• Todos
  • Libros
  • eBooks
  • Películas
  • Dispositivos Tagus
InicioeBooksCatalán

Economía

Valoraciones

  • (1)

Precios

  • Menos de (4)
  • De a (33)
  • De a (3)
  • De a (18)
ÉS L'HORA DELS ADÉUS? (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/09/2014
XAVIER SALA I MARTIN
, 2014

Resumen del eBook

"La demanda dels catalans sembla estranya en un món que no est acostumat a dibuixar fronteres amb la força dels vots. Per hi haur un dia en qu votar per decidir fronteres ser normal. I quan ho sigui, la gent mirar enrere i pensar que la situació del 2014 era anacrnica i indecent."Amb un estil directe, clar i contundent, Sal a i Martín ens fa una radiografia magistral de quina ha estat la situació econmica i política dels darrers anys i de quin pot ser el futur de Catalunya. Totes les preguntes que ens fem sobre la possible independncia queden més que contestades en aquestes pgines. Un llibre imprescindible per a tots els que avui es pregunten si realment ha arribat lhora dels adéus. ... Leer resumen completo

9.99€

9.49€

(eBook - formato digital)

L'ECONOMIA DE LES DESIGUALTATS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/07/2014
EDICIONS 62, 2014

Resumen del eBook

La desigualtat és el problema que defineix els nostres temps i essencialment és la conseqüncia de la concentració del capital en unes poques mans. Com es pot establir una redistribució de la riquesa més justa i eficaç? Leconomia de les desigualtats és una anlisi brillant, lúcida i rigorosa dels mecanismes socioeconmics que les provoquen i demostra que lactual augment de la desigualtat es deu a opcions de política econmica i no a factors estructurals. La qüestió de la desigualtat i de la redistribució se situa al centre mateix del debat polític... El conflicte dreta-esquerra demostra que els desacords en loportunitat i la forma concreta duna acció pública de redistribució no es deuen necessriament a principis oposats de justícia social, sinó més aviat a anlisis contradictries dels mecanismes econmics i socials que produeixen les desigualtats... El veritable conflicte se situa en la manera més eficaç de fer progressar realment les condicions de vida dels més desafavorits i en labast dels drets que es poden atorgar a tothom. Només una anlisi minuciosa dels mecanismes socioeconmics que produeixen la desigualtat podria donar la seva part de veritat a aquestes dues visions extremes, i potser contribuiria, daquesta manera, a lestabliment duna redistribució més justa i més eficaç. Lobjectiu daquest llibre és presentar lestat actual dels coneixements que permeten progressar en aquesta direcció. Thomas Piketty ... Leer resumen completo

7.99€

7.59€

(eBook - formato digital)

  • Cómpralo en papel por:
RISC DE TIPUS D'INTERS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 20/06/2014
HORTÈNSIA FONTANALS I ALBIOL; ELISABET RUIZ I DOTRAS

Resumen del eBook

La variable tipus dinters és una variable bsica en lanlisi financera. El seu estudi dóna informació sobre quins tipus dinters són rellevants en el mercat i sobre com shan de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus dinters és un dels riscos financers importants sobretot en la gestió de carteres de renda fi xa i la seva repercussió en empreses financeres i dassegurances. El llibre est dividit en dues parts. En la primera sestudia lestructura de tipus dinters i sanalitzen els diferents tipus que coexisteixen en el mercat en cada moment. Sen diferencia la naturalesa, efectius i nominals, i també la localització en el temps i el termini al qual estan associats, spot i forward. En la segona part sestudia lefecte de la volatilitat dels tipus dinters en carteres de renda fixa i les solucions tcniques per a immunitzar-les. ... Leer resumen completo

22.00€

20.90€

(eBook - formato digital)

MRQUETING I APLICACIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LA MÚSICA POPULAR (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 26/03/2014
IRENE COLOM VALLS

Resumen del eBook

Aquest llibre és un manual sobre com la comunicació, estratgica i en relació amb el mrqueting, pren forma al servei de la música. Els conjunts musicals, i més concretament, els músics de la música popular -el pop i el rock, principalment-, en tant que creadors duna obra artística, són els primers interessats en qu la seva o bra pugui ser coneguda, compartida i gaudida pels públics. És així com el mrqueting pot esdevenir una font dorientació des don encarar la seva activitat artística i la comunicació, a partir dels seus principis, eines i estratgies -des de les més convencionals fins a les recents formes de promoció digital- es presenta al seu servei. La comunicació i el mrqueting, així, desenvolupen part del seu potencial per afavorir a lmbit social, econmic i artístic que és la música popular. ... Leer resumen completo

18.00€

17.10€

(eBook - formato digital)

PRINCIPIS D'ECONOMIA DEL CONEIXEMENT. CAP A UNA ECONOMIA GLOBAL DEL CONEIXEMENT. (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI VILASECA I REQUENA; JOAN TORRENT I SELLENS

Resumen del eBook

Aquest llibre ens obre les portes a noves interpretacions de lactivitat econmica. La conceptualització de leconomia del coneixement, la identificació dels seus pilars, la comparació dels seus diferents models de transició, lestudi dels canvis en lagent econmic més implicat en aquesta transformació, lempresa, i la interpreta ció del coneixement com un agent prioritari en lexplicació del creixement econmic ens conviden a una reflexió per al futur: serem capaços dendinsar-nos i reeixir en el camí cap a aquest nou model econmic del segle XXI? ... Leer resumen completo

27.00€

25.65€

(eBook - formato digital)

REINICIAR. FOTOGRAFIES DE LA CRISI ECONMICA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/04/2013
JOAN MIQUEL PIQUÉ-ABADAL

Resumen del eBook

Shan escrit milions de pgines sobre la crisi; shan posat sobre la taula centenars de teories sobre el passat, el present i el futur; shan assenyalat culpables, víctimes, i responsables. Segurament ja sha dit prcticament tot. Per aix, Reiniciar és un llibre diferent, que aporta serenitat, esperit positiu i visió estratgica, tres qualitats que actualment són bastant escasses i que cal promoure. Producte de quatre anys de reflexions instantnies des de linterior de la crisi econmica, fotografies del moment i de cada situació, aquest llibre planteja claus per entendre millor el moment que vivim i vol implicar el lector per tal que, entre tots, trobem els camins que ens portin cap a un nou model econmic. ... Leer resumen completo

14.00€

13.30€

(eBook - formato digital)

EL MRQUETING VIRAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
SÍLVIA SIVERA BELLO

Resumen del eBook

Internet est canviant la publicitat. Els missatges sestenen com virus per la xarxa. Aquest llibre explica com passa, quines són les millors maneres de provocar el mrqueting viral i quines campanyes ho han fet millor.

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

INVESTIGACIÓ DE MRQUETING (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JAUME SISTAC I PLANAS; MARTA OLIVA SOLÉ; SANTIAGO ORTEGO CARAZO

Resumen del eBook

Els objectius daquesta obra son: donar a conixer la utilitat de la investigació comercial, proporcionar els coneixement necessaris que permetin obtenir la informació que es necessiti, descriure les etapes de qualsevol procés dinvestigació, presentar les principals tcniques dinvestigació y mtodes danlisis i facilitar les lín ies mestres per lelaboració del projecte dinvestigació. ... Leer resumen completo

35.50€

33.72€

(eBook - formato digital)

ELS ESTATS FINANCERS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
CARME COLL

Resumen del eBook

Els estats financers són els comptes anuals duna empresa. Són una radiografia dels números de la companyia. Aquest llibre explica pas a pas, entrada per entrada, la informació que han de dur uns estats financers i com es calcula i es presenta.

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

LES RELACIONS PÚBLIQUES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI XIFRA TRIADÚ

Resumen del eBook

Les relacions públiques socupen de la comunicació entre una empresa i el seu públic. És una relació basada en lestratgia i que disposa de molts mecanismes per aconseguir els seus objectius. Aquest llibre serveix com a introducció i, sobretot, com a manual diniciació per a interessats en la matria. A més de descriure els pri ncipals mtodes de les relacions públiques, dóna eines per treballar-hi. ... Leer resumen completo

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

INTRODUCCIÓ A LA INFORMACIÓ FINANCERA DE L'EMPRESA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
DOLORS PLANA; JOSÉ MARÍA LÓPEZ DE PEDRO; ÀNGELS FITO

Resumen del eBook

El professional ha de dominar un llenguatge, el comptable i financer, que li permeti comunicar-shi, i conixer els criteris que aquells empraran per avaluar la seva empresa. El llibre presenta un conjunt de conceptes i eines, amb nombrosos exemples i notes, que serviran al lector per conixer quin és el contingut i la utilita t de la informació financera elaborada per les empreses. ... Leer resumen completo

26.00€

24.70€

(eBook - formato digital)

PROBLEMES D'ESTADÍSTICA AMB APLICACIÓ A L'ENGINYERIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
GISELA PUJOL VÁZQUEZ; FERNANDO GARCÍA CIAURRI; JOSEP GIBERGANS BÁGUENA

Resumen del eBook

Lobjectiu principal del llibre és el de capacitar lestudiant per a tractar amb seguretat problemes relacionats amb la Probabilitat i lEstadística, presentant a la vegada aplicacions en el camp de lEnginyeria.

27.00€

25.65€

(eBook - formato digital)

LA COMUNICACIÓ CORPORATIVA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI MORATÓ BULLIDO

Resumen del eBook

Conceptes com imatge i identitat, reputació o responsabilitat social corporativa giren de fa temps al voltant de les organitzacions i empreses que han integrat la comunicació com una de les seves principals receptes per a lxit. Són elements, entre molts daltres, de lanomenada comunicació corporativa. Aquest llibre permet co nixer-ne levolució i la importncia i comprendre com funciona, com es dissenya i com sexecuta amb lobjectiu dincrementar la competitivitat i les opcions de reeixir. ... Leer resumen completo

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

ECONOMIA CONTEMPORNIA D'SIA ORIENTAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
PABLO BUSTELO; CLARA GARCÍA; ILIANA OLIVIÉ

Resumen del eBook

Lsia oriental és la regió vers la qual sest desplaçant el centre de gravetat industrial, comercial, tecnolgic i financer de leconomia mundial. És una regió no solament molt mplia (té un terç de la població mundial), sinó també molt heterognia. Així, reuneix economies de mida molt diversa, des de la Xina o el Japó fins a Lao s o Brunei, i de nivell de desenvolupament molt desigual, des del Japó o Singapur fins a Cambodja o Myanmar, passant per una mplia gamma deconomies intermdies. Aquest llibre presenta una visió panormica de la situació econmica actual de la regió, repassa la seva evolució durant els últims decennis i analitza la creixent importncia de lsia oriental al món i els principals debats que la seva evolució ha suscitat. A més, inclou estudis detallats país per país, que permeten anar més enll de les habituals generalitzacions i donar compte de lmplia diversitat de la regió. ... Leer resumen completo

29.00€

27.55€

(eBook - formato digital)

DES DE LA TRINXERA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
EDUARD FARRAN TEIXIDÓ

Resumen del eBook

Parir idees. Aquesta és lessncia de la publicitat. Idees que sedueixin i que funcionin. Tant fa si parlem de publicitat de tota la vida, de nova publicitat o de publicitat online. Per don venen les idees? Tothom pot ser creatiu? Qu fem per estimular el naixement de les idees? Quina és la bona? Com sho fan els professionals? Com es ven una idea? Com es defensa una idea? Qu hi ha i qui hi ha darrera del dia duna agncia de publicitat? Com treballen els creatius? Realment est canviant la publicitat? Darrere la creativitat publicitria hi ha moltes preguntes i unes quantes més que no he escrit. Jo les he provat de contestar una a una de lúnica manera que crec convincent: des de lexperincia. Des del dia a dia del qui treballa en el sector i que ha tastat diferents mercats nacionals i internacionals. Des del foc creuat diari que crec que és el que realment atrau a qui comença en aquesta apassionant professió. Ladrenalina de tenir una idea, defensar-la, vendre-la i portar-la a terme. És a dir, des de la trinxera. ... Leer resumen completo

28.00€

26.60€

(eBook - formato digital)

LLENGUATGE PUBLICITARI. ESTRATGIES I CREATIVITAT PUBLICITRIES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JOSEP ROM RODRÍGUEZ; JOAN SABATÉ LÓPEZ

Resumen del eBook

El llenguate publicitari, títol i pal de paller daquest llibre que presentem, és linstrument que utilitza lactivitat publicitria per a posar en contacte lanunciant amb el consumidor i, per tant, nés la seva eina principal.

20.00€

19.00€

(eBook - formato digital)

ESTRATGIES DE COMUNICACIÓ I IMATGE EMPRESARIALS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JAIME LÓPEZ HERNÁNDEZ; ANA RICO GÓMEZ; MIKEL BARREDA DÍEZ

Resumen del eBook

Aquesta matria té com a objectiu lestabliment de les claus de disseny destratgies de comunicació al servei de la imatge de lempresa. Aquesta imatge sentén com el conjunt de les percepcions que el públic té de lorganització, i es construeix i es basa en les accions de comunicació emanades de la mateixa empresa, en concurrnci a (i en col·lisió, bviament) amb les accions originades per la resta dagents interventors del context social. ... Leer resumen completo

21.00€

19.95€

(eBook - formato digital)

COMUNICACIÓ I ESTRATGIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI MORATÓ BULLIDO

Resumen del eBook

Avui dia les empreses no es diferencien pels seus productes, sinó per la imatge que projecten en la societat, cosa que situa la comunicació en el cor de lestratgia de qualsevol organització. Tradicionalment, la comunicació es trobava entre les lgiques marginals de les empreses, all on samunteguen els sentiments, les relacio ns personals i tot all que no es pot reduir a un número en el compte de resultats. Quan el valor afegit es troba en els sentiments, en les relacions personals i, en definitiva, en la resta de valors intangibles, la comunicació passa a ser una peça clau per gestionar les organitzacions. Aquest llibre parla de la comunicació com a estratgia en les organitzacions. Aix vol dir que la comunicació no és un simple instrument al servei de la gestió, sinó un aspecte fonamental de la gestió en les organitzacions. ... Leer resumen completo

20.00€

19.00€

(eBook - formato digital)

EUROPA I LA GOVERNANÇA GLOBAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
FRANCESC MORATA

Resumen del eBook

La Unió Europea és el sistema de governança supranacional més reeixit del món. Aquest llibre explica levolució histrica, els factors que lhan condicionat, les estructures que el sustenten, els actors que el modelen i, finalment, alguns dels resultats que el caracteritzen.

21.00€

19.95€

(eBook - formato digital)

CONSOLIDACIÓ D'ESTATS COMPTABLES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
CARLES J. MALUQUER DE MOTES I BERNET; M. DOLORS GRAMUNT FOMBUENA; M. ROSA LLÁCER MATACÁS

Resumen del eBook

La formació dun expert comptable passa inevitablement per entendre el procés delaboració i el resultat de la consolidació destats comptables. Aquesta forma de presentar la informació econmica i financera de les empreses té una importncia cabdal en un context econmic caracteritzat per la profusió de grups de societats. Aques ta obra té com a finalitat proporcionar els coneixements necessaris per tal de saber interpretar adequadament lestructura dels comptes anuals consolidats de qualsevol grup. ... Leer resumen completo

21.00€

19.95€

(eBook - formato digital)

MICROECONOMIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JOAQUIM SILVESTRE I BENACH

Resumen del eBook

La microeconomia positiva estudia les decisions econmiques dels individus, les famílies i les empreses, i la manera com aquestes decisions són interdependents i sinterrelacionen a través dels mercats i dels mecanismes de decisió social, determinant així lassignació de recursos en una economia de mercat moderna. Aquest llibr e intenta ser conceptualment clar i formalment precís, emfasitzant la distinció entre anlisi positiva i normativa, i la necessitat destudiar formes dinteracció decarcter estratgic, polític o defectes externs a més a més de les prpies de mercats competitius. ... Leer resumen completo

35.70€

33.92€

(eBook - formato digital)

EL CAPITALISME DEL SEGLE XXI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
ANNA Mª GÁLVEZ MOZO; FRANCISCO TIRADO SERRANO

Resumen del eBook

Des de lesclat de la crisi econmica lany 2008, el capitalisme torna a estar en qüestió. Aquesta llibre en revisa oportunament els orígens, les crítiques que ha rebut al llarg de la histria, les raons la seva fortalesa i el tipus de valors i societat que ha creat. I, en el context actual, inclou una proposta per a un capital isme socialment més just. ... Leer resumen completo

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

EL DESENVOLUPAMENT LOCAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
MATEO HERNANDO

Resumen del eBook

Els models de desenvolupament econmic es renoven. Aquest llibre defensa la descentralització dalgunes decisions econmiques que afecten el territori, les quals permetrien trobar camins més imaginatius per superar els reptes econmics de les regions.

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

EL MRQUETING (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JOSEP CHIAS

Resumen del eBook

El mrqueting és la cincia de lintercanvi. El mrqueting intenta trobar aquests desitjos i satisfer-los. Aquest llibre nexplica les parts principals i dóna guies per elaborar plans de mrqueting.

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

INTRODUCCIÓ AL MRQUETING (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
RAMON PEDRET YEBRA; FRANCESC CAMP TORRES; LAURA SAGNIER DELGADO

Resumen del eBook

El concepte de mrqueting estableix com a filosofia que les organitzacions que donen prioritat a la satisfacció del consumidor acostumen a tenir xit en els objectius empresarials. En aquesta obra els autors intenten establir els principis fonamentals al voltant dels quals sestructura aquesta presncia del mrqueting que, si b é és reconeguda majoritriament, encara presenta moltes diferncies pel que fa a laprofitament de les seves possibilitats. ... Leer resumen completo

21.50€

20.42€

(eBook - formato digital)

TPICS D'ECONOMETRIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
MANUEL ARTÍS ORTUÑO; JORDI SURIÑACH CARALT

Resumen del eBook

Lús de les tcniques economtriques com a mtode dinvestigació en leconomia en particular, per també en les cincies socials en general, és avui en dia imprescindible. És per aix que és necessari que tot llicenciat en matries relacionades amb leconomia tingui uns coneixements bsics daquestes tcniques que li permetin reconixer q uan un determinat problema pot resoldres economtricament i aplicar dentre els mtodes que ofereix leconometria aquells que esdevinguin més apropiats per a fer-ho en cada situació. ... Leer resumen completo

26.20€

24.89€

(eBook - formato digital)

INTEGRACIÓ DE MERCATS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
RAMON RIBERA FUMAZ; ALBERT PUIG GÓMEZ; FRANCESC GONZÁLEZ REVERTÉ

Resumen del eBook

La integració de mercats és un dels trets més visibles dels processos de globalització i de reestructuració econmica i política que han tingut lloc en les darreres dcades. Molts dels productes que consumim es fan pensant en un mercat internacional.

21.50€

20.42€

(eBook - formato digital)

@DIGITALK. DEL MRQUETING DIRECTE A LA COMUNICACIÓ 2.0 (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 06/02/2014
NÚRIA ESCALONA NICOLÀS

Resumen del eBook

En lera del canvi permanent, a la xarxa també triomfa una altra constant: la de lintercanvi. La del dileg directe entre individus, i entre aquests i actors institucionals i corporatius, via interacció directa. Som en lera @DigiTalk. Parlar, escoltar, dialogar, de tu a tu grcies a les eines de la comunicació 2.0. Daix parla aquest llibre. Perqu daix va la comunicació del present i del futur. @DigiTalk és un terme que es proposa englobar un context comunicatiu de converses permanents. Un context que sha anat formant amb lexponencial desenvolupament dinternet i les noves tecnologies de la comunicació i la informació. Un context on ens trobem tots. Lmbit pofessional i acadmic de la comunicació es veu directament afectat per noves maneres de fer que qualsevol comunicador del segle XXI haur de ser capaç de conixer i treballar amb eficcia. No és suficient amb saber i dominar la tecnologia. Som en un procés daprenentatge constant, denriquiment i de creixement mutu que ara us proposo seguir en aquest llibre. ... Leer resumen completo

23.00€

21.85€

(eBook - formato digital)

LA FE EN TEMPS DE CRISI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 15/11/2013
JOSÉ M. CASTILLO

Resumen del eBook

Els evangelis expliquen la histria dun conflicte mortal: el conflicte de Jesús amb els dirigents oficials de la religió. Els sacerdots del temple, i els qui pensaven com ells, no van poder suportar lEvangeli. Mentre aquest fet meravellós va estar viu, lEsglésia va ser admirada i va créixer. LEsglésia fou així esperança per als qui pateixen. Fins al dia que els homes dEsglésia van pensar que era millor fer del cristianisme una religió. Així, la institució eclesistica va subvertir el cristianisme, donant lesquena a la vida i al destí de Jesús, tot i que lEvangeli es continuï llegint en totes les misses. De llavors enç, lEvangeli resulta incomprensible. Hiha qui pensa que ni explica la veritat, ni all que diu serveix per a la vida. No cal dir que no serveix per a la vida dels qui repassem amb més inters els números del compte corrent del banc que no pas el sentit que poden tenir ara mateix les paraules de Jesús. ... Leer resumen completo

2.49€

2.37€

(eBook - formato digital)

ON ÉS EL LÍMIT? (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 16/10/2012
JOSEF AJRAM
PLATAFORMA

Resumen del eBook

Jo no sóc cap ex broker que un bon dia va tenir un mal moment, va decidir replantejar-se la vida, començar de zero, abandonar la Borsa i dedicar-se a anar amb bicicleta. No, no sóc daquests. Vaig decidir convertir-me en esportista dultrafons i participar en les proves més dures del món per a intentar esbrinar on és el límit del cos hum on és el meu límit, de la mateixa manera que un bon corredor de Borsa ensuma, escolta, tanteja i arrisca per a aprofitar una bona ona i saber fins quan es pot aguantar i en quin moment cal vendre. ... Leer resumen completo

7.49€

7.12€

(eBook - formato digital)

Mostrando 1 a 30 de 58 resultados

Pág. 1 de 2