• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioeBooksCatalán

Informática

Ebooks por temática

 • Todas las temática
  • Informática
   • Comunicaciones (4)
   • Diseño y Autoedición (1)
   • Informática práctica (12)
   • Multimedia (7)
   • Ofimática (2)
   • Programación y lenguajes (10)
   • Sistemas operativos (1)

Idiomas

Valoraciones

Precios

 • Menos de (7)
 • De a (14)
 • De a (3)
 • De a (11)

Mostrando 1 a 30 de 35 resultados

UN PROBLEMA D ESCOLA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2007
SÁNCHEZ I VALERO JOAN-ANTON

Resumen del eBook

La tesi comença amb una descripcio del context inicial i una deteccio de necessitats. A partir daquestes es realitza una analisi de models, estrategies i experiencies, tant des de la vessant teorica com practica, com a pas previ en el proces de construccio dun model dintervencio per a la millora de la convivencia a lescola. Aquesta es fa al voltat de cinc grans eixos: La recerca en laccio, el canvi dactituds, la intervencio per programes, lensenyament-aprenentatge multimedia, altres recerques i programes sobre la convivencia a lescola. ... Leer resumen completo

3.03€

3.03€

(eBook - formato digital)

EL REGLAMENT DE PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL / EL REGLAMENTO DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/07/2013
JOANA MARÍ; MÒNICA VILASAU SOLANA

Resumen del eBook

Aquesta obra recull les ponencies presentades a la Jornada organitzada conjuntament per lAgencia Catalana de la Proteccio de Dades i pels Estudis de Dret i Ciencia Politica de la Universitat Oberta de Catalunya (abril 2008), sobre el RD 1720/2007, de 21 de desembre. Destacats experts en la materia analitzaren aspectes com e l consentiment de linteressat, el paper de les administracions publiques front el nou reglament, els drets dels afectats, les mesures de seguretat, lestatut de lencarregat del tractament i els fitxers de solvencia patrimonial i credit. ... Leer resumen completo

8.49€

8.49€

(eBook - formato digital)

XARXES SOCIALS. FONAMENTS I APLICACIONS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/06/2013
AGUSTÍ CANALS PARERA; ALBERT DÍAZ GUILERA

Resumen del eBook

Les xarxes socials com a estructures de relacio entre persones han existit sempre, pero darrerament interessants descobriments sobre les seves propietats i la seva popularitat als mitjans socials en linia, nhan incrementat linteres. Aquest volum constitueix una introduccio interdisciplinaria, senzilla pero rigorosa, al feno men de les xarxes socials. El contingut es divideix en tres parts. En una primera part, es presenten els fonaments generals del que ja sovint sanomena la"ciencia de les xarxes"i que sha anat desenvolupant amb les aportacions de diverses disciplines des de mitjans del segle passat fins a lactualitat. La segona part es dedica a repassar les caracteristiques especifiques de les xarxes socials, es a dir, d?aquelles xarxes en les quals els nodes son persones o grups de persones i els lligams relacions socials. Finalment, la tercera part aprofundeix en un dels aspectes mes interessants de les xarxes socials: la seva funcio clau en els fenomens de transmissio dinformacio i creacio i difusio de coneixement ... Leer resumen completo

15.00€

15.00€

(eBook - formato digital)

ELS HACKERS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JOAN CAMPAS
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

Un hacker es un enamorat dels ordinadors. Aquest llibre analitza amb detall els tipus de hacker, la seva etica i les seves aportacions.

9.90€

9.90€

(eBook - formato digital)

FONAMENTS D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
VICENÇ TORRA I REVENTÓS

Resumen del eBook

Els metodes i tecniques de la intel·ligencia artificial son dus frequent en molts dels aparells i programaris existents en el mercat. El llibre esta dirigit a estudiants dinformatica, i, en general, a estudiants denginyeries o ciencies amb certs coneixements dinformatica.

36.00€

36.00€

(eBook - formato digital)

ELS BLOCS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
ENRIC BRUGUERA
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

Els blocs -tambe coneguts com a blogs- son pagines web personals en que un usuari sense coneixements informatics especifics pot publicar regularment el que vulgui i te com a audiencia tothom que tingui una connexio a internet. Amb aproximadament 40 milions de blocs al mon, qui no en te un es perque no vol. Crear i gestionar un bloc es molt senzill, i aquest llibre ho demostra. A mes, explica tambe lorigen i els diferents tipus de blocs i les variants que tenen. ... Leer resumen completo

9.90€

9.90€

(eBook - formato digital)

TECNOLOGIA DEL COMERÇ ELECTRONIC (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI HERRERA JOANCOMARTÍ; OSCAR ALAVEDRA I MARTÍ; JOSEP DOMINGO FERRER

Resumen del eBook

El comerç electronic ofereix noves oportunitats a les dues parts principals involucrades en una transaccio economica, el comprador i el venedor. Per al comprador, les millores es tradueixen en el fet dun increment de loferta de productes i, per tant, una millora de la competencia i dels preus, mentre que lavantatge mes rema rcable per al venedor es loportunitat que representa un mercat mundial tenint en compte la quantitat dusuaris a que podem arribar. En aquesta obra es tracten els diferents vessants que ofereix el comerç electronic: la seguretat tant des del punt de vista del comprador com des del punt de vista del venedor; la correcta gestio de la informacio i la manera en que sestructuren les bases de dades per al comerç electronic i per a la seva correcta explotacio; els diferents sistemes de pagament i les seves propietats principals i, per acabar, la proteccio del copyright electronic. ... Leer resumen completo

16.30€

16.30€

(eBook - formato digital)

SECOND LIFE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
MAX SENGES

Resumen del eBook

Second Life es mes que un joc dInternet, es una vida paral·lela en que el nostre personatge potser sho passa millor que nosaltres. Aquest llibre explica com iniciar-se a Second Life i els reptes i riscs que planteja.

9.90€

9.90€

(eBook - formato digital)

EL REGLAMENT DE PROTECCIO DE DADES DE CARACTERPERSONAL. ASPECTES CLAU / EL REGLAMENTO DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL. ASPECTOS CLAVE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JOANA MARÍ; MÒNICA VILASAU SOLANA

Resumen del eBook

Aquesta obra recull les ponencies presentades a la Jornada organitzada conjuntament per lAgencia Catalana de la Proteccio de Dades i pels Estudis de Dret i Ciencia Politica de la Universitat Oberta de Catalunya (abril 2008), sobre el RD 1720/2007, de 21 de desembre. Destacats experts en la materia analitzaren aspectes com e l consentiment de linteressat, el paper de les administracions publiques front el nou reglament, els drets dels afectats, les mesures de seguretat, lestatut de lencarregat del tractament i els fitxers de solvencia patrimonial i credit. ... Leer resumen completo

16.00€

16.00€

(eBook - formato digital)

ADMINISTRACIO DE SISTEMES OPERATIUS EN XARXA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
MIQUEL COLOBRAN HUGUET; EDUARD MARCO GALINDO; JOSEP MARIA ARQUÉS SOLDEVILA

Resumen del eBook

En la societat del segle XXI no pot existir cap organitzacio o empresa sense un sistema informatic. Aquesta obra vol proporcionar les bases teoriques sobre com dissenyar i mantenir un sistema informatic, atenent conceptes tecnologics i de seguretat, aspectes humans i dusuaris del sistema i definicions socials i el vessant legal. ... Leer resumen completo

29.90€

29.90€

(eBook - formato digital)

BASES DE DADES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JAUME SISTAC PLANAS

Resumen del eBook

Les bases de dades son el mecanisme que sutilitza per a emmagatzemar dades de manera permanent. Aquest llibre se centra en lestudi de les bases de dades relacionals, que son les mes emprades actualment. Concretament, sen descobreixen els fonaments teorics i alguns llenguatges que sutilitzen per a treballar-hi: lalgebra rela cional i el llenguatge estandard SQL92. Saber estructurar adequadament la informacio que conte una base de dades resulta fonamental. Aquesta tasca sanomena disseny de base de dades i en aquest llibre lhem presentada a partir del model entitat-interrelacio, ates que proporciona una notacio grafica que resulta molt familiar a lusuari. Aquesta obra tampoc no oblida que un bon disseny de base de dades ha de complir els requisits de qualitat, recollits en la teoria de la normalitzacio. ... Leer resumen completo

26.50€

26.50€

(eBook - formato digital)

DISSENY I CREATIVITAT SONORA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
CINTO NIQUI
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

El so al cinema, la televisio, la radio i la musica. Els processos de captacio, edicio, processament i mescla duna produccio audiovisual tenen molts aspectes fascinants. Descobrir-ne uns quants es el primer dels objectius daquest llibre.

26.00€

26.00€

(eBook - formato digital)

MANUAL D'ALGORISMICA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JESUS BISBAL RIERA
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

La programacio dordinadors es una competencia imprescindible per a qualsevol estudiant de primer curs de grau de la branca de coneixement denginyeria i arquitectura. Aquest manual explica de forma clara i directa els conceptes que plantegen mes dificultats en aquesta materia: recursivitat, analisi dalgorismes, i programacio estructurada. En tots els casos les explicacions es motiven i recolzen sempre en exemples concrets. Per tal de facilitar el treball personal, aquest manual inclou una extensa col·leccio dexercicis resolts ... Leer resumen completo

16.00€

16.00€

(eBook - formato digital)

LA PROTECCIO DE DADES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
RAMON ORÓ

Resumen del eBook

Institucions i empreses saben cada dia mes dades confidencials. Aquest llibre detalla la historia, els entrebancs i el futur dels esforços per la proteccio de dades.

9.90€

9.90€

(eBook - formato digital)

INTRODUCCIO A .NET (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI CEBALLOS VILLACH; DAVID GAÑAN JIMENEZ; ANGELS RIUS GAVIDIA
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

NET de Microsoft es actualment una de les principals plataformes de desenvolupament daplicacions, tant descriptori, com per a entorns web o dispositius mobils. Aquest manual preten donar una visio general de .NET, del seu llenguatge de programacio C@, aixi com del conjunt de tecnologies que hi ha a la seva al voltant com AD O.NET, WinForms, ASP.NET, WPF, Windows Mobile, WCF, etc., amb lobjectiu dacabar obtenint un coneixement basic de tot el que ofereix aquesta plataforma. El lector aprendra a desembolicar-se amb comoditat en la plataforma .NET, a programar en C@, a accedir a fonts de dades utilitzant ADO.NET i LINQ, a crear interficies dusuari basiques utilitzant Windows Forms, ASP.NET i WPF, aixi com a desenvolupar aplicacions basiques per a dispositius mobils i a realitzar programes distribuits que utilitzin WCF. ... Leer resumen completo

18.00€

18.00€

(eBook - formato digital)

SISTEMES DE GESTIO DE BASES DE DADES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JOSEP Mª BLANCH RIBAS; ANTONIO MARTÍN ARTILES; Mª JESÚS ESPUNY TOMÁS

Resumen del eBook

Aquest manual esta concebut per aprofundir en el camp de les bases de dades. Proporciona la culminacio dels coneixements basics, tant estructurals com funcionals, sobre gestors de bases de dades, centrats sobretot en el modelrelacional.

14.00€

14.00€

(eBook - formato digital)

PROGRAMACIO ORIENTADA A OBJECTES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/11/2012
JOAN ARNEDO MORENO; DANIEL RIERA I TERRÉN

Resumen del eBook

Aquest llibre te un doble proposit. Primer de tot, es una introduccio als principis teorics de lorientacio a objectes. En segon lloc, treballa lassoliment de les competencies mes practiques, recolzant-se en el llenguatge de modelitzacio UML i el llenguatge de programacio Java.

26.00€

26.00€

(eBook - formato digital)

ELS VIDEOJOCS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
ADRIANA GIL JUÁREZ; TERE VIDA MOMBIELA

Resumen del eBook

Els videojocs, joguines i tecnologies alhora, son fascinadors per partida doble. Aprendre sobre videojocs, es aprendre sobre el mon actual i sobre la nostra reaccio davant dells. Aquesta es una invitacio per aprendre alguna cosa mes sobre ells.

9.90€

9.90€

(eBook - formato digital)

FONAMENTS DE PROGRAMACIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
MARIA JESÚS MARCO GALINDO; JOSEP VILAPLANA PASTÓ; JORDI ÀLVAREZ CANAL

Resumen del eBook

Aquest llibre es una introduccio a la programacio dordinadors que pot ser utilitzat tant per un primer curs dun grau universitari com per a la formacio inicial despecialistes. Es persegueix el proposit dassolir les competencies necessaries per a dissenyar algorismes que resolguin problemes de complexitat mitjana i seguint e l paradigma de la programacio estructurada. ... Leer resumen completo

29.90€

29.90€

(eBook - formato digital)

COM TRIOMFAR A YOUTUBE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/04/2014
ERNEST CODINA; ROGER CARANDELL; DANIEL FEIXAS
LA GALERA, S.A. EDITORIAL

Resumen del eBook

YouTube es leina dautopromocio mes poderosa que hi ha avui en dia. Texpliquem com va neixer i com funciona, i els grans fenomens que ha generat (Harlem Shake, lipdubs...). Et presentem els grans cracks de YouTube, especialment vloggers i musics, que han aconseguit lexit amb els seus videos. Pero, sobretot, texpliquem tot el que has de fer per triomfar a YouTube, tant si vols publicitar el teu negoci, com si el que busques es la fama. ... Leer resumen completo

9.99€

9.99€

(eBook - formato digital)

APRENDRE ILLUSTRATOR CS5 AMB 100 EXERCICIS PRACTICS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/02/2015
VV.AA.
MARCOMBO, S.A.

Resumen del eBook

ILLUSTRATOR CS5, laplicacio de dibuix vectorial dAdobe, es una excel·lent eina de disseny assistit per ordinador. Gracies a les seves increibles i potents funcions, voste podra crear originals il·lustracions tot utilitzant dibuixos i imatges. No dubti a realitzar els 100 exercicis daquest llibre per descobrir les mil i una possibilitats que amaga aquest genial programa, tan defensat pels professionals. Amb aquest llibre: Dibuixi pinzellades realistes amb els nous pinzells de cerres configurables. Traci les formes mes variades gracies a lamplia paleta deines que posseeix i a les multiples funcions de transformacio disponibles. Converteixi senzills dibuixos en 2D en increibles objectes en 3D aplicant efectes dextrusio i de profunditat. Combini i editi formes per obtenir-ne altres de mes complexes emprant la nova eina Creador de formas. Dibuixi escenes en perspectiva amb una aparença realista de profunditat i distancia emprant les noves eines Seleccion de perspectiva i Cuadricula de perspectiva. ... Leer resumen completo

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

APRENDRE PHOTOSHOP CS5 AMB 100 EXCERCICIS PRACTICS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/02/2015
MEDIAACTIVE

Resumen del eBook

Photoshop CS5 es el programa de retoc fotografic i tractament dimatges per excel·lencia. Amb aquest manual aprendreu a treure el maxim partit de les seves multiples eines i funcions. En aquesta versio de Photoshop, Adobe ha inclos interessants novetats que milloren i faciliten el flux de treball i incrementen les possibilit ats dedicio dimatges. Amb aquest llibre: Aprendreu a seleccionar vores amb una gran precisio emprant leina millorada Perfeccionar borde. Coneixereu la nova funcio Relleno segun el contenido que permet treure facilment elements de la imatge substituint-los per contingut que sajusta al seu entorn. Utilitzareu la nova eina Deformacion de posicion libre per transformar determinades parts duna imatge. Eliminareu facilment els efectes de distorsio dimatges utilitzant el nou filtre Correccion de lente. Aconseguireu efectes de pintura realista barrejant colors en el llenç amb leina Pincel Mezclador i practicareu amb les noves formes de Punta de cerda dels pinzells. ... Leer resumen completo

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

APRENDRE POWERPOINT 2010 AMB 100 EXERCICIS PRACTICS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/02/2015
VV.AA.
MARCOMBO, S.A.

Resumen del eBook

En lambit de les presentacions amb diapositives, PowerPoint es, sens dubte, laplicacio mes coneguda i utilitzada. Les raons daquesta popularitat son simples i evidents: es tracta dun programa intuitiu i de maneig senzill que permet dissenyar elaborades presentacions destinades a entorns tant personals com professionals. En els 100 exercicis que componen aquest llibre es tracten les funcions mes interessants perque voste pugui arribar a manejar PowerPoint amb soltesa i sense problemes. Amb aquest llibre: Treballi amb els arxius des de la nova vista Backstage. Apliqui tot tipus de format al text gracies a les eines de text comparables a les incloses en un processador de textos. Adjunti a les seves diapositives diferents materials, des dimatges predissenyades o des darxiu fins a so i video, passant per formes lliures i grafics. Generi impressionants presentacions gracies als efectes en transicions i a les proves de temporitzacio. Converteixi les seves presentacions en video i altres formats adequats per compartir. ... Leer resumen completo

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

APRENDRE FLASH CS5 AMB 100 EXERCICIS PRACTICS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/02/2015
MEDIAACTIVE

Resumen del eBook

Flash CS5 es el programa lider en el sector del disseny grafic per crear continguts interactius i animacions dun atractiu formidable. Amb aquest manual aprendra a utilitzar aquest impressionant software, millorat i ampliat, amb les seves propies creacions. En aquesta versio de Flash, Adobe ha inclos distintes novetats, tan t pel que fa a la seva interficie, que ara es molt mes senzilla, com a les seves eines i funcions. Amb aquest llibre Aprendra a crear moviments mes flexibles, elastics i reals gracies a la nova aplicacio Muelles, incorporada en leina Huesos. Podra introduir codis dAction Script amb major facilitat i rapidesa utilitzant lEditor dActionScript millorat que inclou una finalitzacio i suggeriment de codis de classe personalitzada. A mes a mes, gracies al nou Panell de fragmentos de codigo, podra programar interaccions comunes dActionScript sense necessitat de coneixer el llenguatge de programacio. Podra incorporar efectes danimacio avançada a les seves pel·licules de forma rapida, senzilla i eficaç gracies a leina de dibuix Deco que inclou una gran quantitat delements predefinits llestos per aplicar. Controlara els textos inserits en les seves pel·licules de Flash mitjançant tipografia dimpressio gracies al nou motor de text Text Layout Framework, el mateix que sutilitza en els programes mes avançats de maquetacio. ... Leer resumen completo

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

XARXES SOCIALS. FONAMENTS I APLICACIONS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 27/06/2014
AGUSTI CANALS; ALBERT DIAZ-GUILERA
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

Les xarxes socials com a estructures de relacio entre persones han existit sempre, pero darrerament interessants descobriments sobre les seves propietats i la seva popularitat als mitjans socials en linia, nhan incrementat linteres. Aquest volum constitueix una introduccio interdisciplinaria, senzilla pero rigorosa, al feno men de les xarxes socials. El contingut es divideix en tres parts. En una primera part, es presenten els fonaments generals del que ja sovint sanomena la"ciencia de les xarxes"i que sha anat desenvolupant amb les aportacions de diverses disciplines des de mitjans del segle passat fins a lactualitat. La segona part es dedica a repassar les caracteristiques especifiques de les xarxes socials, es a dir, d?aquelles xarxes en les quals els nodes son persones o grups de persones i els lligams relacions socials. Finalment, la tercera part aprofundeix en un dels aspectes mes interessants de les xarxes socials: la seva funcio clau en els fenomens de transmissio dinformacio i creacio i difusio de coneixement ... Leer resumen completo

7.99€

7.99€

(eBook - formato digital)

VIDA EXTRA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/03/2015
GINA TOST; ORIOL BOIRA
, 2015

Resumen del eBook

Vida extra uneix les experiencies de la periodista Gina Tost i el dissenyador de videojocs Oriol Boira per explicar com els jocs i videojocs formen part de la cultura, relacions i, cada cop mes, els habits socials. Aquest llibre preten que cada persona o professio pugui des del seu punt de vista treure profit daquesta disci plina ludica per seduir, motivar o reinventar activitats o processos.Els videojocs i els beneficis que ens aporten a la nostra vida quotidiana: darrere de la pantalla hi ha mes que un simple joc. ... Leer resumen completo

7.99€

7.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
JUGAR I DIVERTIR-SE TOTHOM (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 16/04/1998
, 1998

Resumen del eBook

Seleccio de jocs no competitius que te la intencio dajudar els educadors i les educadores a prendre consciencia de leina que el joc infantil esdeve a les seves mans.

9.20€

9.20€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
UNA HISTORIA DE LA INFORMATICA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 31/12/2010
MIQUEL BARCELO
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

Lobjectiu d?aquest llibre es proporcionar una rapida introduccio a la historia duna tecnologia tan fonamental en el nostre temps com es la informatica. Tot i que pot ser utilitzat com a llibre de text, sha escrit de manera entenedora, a labast de tothom, amb voluntat de divulgacio. Despres dun rapid repas als antecedents me s llunyans i a les arrels que poden estar en lorigen de la informatica moderna, sanalitzen amb un cert detall els precursors mes immediats dels ordinadors electronics moderns, es detalla la historia del que passa per ser el primer ordinador electronic (lENIAC, dels anys quaranta) i saborda la informatica classica dels anys seixanta i setanta, fins a arribar a la miniinformatica i la microinformatica actuals, sense oblidar Internet, els virus i els jocs amb ordinador. Dos annexos ens acosten al que va ser la introduccio de la informatica comercial a Espanya i, tambe, a un camp especific i prou atractiu com el de la intel·ligencia artificial, que tan prometedor va semblar en decades passades. ... Leer resumen completo

9.99€

9.99€

(eBook - formato digital)

CRIPTOGRAFIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/11/2009
JORDI HERRERA JOANCOMARTI
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

La criptografia es una eina imprescindible del desenvolupament de la societat de la informacio. Els objectius cabdals als quals serveix son la confidencialitat, integritat i autenticitat en el tractament de la informacio en format electronic.

10.00€

10.00€

(eBook - formato digital)

EMPRESES EN EL NUVOL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 06/06/2011
JORDI TORRES VIÑALS
LIBROS DE CABECERA, 2011

Resumen del eBook

La revolucio tecnologica que actualment estem vivint be podria ser la mes profunda de la nostra historia. Els serveis convergeixen i passen del mon fisic al mon digital, sent accessibles des de qualsevol dispositiu. Un fet rellevant es que les nostres dades ja no resideixen en els nostres ordinadors sino en una Internet Glo bal que agafa entitat propia i es converteix en molt mes que una simple infraestructura de connexio: es la plataforma que ofereix servei a milions de dispositius intel·ligents connectats a la xarxa.Es el que es coneix com a Cloud Computing o informatica en el nuvol dInternet, que permet que els consumidors, empreses o particulars, no shagin de preocupar de com es proveeix el servei que necessiten. Les empreses no podran defugir aquest canvi si no volen perdre el tren de lavenç tecnologic, i aixo implicara prendre decisions sobre la direccio a seguir per millorar els seus negocis. ... Leer resumen completo

7.00€

7.00€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:

Mostrando 1 a 30 de 35 resultados

Pág. 1 de 2