• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioeBooksCatalán

Empresa

Libros por temática

 • Todas las temática
  • Empresa
   • Administración y dirección empresarial (51)
   • Economía de la empresa (6)
   • Empleo y mercado de trabajo. Recursos humanos (3)
   • Empresa y turismo (3)
   • Narrativa empresarial (6)

Idiomas

Valoraciones

 • (2)
 • (1)

Precios

 • Menos de (16)
 • De a (31)
 • De a (8)
 • De a (13)

Mostrando 31 a 60 de 68 resultados

LA INTEL·LIGÈNCIA COMPETITIVA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
EVA ORTOLL ESPINET; MONTSERRAT GARCIA

Resumen del eBook

La informacio es basica pel funcionament duna institucio. La intel·ligencia competitiva ofereix estrategies per millorar lobtencio i circulacio dinformacio en una empresa. Aquest llibre explica com es fa i com saplica.

9.90€

9.90€

(eBook - formato digital)

OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIO EN TURISME (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JOSE M. CASTAN FARRERO
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

Amb una doble vessant, teorica i practica, aquesta obra aporta els coneixements inicials necessaris per a identificar les operacions mes significatives i representatives que condicionen les decisions estrategiques de lempresa turistica; lestudi de les decisions tactiques i operatives; i lanalisi de la logistica, com a funci o que determina leficacia amb que poden organitzar-se i gestionar-se aquests sistemes productius. ... Leer resumen completo

25.00€

25.00€

(eBook - formato digital)

LA GESTIO DE PROJECTES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
ALFONS BATALLER DÍAZ

Resumen del eBook

El gestor de projectes es una figura habitual en molts ambits del mercat laboral actual. Es la persona encarregada de preveure i superar les dificultats que comporta la conversio duna idea original a la seva concrecio real. Aquest llibre dona a coneixer criteris, eines professionals i bones practiques que ajuden el gestor de projectes a desenvolupar la seva tasca amb mes garanties dexit. ... Leer resumen completo

9.90€

9.90€

(eBook - formato digital)

GESTIO D'OFICINES DE TURISME (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/11/2012
ORIOL MIRALBELL IZARD

Resumen del eBook

Aquest llibre preten explicar el nou rol que esta assumint loficina de turisme en les destinacions, alhora que preten trencar amb el vell topic dassociar loficina de turisme nomes als serveis dacollida i dinformacio al turista.

18.00€

18.00€

(eBook - formato digital)

CAPITALISME I TREBALL. PROBLEMATIQUES SOCIALS DEL MON CONTEMPORANI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
ANNA Mª GÁLVEZ MOZO; FRANCISCO TIRADO SERRANO

Resumen del eBook

Davant de la pregunta: Quins elements defineixen el nostre mon contemporani?, sens dubte respondriem: Conflictes bel·lics, problemes ecologics... i una depressio economica amb una dimensio global. Efectivament, aquest es el nostre present historic. No obstant aixo, si alguna cosa caracteritza el moment que vivim es la preem inencia dun sistema especific de produccio, dintercanvi de bens i de treball. Ens referim al capitalisme. Sistema que defineix el marc en que es desenvolupa la nostra vida economica, pero que, a la vegada, es molt mes que aixo. Es una logica que estableix els limits de les formes que despleguemper entendre el mon, que proporciona simbols i significats per a la nostra vida quotidiana i que determina com ens relacionem entre nosaltres. Aquest llibre analitza tot aixo. Descriu en que consisteix aquest sistema, quines transformacions ha experimentat recentment i com les seves variacions canvien les nostres formes de viure. ... Leer resumen completo

26.00€

26.00€

(eBook - formato digital)

CONCEPTES I MODELS D'INNOVACIO A 22@NETWORK (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012

Resumen del eBook

Totes les institucions necessiten trobar punts on poder enfortir les seves relacions amb els seus iguals, on compartir coneixement per millorar la productivitat interna, on proposar una estrategia que posi en valor productes i serveis, ja sigui amb altres organitzacions com amb el client final, o com succeeix en lambit de l Associacio 22@Network, generar un espai on les organitzacions connectin tant amb altres institucions com amb el ciutada dun espai geografic de Barcelona, com es el districte 22@. Per acomplir aquest objectiu 22@Network impulsa la creacio de la comissio dinnovacio, la meta de la qual es enfortir les relacions entre institucions i empreses a partir dun concepte en auge: la innovacio. La innovacio actualment es troba en plena evolucio, en concret dins del sistema de 22@Network es un mode de treball on les empreses i institucions que lintegren generen un espai obert on explicar models dinnovacio, presentar experiencies, proposar bones practiques i iniciar projectes per enfortir els vincles, en consequencia, es un sistema concentrador dinnovacio sota un mateix espai geografic. Aixo significa facilitar la integracio de les empreses i institucions que sinstal·len al districte 22@, aixi com la dels seus empleats, i aprofundir en les relacions entre elles i el barri del Poblenou, amb el seu ric teixit associatiu. ... Leer resumen completo

10.40€

10.40€

(eBook - formato digital)

EMPRENDRE EN CLAU DE COMPETÈNCIES. EL PERFIL EMPRENEDOR (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/04/2013
MARTA ZARAGOZA DOMINGO

Resumen del eBook

Aquest llibre preten ser una eina, tant per a aquelles persones que vulguin engegar un proces emprenedor com per a aquelles persones empresaries que vulguin revisar la direccio estrategica de la seva empresa, a partir dun marc teoric i metodologic que els permetra avaluar les seves competencies, o sigui, el conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessaris per crear, consolidar i fer creixer un projecte. Per altra banda, tambe permet analitzar tot un conjunt de factors, personals i estructurals, que afecten de manera positiva i/o negativa un projecte emprenedor o empresarial. La metodologia que sexposa en aquestes pagines ha estat fruit dun proces dinvestigacio i recerca intradisciplinar en lambit de lemprenedoria i de lempresa. Per tant, ha estat el resultat dadaptar una metodologia contrastada a nivell europeu en lambit de la orientacio professional i dacompanyar i donar suport a gairebe un miler de persones emprenedores i empresaries. ... Leer resumen completo

14.00€

14.00€

(eBook - formato digital)

INVESTIGACIO OPERATIVA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
VV.AA.
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

La investigacio operativa constitueix una disciplina cientifica que te una clara vocacio aplicada malgrat lestreta connexio que presenta amb arees de la matematica aplicada i de lestadistica. Els autors han optat per donar preferencia a questions de caracter practic i establir ponts amb els diversos ambits de gestio empres arial insistint en el fet que la investigacio operativa es pot aplicar a la resolucio de problemes reals. ... Leer resumen completo

17.30€

17.30€

(eBook - formato digital)

TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PUBLIQUES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/11/2012
JORDI XIFRA TRIADÚ

Resumen del eBook

Aquest llibre, el primer en llengua catalana que aborda exclusivament el fenomen de les tecniques de les relacions publiques, ofereix un estudi exhaustiu de les diferents eines de les relacions amb la premsa, la comunicacio interna i les relacions amb la comunitat.

21.00€

21.00€

(eBook - formato digital)

NOUS FACTORS DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/09/2013
JOAN TORRENT SELLENS; ÁNGEL DÍAZ CHAO

Resumen del eBook

Massa sovint sinterpreta la competitivitat duna manera erronia. Sassenyala que es un joc de suma zero, que el guany de competitivitat dun pais, duna regio o duna empresa sassoleix en detriment dun altre pais, regio o empresa, que la competitivitat es la capacitat de vendre productes als mercats internacionals, o que la comp etitivitat sassoleix a traves de les caigudes de salaris o la devaluacio de la moneda. Pero, la competitivitat es molt mes que tot aixo. Son el conjunt dinstitucions, politiques i factors que, en un context dobertura internacional, determinen els nivells de prosperitat material dun pais, duna regio o duna empresa. La competitivitat es el conjunt delements que expliquen la productivitat. Al llarg daquest llibre revisarem els principals conceptes i teories que expliquen lassoliment davantatge competitiu per al nivell agregat, regional i empresarial, fent especial emfasi en aquells nous factors, com les tecnologies de la informacio i la comunicacio (TIC), els fluxos de coneixement, lespai cognitiu o la xarxa de negocis, que estan transformant la competitivitat arreldel proces de transicio cap a leconomia del coneixement i lempresa xarxa. A mes, el llibre tambe presenta un conjunt de nova evidencia empirica que contrasta el grau dassoliment daquests nous factors per a leconomia i les empreses de Catalunya, i que ens assenyalen la necessitat dun canvi radical en el seu patro deficiencia i una nova orientacio de les politiques publiques de suport a la competitivitat. ... Leer resumen completo

19.00€

19.00€

(eBook - formato digital)

SENSEPOR (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 24/01/2012
, 2008

Resumen del eBook

Tots tenim por quan ens enfrontem a un canvi o a situacions laborals determinades. Tanmateix, la seva mencio a les empreses es considera un tabu. Encara que nomes els missatges atractius tenen cabuda en els discursos empresarials, entre bastidors sesdeve la crua realitat: pressio pels resultats, lluites de poder, risc dacom iadaments i, es clar, la por. Si aquest terme us produeix certa urticaria intel·lectual, tal vegada us estimeu mes pensar en temor, ansietat o estres. Totes aquestes emocions tenen en comu que sinicien quan percebem amenaces i que ens fan pagar un preu alt, en la nostra vida i en la nostra feina.SensePor ens planteja dos desafiaments. El primer consisteix a alliberar-nos de la gran cadena de la por: desenvolupar tot el nostre potencial, sovint encotillat per les nostres propies inseguretats. El segon, evitar la gestio basada en la por i triar una altra alternativa molt mes rendible: la fonamentada en el talent, el canvi i la innovacio. La por ha estat el model classic de gestio, i tanmateix els exits del passat no asseguren els del futur. El futur pertany a qui ja una empresa, ja una persona sigui capaç de crear-lo, sempre que gosi trencar les regles del joc i creixer sobre ella mateixa.Aquesta fantastica obra es un viatge per la SensePor que ajudara el lector a identificar i conquerir aquesta emocio tant en la seva empresa com en la seva vida. ... Leer resumen completo

7.99€

7.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
HEROIS QUOTIDIANS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/02/2010
JERICÓ RODRÍGUEZ PILAR

Resumen del eBook

Tu pots formar part del club dels herois quotidians! Pilar Jerico, lautora de NoMiedo, traduit a sis idiomes i gran exit de vendes, revela en aquest llibre com pots vencer les dificultats de la vida real, encara que no tinguis superpoders.No es un cami facil: com els herois de les llegendes, hauras dassumir realitats que p otser tespanten, travessar deserts i nits fosques, superar proves i adquirir noves habilitats fins a concloure laventura amb exit. Pero al final del viatge hauras assolit una riquesa que no es compra amb diners: deixaras de ser esclau de les teves pors i hauras apres a valorar el que tens, estimar-te sense mascares i gaudir de les petites coses de cada dia. Es per aixo que val la pena que emprenguis laventura. ... Leer resumen completo

9.99€

9.99€

(eBook - formato digital)

EMPRESES EN EL NUVOL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 06/06/2011
JORDI TORRES VIÑALS
LIBROS DE CABECERA, 2011

Resumen del eBook

La revolucio tecnologica que actualment estem vivint be podria ser la mes profunda de la nostra historia. Els serveis convergeixen i passen del mon fisic al mon digital, sent accessibles des de qualsevol dispositiu. Un fet rellevant es que les nostres dades ja no resideixen en els nostres ordinadors sino en una Internet Glo bal que agafa entitat propia i es converteix en molt mes que una simple infraestructura de connexio: es la plataforma que ofereix servei a milions de dispositius intel·ligents connectats a la xarxa.Es el que es coneix com a Cloud Computing o informatica en el nuvol dInternet, que permet que els consumidors, empreses o particulars, no shagin de preocupar de com es proveeix el servei que necessiten. Les empreses no podran defugir aquest canvi si no volen perdre el tren de lavenç tecnologic, i aixo implicara prendre decisions sobre la direccio a seguir per millorar els seus negocis. ... Leer resumen completo

7.00€

7.00€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
NOVES TENDENCIES EN REDUCCIO DE COSTOS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 10/05/2012
ACCID
, 2011

Resumen del eBook

Noves tendencies en reduccio de costos ofereix una visio detallada dels aspectes conceptuals i practics de les noves tendencies en reduccio de costos, tant des duna perspectiva professional com des duna perspectiva dinvestigacio.

6.99€

6.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
ANALISI DE L'ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET I DE L'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/03/2011
NURIA ARIMANY I SERRAT; M. CARME VILADECANS
BRESCA, 2011

Resumen del eBook

La finalitat basica daquest llibre es realitzar una analisis, tant des dun punt de vista tecnic com practic, dels dos nous estats comptables: Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN) i Estat de fluxos defectiu (EFE).&@61692;Es defineix i presenta lestructura i els objectius daquests dos estats comptables.&@61692;Es descr iu, pas a pas la metodologia, la seva utilitat i la seva interpretacio.&@61692;Utilitza un llenguatge clar i senzill.&@61692;Inclou exercicis resolts ... Leer resumen completo

6.99€

6.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
VALORACIO D'EMPRESES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 30/04/2009
VV.AA.
BRESCA, 2009

Resumen del eBook

Valoracio dempreses inclou tres tipus darticles: notes tecniques que senfoquen des del punt de vista de laplicacio daquests coneixements a les empreses reals, articles doctrinals de caracter academic que tenen com a principal objectiu el progres del coneixement de larea de la comptabilitat i direccio, i dels quals es valora ra el seu rigor cientific, i casos practics basats en empreses reals o ficticies. ... Leer resumen completo

6.99€

6.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
JO, STEVE JOBS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 15/12/2011
COLUMNA EDICIONS S.A., 2011

Resumen del eBook

Ser o no ser"Tens un temps limitat i no pots perdrel vivint la vida dun altre. No quedis atrapat en el dogma de viure segons els parametres del que els altres pensen. Que el soroll de les opinions dels altres no silencii la teva propia veu interior. I el mes important: tingues el valor dobeir el teu cor i la teva intuicio, que, en certa manera, saben el que tu vols ser de debo. Tota la resta es secundari".Discurs inaugural de curs, Universitat de Stanford, 12 de juny de 2005Essencia dApple: els treballadors"La nostra essencia es troba en les nostres idees, en la nostra gent. Es la nostra motivacio per anar cada mati a treballar i relacionar-nos amb persones tan brillants. Jo sempre he pensat que leleccio del personal es el cor i lanima del que fem".D5 Conference: All Things Digital, 30 de maig de 2007Ser els millors"No serem els primers en aquesta festa, serem els millors". (Acte dApple amb motiu de liPhone OS 4.0, 8 dabril de 2010)Basat en les entrevistes i intervencions publiques que Steve Jobs va oferir al llarg de la seva vida, aquest llibre recull els pensaments mes sagaços i brillants daquest visionari que va revolucionar la nostra manerade veure el mon. Mes de dues-centes reflexions que son de lectura essencial per a tots aquells que desitgen trobar solucions innovadores i plenes dinspiracio aplicables a tots els ambits de la vida. ... Leer resumen completo

7.99€

7.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
RES NO ES IMPOSSIBLE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 13/09/2011
ALIENTA, 2011

Resumen del eBook

Com es forja un emprenedor? Es pot treballar la bona sort? Quin es el risc mes gran que afronta un empresari? Xavier Gabriel, fundador de La Bruixa dOr i daltres molts negocis, ens dona a Res no es impossible les respostes a aquestes preguntes.Les 111 maximes que exposa en aquest llibre ens ofereixen les claus que han perme s que lautor triomfi en tots els ambits en que sha atrevit a endinsar-se, com la restauracio, els esports daventura, les series i els espots de televisio, la loteria i, fins i tot, el turisme espacial.Amb un estil directe i desenfadat, Gabriel desgrana la seva visio del mon i de lunivers emprenedor, alhora que relata com lhan ajudat cadascuna daquestes idees en la seva experiencia personal com a empresari.Amb Res no es impossible el lector podra aprendre dun dels nostres empresaris mes carismatics i coneixera de primera ma com ha convertit una modesta administracio de loteria, La Bruixa dOr, situada en un poble del Pirineu catala, en un dels negocis de mes exit del pais, cosa que li ha valgut, entre molts altres reconeixements, el Premio Nacional de Marketing 2011. ... Leer resumen completo

7.99€

7.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
EMPRENDRE EN CLAU DE COMPETÈNCIES. EL PERFIL EMPRENEDOR (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 02/05/2014
MARTA ZARAGOZA DOMINGO
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

Aquest llibre preten ser una eina, tant per a aquelles persones que vulguin engegar un proces emprenedor com per a aquelles persones empresaries que vulguin revisar la direccio estrategica de la seva empresa, a partir dun marc teoric i metodologic que els permetra avaluar les seves competencies, o sigui, el conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessaris per crear, consolidar i fer creixer un projecte. Per altra banda, tambe permet analitzar tot un conjunt de factors, personals i estructurals, que afecten de manera positiva i/o negativa un projecte emprenedor o empresarial. La metodologia que sexposa en aquestes pagines ha estat fruit dun proces dinvestigacio i recerca intradisciplinar en lambit de lemprenedoria i de lempresa. Per tant, ha estat el resultat dadaptar una metodologia contrastada a nivell europeu en lambit de la orientacio professional i dacompanyar i donar suport a gairebe un miler de persones emprenedores i empresaries. ... Leer resumen completo

6.99€

6.99€

(eBook - formato digital)

EMPRENDRE EN TEMPS DE CRISI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/05/2014
JOAN TORRENT I SELLENS; ÀNGELS FITÓ BERTRAN; ANA ISABEL JIMÉNEZ-ZARCO

Resumen del eBook

Estan preparades lemprenedoria i les micro, petites i mitjanes empreses (MPIMES) catalanes per competir en el nou mon global que basa la competitivitat en el coneixement? Ha canviat alguna cosa en el mon de les MPIMES que ens faci pensar que podran articular la transformacio i el futur de la nostra economia i la nostra soci etat? O, al contrari, ¿son una especie social en perill dextincio? Aquestes son algunes de les preguntes que han inspirat aquest llibre. A partir duna recerca sobre les empreses catalanes creades en temps de crisi, aquest llibre analitza els determinants i els resultats de lemprenedoria innovadora i el seu proces de generacio de valor en xarxa. Els resultats ens confirmen bones noticies perque, tot i la crisi, leconomia catalana amplia la seva base emprenedora innovadora, millora el seu proces de generacio de valor i evoluciona cap a una xarxa de negocis. Tot un signe doptimisme per al futur. ... Leer resumen completo

10.49€

10.49€

(eBook - formato digital)

PRINCIPIS D'ECONOMIA DEL CONEIXEMENT. CAP A UNA ECONOMIA GLOBAL DEL CONEIXEMENT. (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 17/11/2014
JORDI VILASECA I REQUENA; JOAN TORRENT I SELLENS

Resumen del eBook

Aquest llibre ens obre les portes a noves interpretacions de lactivitat economica. La conceptualitzacio de leconomia del coneixement, la identificacio dels seus pilars, la comparacio dels seus diferents models de transicio, lestudi dels canvis en lagent economic mes implicat en aquesta transformacio, lempresa, i la interpre tacio del coneixement com un agent prioritari en lexplicacio del creixement economic ens conviden a una reflexio per al futur: serem capaços dendinsar-nos i reeixir en el cami cap a aquest nou model economic del segle XXI? ... Leer resumen completo

10.49€

10.49€

(eBook - formato digital)

ESPERIT D'AVENTURA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/10/2011
ENTRAMAT, 2010

Resumen del eBook

Qu&@232; tenen en comú un emprenedor i un aventurer?: Tot, o gairebé tot. La passió pels reptes, pel risc, per descobrir nous camins, per con&@232;ixer els propis límits. Totes aquestes i moltes més són condicions imprescindibles per ser un bon aventurer i un bon emprenedor.Un dels recents projectes extrems de lautor ha est at pujar les muntanyes més altes de cada continent, projecte denominat els 7 cims. Casualment, són set els reptes als quals senfronta tot emprenedor per poder desenvolupar endavant la seva idea, negoci o empresa.Escrit amb coneixement decausa i amb nombroses an&@232;cdotes tant del món de lempresa com de laventura,és un llibre senzill que inspira, entusiasma i sorpr&@232;n per levid&@232;ncia de les seves reflexions i la humanitat de les seves experi&@232;ncies. ... Leer resumen completo

5.99€

5.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
ELS SET PODERS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 17/12/2011
, 2009

Resumen del eBook

FA MOLT, MOLT DE TEMPS... o"Hi havia una vegada"... Aquestes paraules, murmurades per una veu familiar o llegides en la pagina dun llibre, tenen la força de suggerir a la nostra ment una qualitat magica de la infancia: la capacitat daccedir sense transicio ni prejudicis a mons nous encara per descobrir i a experiencies i co neixements insospitats.Els Set Poderses com el conte infantil que et trasllada al mon magic on les paraules amistat, valor, promesa, fidelitat, heroisme i altruisme encara tenen sentit. On les gestes encara son gestes i els viatges serveixen, a mes, per coneixer aquest altre tipus que sempre viatja amb tu: tu mateix.Alex Rovira ha tornat a aconseguir ambEls Set Podersuna peça narrativa imprescindible daquest bell mosaic que va iniciar ambLa bruixola interiori va continuar ambLa bona sort.La historia dun jove cavaller que no esta segur de mereixer el favor del rei i que decideix partir a la Terra del Desti i plantar cara als reptes que alli lesperen per demostrar-se a ell mateix que es capaç de canviar la seva realitat amb la força de la seva actitud. ... Leer resumen completo

5.49€

5.49€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
ABECEDARI PER A INNOVADORS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 26/11/2012
JOSEP MARIA FERRER-ARPI
BRESCA, 2012

Resumen del eBook

Descobreix totes les capacitats que ha de tenir qualsevol innovador.Aquest llibre esta escrit per a tots aquells que volen descobrir les seves capacitats dinnovacio, als que estimen lestat mental de la joventut independentment de ledat que tinguin, als que creuen que al seu davant tenen tota la vida per fer que les coses ca nviin. Per fer que les coses del seu entorn, de la seva feina o de la seva societat, siguin duna altra manera i millor. Per als que ho creuen i ho fan.El mon avança gracies als innovadors, als que plantegen creativament la seva vida amb gran dosi del sentit de laventura, del gust pel risc i del plaer per lexperimentacio . Sense pors.Perque per innovar, en tots els ambits, cal una mirada valenta a linterior i a lentorn de cadascu, prendre decisions i actuar. Mirar enrere, veure el present i imaginar el futur, i aixi descobrir camins amagats. Tot plegat, fascinant!-Aquest es un llibre petit amb grans consells pels que saventuren en les sendes de lemprenedoria.-Obra despecial interes per a tots aquells que desitgin ser innovadors-Enfocament practic de la formacio-Llenguatge clar i senzill. ... Leer resumen completo

6.99€

6.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
COMUNICACIO PERSUASIVA PER A L'ENTREVISTA DE FEINA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 15/07/2014
GEORGINA ARAN SELVAGGIO

Resumen del eBook

"La millor entrevista es la que et permet saber el mes encertadament possible en qui pots CONFIAR per poder-li delegar, com si fossis tu mateix, qualsevol missio. Com fer be aquells primers minuts dobertura de la confiança? La Gina Aran dona algunes claus increiblement eficaces per a aspirants a un lloc i per a les persones que lofereixen. He contractat personalment mes de 650 persones. Us garanteixo que val la pena escodrinyar la brillant Aran."Sergio Lujambio Irazabal ... Leer resumen completo

11.50€

11.50€

(eBook - formato digital)

COM ES VALORA UNA EMPRESA? (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/09/2014
ÀNGELS FITÓ BERTRAN

Resumen del eBook

El model H2PAC resol propostes clau a partir dACTIVITATS. Aquesta forma daprenentatge parteix dun REPTE: lactivitat que hauras de resoldre. Per aixo et facilitem un contingut teoric, EL CONEIXEMENT IMPRESCINDIBLE, que tajudara a entendre els conceptes essencials per a poder afrontar el desafiament plantejat inicialment. A m es del contingut teoric, el model tambe et facilita LES SOLUCIONS, una proposta de resolucio del repte exposat. En aquest llibre es preten analitzar les diferents variables i tecniques que intervenen i condicionen el resultat final en el proces de valoracio duna empresa. ... Leer resumen completo

14.00€

14.00€

(eBook - formato digital)

SOSTENIBILITAT: EL NOU MOTOR DE LA INNOVACIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 10/10/2014
ARIADNA BENET I MÒNICO; ANNA  BUXADERAS I RIEROLA

Resumen del eBook

Segurament us preguntareu si no sha parlat prou de sostenibilitat i si cal llegir un altre llibre que, tot i ser breu, insisteix en el tema. Actualment, la sostenibilitat sobserva com un motor dinnovacio i millora empresarial. Per aixo, en comptes de parlar de les consequencies negatives del model socioeconomic actual i la necessitat dadoptar practiques mes sostenibles a fi devitar un col·lapse social i mediambiental, aquest llibre incideix en les oportunitats que resulten de la transicio empresarial cap a la sostenibilitat o creacio dun nou paradigma empresarial. La introduccio demostra com la transformacio cap a la sostenibilitat permet que les empreses passin a funcionar com a part dun sistema tancat, la biosfera, i alhora crein valor i obtinguin beneficis economics de solucionar problemes reals. Els nou casos de Pimes catalanes exposats il·lustren les etapes del proces de transformacio, les dificultats i els beneficis obtinguts, i ofereixen eines concretes i efectives als empresaris perque puguin comprendre i adaptar-se al nou paradigma emergent que te la potencialitat dafavorir els que shi apuntin i desborrar del mapa els que lignorin. ... Leer resumen completo

7.49€

7.49€

(eBook - formato digital)

LA SAVIESA EMPRESARIAL D'STEVE JOBS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/12/2012
ALAN KEN THOMAS

4.90€

4.90€

(eBook - formato digital)

EL POLIEDRE DEL LIDERATGE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2013
ÀNGEL CASTIÑEIRA; J.M. LOZANO

Resumen del eBook

La crisi economica, politica i social que estem vivim ha posat en evidencia la necessitat de lideratges que ens ajudin a sortir-ne. A partir de la situacio actual, Josep M. Lozano i Angel Castiñeira ens exposen de manera intel·ligent i amena les multiples cares del lideratge. En aquesta obra es repassen tots els elements de l lideratge i saprofundeix en la vinculacio del bon lideratge amb la qualitat humana i els valors, aixi com en la manera dafrontar la formacio dels liders. El poliedre del lideratge es un llibre que complementa el rigor academic amb una dimensio practica i divulgativa. Es tracta duna eina per a la reflexio de tots els qui sinteressen per la manera dexercir i desenvolupar el lideratge, i que creguin en la importancia dun bon lideratge empresarial, politic o social, alhora eficaç i etic. ... Leer resumen completo

12.29€

12.29€

(eBook - formato digital)

GUIA PRACTICA DE VALORACIO D'EMPRESES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/11/2012
MONTSERRAT CASANOVAS RAMÓN; POL. SANTANDREU GRÀCIA
, 2011

Resumen del eBook

Aquest llibre fa un repas dels diferents models de valoracio dempreses i que serveixi com a guia practica en laplicacio a casos reals. Esta estructurat en tres parts: Una primera en la que es revisa i es fa un aprofundiment en el proces i metodologia de valoracio dempreses. Una segona, de caracter empiric, en la que es pres enten i sestudien dos casos practics, amb la finalitat duna millor comprensio de la primera part. Al final, a la tercera part, sexposen les principals conclusions i la bibliografia mes rellevant utilitzada.&@61692;Aquest llibre ajuda al lector a aprendre a trobar actius en temps de crisi com els actuals.&@61692;Els temes que es tracten al llibre son de gran interes per a persones del mon empresarial i les finances, especialment. ... Leer resumen completo

6.99€

6.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:

Mostrando 31 a 60 de 68 resultados

Pág. 2 de 3