• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioeBooksCatalán

Empresa

Idiomas

Precios

 • Menos de (11)
 • Menos de (11)
 • Menos de (16)
 • De a (36)
 • De a (7)
 • De a (14)

Mostrando 31 a 60 de 73 resultados

ABECEDARI PER A INNOVADORS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 26/11/2012
JOSEP MARIA FERRER-ARPI
BRESCA (PROFIT EDITORIAL), 2012

Resumen del eBook

Descobreix totes les capacitats que ha de tenir qualsevol innovador.Aquest llibre esta escrit per a tots aquells que volen descobrir les seves capacitats dinnovacio, als que estimen lestat mental de la joventut independentment de ledat que tinguin, als que creuen que al seu davant tenen tota la vida per fer que les coses ca nviin. Per fer que les coses del seu entorn, de la seva feina o de la seva societat, siguin duna altra manera i millor. Per als que ho creuen i ho fan.El mon avança gracies als innovadors, als que plantegen creativament la seva vida amb gran dosi del sentit de laventura, del gust pel risc i del plaer per lexperimentacio . Sense pors.Perque per innovar, en tots els ambits, cal una mirada valenta a linterior i a lentorn de cadascu, prendre decisions i actuar. Mirar enrere, veure el present i imaginar el futur, i aixi descobrir camins amagats. Tot plegat, fascinant!-Aquest es un llibre petit amb grans consellspels que saventuren en les sendes de lemprenedoria.-Obra despecial interes per a tots aquells que desitgin ser innovadors-Enfocament practic de la formacio-Llenguatge clar i senzill. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
NOVES TENDENCIES EN REDUCCIO DE COSTOS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 10/05/2012
ACCID
, 2011

Resumen del eBook

Noves tendencies en reduccio de costos ofereix una visio detallada dels aspectes conceptuals i practics de les noves tendencies en reduccio de costos, tant des duna perspectiva professional com des duna perspectiva dinvestigacio.

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
ANALISI DE L'ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET I DE L'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/03/2011
NURIA ARIMANY I SERRAT; M. CARME VILADECANS
BRESCA (PROFIT EDITORIAL), 2011

Resumen del eBook

La finalitat basica daquest llibre es realitzar una analisis, tant des dun punt de vista tecnic com practic, dels dos nous estats comptables: Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN) i Estat de fluxos defectiu (EFE).&@61692;Es defineix i presenta lestructura i els objectius daquests dos estats comptables.&@61692;Es descr iu, pas a pas la metodologia, la seva utilitat i la seva interpretacio.&@61692;Utilitza un llenguatge clar i senzill.&@61692;Inclou exercicis resolts ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
GUIA PRACTICA DE VALORACIO D'EMPRESES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/11/2012
MONTSERRAT CASANOVAS RAMÓN; POL. SANTANDREU GRÀCIA
, 2011

Resumen del eBook

Aquest llibre fa un repas dels diferents models de valoracio dempreses i que serveixi com a guia practica en laplicacio a casos reals. Esta estructurat en tres parts: Una primera en la que es revisa i es fa un aprofundiment en el proces i metodologia de valoracio dempreses. Una segona, de caracter empiric, en la que es pres enten i sestudien dos casos practics, amb la finalitat duna millor comprensio de la primera part. Al final, a la tercera part, sexposen les principals conclusions i la bibliografia mes rellevant utilitzada.&@61692;Aquest llibre ajuda al lector a aprendre a trobar actius en temps de crisi com els actuals.&@61692;Els temes que es tracten al llibre son de gran interes per a persones del mon empresarial i les finances, especialment. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
NOVES TENDENCIES EN GESTIO PUBLICA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 21/05/2012
ACCID
, 2012

Resumen del eBook

Noves Tendencies en Gestio Publica ofereix una visio detallada dels aspectes conceptuals i practics de la gestio publica, tant des de una perspectiva professional com des de la perspectiva academica. Aquest numero de la revista te la finalitat de proporcionar eines amb les que abordar aquesta nova epoca per a la que sens du bte necessitarem tambe noves solucions. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
DIAGNOSI D'EMPRESES EN CRISI I AVALUACIO DEL PLA DE VIABILITAT (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 22/11/2012
ACCID
, 2010

Resumen del eBook

Aquest llibre contribueix a que les empreses en dificultats puguin sortir de la conjuntura actual de crisi economica el mes ben parades possible.No nomes sera util en situacions de crisis empresarials sino que es adequat per a realitzar un diagnostic quan shagi de dur a terme qualsevol inversio significativa per assolir nou s mercats, esser mes competitius o quan es plantegin canvis en el model de negoci.Informe elaborat per un equip de professionals coordinat pel Collegi dEconomistes de Catalunya.Aquest llibre no tan sols es util en lactual entorn economic, sino en qualsevol context de replantejament de model de negoci.Lequip de redaccio esta compost per: auditors, consultors, academics, professionals de les finances, experts en organitzacions industrials i en mercats, entre daltres. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
IN-SOMNI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 28/03/2011
JORDI MERCADER SANJUAN
, 2011

Resumen del eBook

Del llibre In-Somni cal ressaltar-ne dos aspectes. Primer: mai cau en la visio simplificada dun enfocament economicista. Es sempre conscient que es dirigeix a persones de carn i ossos que volen crear empresa. Segon: mai confon el nou empresari al qual es dirigeix amb un aspirant al pelotazo. Aquestes dues caracteristiques c onfereixen al text den Mercader una molt alta qualitat. Lobra pot fer un servei important a totes aquelles persones que considerin plantar-se pel seu compte, i de retruc al conjunt de la nostra societat&@61692;Aquest llibre te la virtut de serenormement engrescador, amb la dosi justa daportacio tecnica&@61692;Es basa en el coneixement profund de lautor ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
NOVES TENDÈNCIES EN MANAGEMENT (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/01/2011
ACCID
, 2011

Resumen del eBook

Aquesta monografia sestructura en tres parts: En la primera part, cada area funcional es tractada en un apartat especific i shi plantegen les ultimes tendencies, conceptes i tecniques utils per a la gestio eficient i eficaç duna organitzacio. En segon lloc, sexposen els resultats de varies investigacions recents sobre el ma nagement i la gestio dempreses. Finalment, en la tercera part sestudien diversos casos basats en empreses reals.&@61692; Dona una visio tant dels aspectes conceptuals, com dels mes aplicats i practics, de les noves tendencies del management.&@61692; Els autors son professionals i academics de gran experiencia i reconeixement en els seus ambitos professionals&@61692; Inclou casos practics basats enempreses reals. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
NOVES TENDENCIES EN FINANÇAMENT EMPRESARIAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/12/2012
, 2011

Resumen del eBook

Noves tendencies en finançament empresarialanalitza els aspecte aspectes mes rellevants a considerar en dissenyar la politica financera de lempresa.La politica financera de la empresa exigeix prendre decisions sobre temes tals com la combinacio adequada del capital i deute, entre deute a curt i deute a llarg, la relacio ban ca-empresa, el tipus dendeutament a utilitzar o la politica de dividend, per exemple.En aquest llibre sanalitzen els aspectes mes rellevants a considerar de cara a la politica financera que shauria daplicar.Revista de lACCIDEls autors son professionals academics reconeguts i amb una gran experiencia. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
INTEL.LIGÈNCIA CREATIVA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 26/03/2013
FRANCISCO PONTI ROCA; LUCIA LANGA GARCIA
, 2013

Resumen del eBook

Descobreix 7 estrategies pel desenvolupament de la intelligencia creativa, necessaries en un mon cada cop mes complex.Molta gent es considera a si mateixa intelligent, pero son pocs els que fan el mateix amb la creativitat. Poques persones es consideren creatives. Per que? En aquest llibre sexploren les relacions entre inte lligencia i creativitat i, sobretot, es proposa un conjunt de recursos practics per a desenvolupar la nostra creativitat i poder reinventar-nos en temps complicats. Cal tenir temps per a pensar, ganes de desafiar convencionalismes, capacitat per a connectar amb els altres, habilitat per a treballar creativament, sensibilitat per a comprendre les emocions i transformar-les en creacions, fer el que ens agrada i aprendre a collaborar amb els altres. El llibre, a mes, integra un metode de gestio de la creativitat a traves del cos, les emocions i el llenguatge.- Es lunic llibre amb mes de 70 exercicis per reinventar-se.- Resultat de 20 anys dexperiencia dels autors i del treball amb milers dalumnes i organitzacions.- Util per a reinventar-se en temps de crisi. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
ANALISI INTEGRAL D¿EMPRESES (EBOOK)
ORIOL AMAT SALAS

Resumen del eBook

A traves de lanalisi integral duna empresa saconsegueix una visio clara dels seus aspectes qualitatius (les persones, lestrategia, loperativa) i dels seus aspectes quantitatius relacionats amb els comptes anuals (situacio patrimonial, financera i economica).Daquesta forma podem diagnosticar les seves fortaleses i debilitats en temes com:QUI?: lempresari, lequip directiu i les persones que formen part de lempresa.QUÈ fa lempresa?: aspectes estrategics (sector, productes i serveis, competidors, barreres dentrada, etc.)COM ho fa lempresa?: aspectes operatius (compres, innovacio, produccio, qualitat, logistica, comercialitzacio, servei postvenda, administracio, etc.)Aspectes economicofinancers: endeutament i capitalitzacio, solvencia a curt termini, fons de maniobra, gestio dels terminis de cobrament i pagament, gestio dels actius, capacitat de generar beneficis, creacio de valor i rendibilitat, autofinançament, etc.Tambe sexposen altres temes relacionats amb lanalisi dempreses com:Formulacio destats comptables previsionalsDeteccio de maquillatgesAnalisi de grups dempresesAnalisi des de la perspectiva dentitats de credit i agencies de ratingAnalisi dempreses cotitzades en borsaAnalisi internacional dempresesAquest llibre exposa els conceptes precisos per a poder ananlitzar de forma integral una empresa i aixi determinar les seves fortaleses i debilitats i formular recomanacions que contribueixin a millorar la situacio actual i les perspectives de futur.Per a clarificar els temes al maxim sacompanyen mes de vint casos practics resolts basats en empreses reals (Telepizza, El Corte Ingles, Enron, Forum Filatelico, Parmalat, Inditex, Caprabo, Philips, Iberia, BonPreu, Eurodisney, SolMelia...). ... Leer resumen completo

9.99€

9.49€

(eBook - formato digital)

VALORACIO D'EMPRESES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 30/04/2009
VV.AA.
BRESCA (PROFIT EDITORIAL), 2009

Resumen del eBook

Valoracio dempreses inclou tres tipus darticles: notes tecniques que senfoquen des del punt de vista de laplicacio daquests coneixements a les empreses reals, articles doctrinals de caracter academic que tenen com a principal objectiu el progres del coneixement de larea de la comptabilitat i direccio, i dels quals es valora ra el seu rigor cientific, i casos practics basats en empreses reals o ficticies. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
EUFORIA I PANIC (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 23/02/2012
, 2009

Resumen del eBook

La crisi del 2008 te similituds amb crisis anteriors i tambe diferencies significatives.Es tracta duna situacio en la que es barregen dades economiques complexes amb la psicologia habitual de la gran majoria de les persones. Aixo explica moltes de les decisions irracionals dempreses i particulars, provocades per leuforia en unes fases i pel panic en altres. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
AVANÇANT (EBOOK)
ORIOL AMAT SALAS
BRESCA (PROFIT EDITORIAL), 2014

Resumen del eBook

Llibre dempresa que comparteix les estrategies i les tactiques que expliquen lexit de les empreses que aconsegueixen generar mes riquesa.No es facil crear una empresa, i menys encara aconseguir que sobrevisqui i creixi a mesura que passen els anys. Per avançar, les empreses han danar prenent decisions que els permetin troba r i ampliar el seu lloc al mercat. Aquestes decisions son com una partida descacs en la que el moviment estrategic de cada una de les peces, aixi com la jugada del contrincant et pot portar a guanyar o a perdre; o el seu equivalent dins el mon de lempresa, mantenir-se a dins del mercat i obtenir beneficis; o desapareixer. Lobjectiu principal daquest llibre es exposar factors clau que afavoreixen a que lexit es mantingui al llarg dels anys.Exposa bones practiques en relacio a lequip huma de lempresa, disseny i millora del model de negoci.Mostra les principals causes de fracas empresarial.Sinclouen casos practics dempreses de diferents sectors en la major part dels temes tractats per tal de poder visualitzar millor les propostes de millora que es realitzen. ... Leer resumen completo

6.99€

6.64€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
MANUAL DE COMUNICACIONS ESCRITES A L'EMPRESA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/03/1998
GLORIA SANZ I PINYOL; ALBA FRASER
GRAO, 2003

Resumen del eBook

Duna part, la comunicacio externa configura la imatge de qualitat de lempresa. De laltra, els textos de comunicacio interna asseguren leficacia de les tasques.

20.90€

19.85€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
AVALUACIO DE LA FUNCIO DIRECTIVA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 08/07/1999
GRAO, 1999

Resumen del eBook

La competencia en lexercici de la funcio directiva dels centres es un factor de qualitat educativa. Aquest llibre ofereix un model per a lanalisi i lautoreflexio.

16.70€

15.87€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
COMUNICACIO PERSUASIVA PER A L'ENTREVISTA DE FEINA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 15/07/2014
GEORGINA ARAN SELVAGGIO

Resumen del eBook

"La millor entrevista es la que et permet saber el mesencertadament possible en qui pots CONFIAR per poder-li delegar, com si fossis tu mateix, qualsevol missio. Com fer be aquells primers minuts dobertura de la confiança? La Gina Aran dona algunes claus increiblement eficaces per a aspirants a un lloc i per a les persones que lofereixen. He contractat personalment mes de 650 persones. Us garanteixo que val la pena escodrinyar la brillant Aran."Sergio Lujambio Irazabal ... Leer resumen completo

11.50€

10.93€

(eBook - formato digital)

COM ES VALORA UNA EMPRESA? (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/09/2014
ÀNGELS FITÓ BERTRAN

Resumen del eBook

El model H2PAC resol propostes clau a partir dACTIVITATS. Aquesta forma daprenentatge parteix dun REPTE: lactivitat que hauras de resoldre. Per aixo et facilitem un contingut teoric, EL CONEIXEMENT IMPRESCINDIBLE, que tajudara a entendre els conceptes essencials per a poder afrontar el desafiament plantejat inicialment. A m es del contingut teoric, el model tambe et facilita LES SOLUCIONS, una proposta de resolucio del repte exposat. En aquest llibre es preten analitzar les diferents variables i tecniques que intervenen i condicionen el resultat final en el proces de valoracio duna empresa. ... Leer resumen completo

14.00€

13.30€

(eBook - formato digital)

SOSTENIBILITAT: EL NOU MOTOR DE LA INNOVACIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 10/10/2014
ARIADNA BENET I MÒNICO; ANNA  BUXADERAS I RIEROLA

Resumen del eBook

Segurament us preguntareu si no sha parlat prou de sostenibilitat i si cal llegir un altre llibre que, tot i ser breu, insisteix en el tema. Actualment, la sostenibilitat sobserva com un motor dinnovacio i millora empresarial. Per aixo, en comptes de parlar de les consequencies negatives del model socioeconomic actual i la necessitat dadoptar practiques mes sostenibles a fi devitar un col·lapse social i mediambiental, aquest llibre incideix en les oportunitats que resulten de la transicio empresarial cap a la sostenibilitat o creacio dun nou paradigma empresarial. La introduccio demostra com la transformacio cap a la sostenibilitat permet que les empreses passin a funcionar com a part dun sistema tancat, la biosfera, i alhora crein valor i obtinguin beneficis economics de solucionar problemes reals. Els nou casos de Pimes catalanes exposats il·lustren les etapes del proces de transformacio, les dificultats i els beneficis obtinguts, i ofereixen eines concretes i efectives als empresaris perque puguin comprendre i adaptar-se al nou paradigma emergent que te la potencialitat dafavorir els que shi apuntin i desborrar del mapa els que lignorin. ... Leer resumen completo

7.49€

7.12€

(eBook - formato digital)

EMPRENDRE EN TEMPS DE CRISI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/05/2014
JOAN TORRENT I SELLENS; ÀNGELS FITÓ BERTRAN; ANA ISABEL JIMÉNEZ-ZARCO

Resumen del eBook

Estan preparades lemprenedoria i les micro, petites i mitjanes empreses (MPIMES) catalanes per competir en el nou mon global que basa la competitivitat en el coneixement? Ha canviat alguna cosa en el mon de les MPIMES que ens faci pensar que podran articular la transformacio i el futur de la nostra economia i la nostra soci etat? O, al contrari, ¿son una especie social en perill dextincio? Aquestes son algunes de les preguntes que han inspirat aquest llibre. A partir duna recerca sobre les empreses catalanes creades en temps de crisi, aquest llibre analitza els determinants i els resultats de lemprenedoria innovadora i el seu proces de generacio de valor en xarxa. Els resultats ens confirmen bones noticies perque, tot i la crisi, leconomia catalana amplia la seva base emprenedora innovadora, millora el seu proces de generacio de valor i evoluciona cap a una xarxa de negocis. Tot un signe doptimisme per al futur. ... Leer resumen completo

10.49€

9.97€

(eBook - formato digital)

SOSTENIBILITAT: EL NOU MOTOR DE LA INNOVACIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 02/12/2013
ARIADNA BENET I MÒNICO; ANNA  BUXADERAS I RIEROLA

Resumen del eBook

Segurament us preguntareu si no sha parlat prou de sostenibilitat i si cal llegir un altre llibre que, tot i ser breu, insisteix en el tema. Actualment, la sostenibilitat sobserva com un motor dinnovacio i millora empresarial. Per aixo, en comptes de parlar de les consequencies negatives del model socioeconomic actual i la necessitat dadoptar practiques mes sostenibles a fi devitar un col·lapse social i mediambiental, aquest llibre incideix en les oportunitats que resulten de la transicio empresarial cap a la sostenibilitat o creacio dun nou paradigma empresarial. La introduccio demostra com la transformacio cap a la sostenibilitat permet que les empreses passin a funcionar com a part dun sistema tancat, la biosfera, i alhora crein valor i obtinguin beneficis economics de solucionar problemes reals. Els nou casos de Pimes catalanes exposats il·lustren les etapes del proces de transformacio, les dificultats i els beneficis obtinguts, i ofereixen eines concretes i efectives als empresaris perque puguin comprendre i adaptar-se al nou paradigma emergent que te la potencialitat dafavorir els que shi apuntin i desborrar del mapa els que lignorin. ... Leer resumen completo

15.00€

14.25€

(eBook - formato digital)

EL TURISME CULTURAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
ANTONI MORRO; JAUME SUREDA NEGRE

Resumen del eBook

El turisme cultural vol ser diferent del turisme de masses. Aquest llibre explica els avantatges i els perills daquest model. Ofereix, a mes, la historia i la legislacio actual del nou fenomen i no oblida lecoturisme.

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

TEORIA I MÈTODES PER A MARQUES DE TERRITORI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI DE SAN EUGENIO VELA

Resumen del eBook

La competicio de paisos, nacions, ciutats i regions percaptar recursos, talent, infraestructures o esdeveniments, entre altres aspectes, ha provocat ladveniment duna lluita renovada per la singularitat, pel reconeixement i per la diferenciacio, per una hegemonia simbolica que cotitza a lalça en el context duna emergent econ omia de la identitat. En aquest context, els territoris cedeixen les seves projeccions habituals didentitat territorial a una nouvinguda identitat simbolica, gestionada, en part, mitjançant la transformacio de territoris en marques. La determinacio dun estat de la questio amb voluntat holistica, que endreci i alhora ordeni el que sha dit i el que sha fet sobre aixo, per tal de situar en perspectiva les implicacions inherents a la construccio de marques (branding) per a espais geografics, esdeve lobjectiu principal daquesta obra. ... Leer resumen completo

23.00€

21.85€

(eBook - formato digital)

PRINCIPIS D'ECONOMIA DEL CONEIXEMENT. CAP A UNA ECONOMIA GLOBAL DEL CONEIXEMENT. (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI VILASECA I REQUENA; JOAN TORRENT I SELLENS

Resumen del eBook

Aquest llibre ens obre les portes a noves interpretacions de lactivitat economica. La conceptualitzacio de leconomia del coneixement, la identificacio dels seus pilars, la comparacio dels seus diferents models de transicio, lestudi dels canvis en lagent economic mes implicat en aquesta transformacio, lempresa, i la interpre tacio del coneixement com un agent prioritari en lexplicacio del creixement economic ens conviden a una reflexio per al futur: serem capaços dendinsar-nos i reeixir en el cami cap a aquest nou model economic del segle XXI? ... Leer resumen completo

27.00€

25.65€

(eBook - formato digital)

CAP A L'EMPRESA XARXA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
JORDI VILASECA I REQUENA; JOAN TORRENT I SELLENS

Resumen del eBook

El llibre que us presentem a continuacio es el resultat del projecte dinvestigacio Les TIC i les transformacions de lempresa catalana, que analitza la relacio entre lestrategia, lorganitzacio i les practiques empresarials i els usos de les tecnologies de la informacio i la comunicacio (TIC) a partir de les dades duna enques ta als directius de 2.038 empreses catalanes realitzada a lhivern i la primavera de 2003. Concretament, la principal hipotesi de treball daquesta investigacio es que la consolidacio duna economia basada en el coneixement transforma lactivitat empresarial i defineix un nou model estrategic, organitzatiu i productiu basat en la descentralitzacio en xarxa. Aixo es, lempresa xarxa. ... Leer resumen completo

23.00€

21.85€

(eBook - formato digital)

EMPRENDRE EN TEMPS DE CRISI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/04/2013
JOAN TORRENT I SELLENS; ÀNGELS FITÓ BERTRAN; ANA ISABEL JIMÉNEZ-ZARCO

Resumen del eBook

Estan preparades lemprenedoria i les micro, petites i mitjanes empreses (MPIMES) catalanes per competir en el nou mon global que basa la competitivitat en el coneixement? Ha canviat alguna cosa en el mon de les MPIMES que ens faci pensar que podran articular la transformacio i el futur de la nostra economia i la nostra soci etat? O, al contrari, ¿son una especie social en perill dextincio? Aquestes son algunes de les preguntes que han inspirat aquest llibre. A partir duna recerca sobre les empreses catalanes creades en temps de crisi, aquest llibre analitza els determinants i els resultats de lemprenedoria innovadora i el seu proces de generacio de valor en xarxa. Els resultats ens confirmen bones noticies perque, tot i la crisi, leconomia catalana amplia la seva base emprenedora innovadora, millora el seu proces de generacio de valor i evoluciona cap a una xarxa de negocis. Tot un signe doptimisme per al futur. ... Leer resumen completo

26.00€

24.70€

(eBook - formato digital)

LES ECOTAXES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
ANA MARÍA DELGADO GARCÍA; RAFAEL OLIVER CUELLO

Resumen del eBook

Les ecotaxes son un tipus de tribut mediambiental. Pero hi ha altres maneres de protegir el medi ambient amb tributs. Aquest llibre les explica segons els tipus i la administracio que sels aplica.

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

LES FIRES I ELS MERCATS COM A EINES DE PROMOCIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
SOLEDAD MORALES PÉREZ; MARTA FLORES GIL DE BERNABÉ

Resumen del eBook

En aquesta obra, fires i mercats han estat concebuts com una de les eines mes completes per a la promocio pero tambe com a fenomens socials que son capaços de reflectir i modelar la cultura i el territori des de la qual sorganitzen. Aquesta concepcio de les fires i els mercats permet crear i transmetre missatges i experienc ies obre un nou camp de treball. ... Leer resumen completo

13.50€

12.82€

(eBook - formato digital)

INVESTIGACIO DE MERCAT (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
MARTA BELMONTE CASO; ALEIX GABARRE FIBLA

Resumen del eBook

La investigacio de mercat es molt mes que preguntar a la gent el que espera duna marca o un producte. Una mirada integradora vol adreçar tots aquests temes des duna perspectiva que faci convergir les aportacions de la psicologia, la sociologia i leconomia en un corpus teoric i practic actual.

25.00€

23.75€

(eBook - formato digital)

LA INTEL·LIGÈNCIA COMPETITIVA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 12/11/2012
EVA ORTOLL ESPINET; MONTSERRAT GARCIA

Resumen del eBook

La informacio es basica pel funcionament duna institucio. La intel·ligencia competitiva ofereix estrategies per millorar lobtencio i circulacio dinformacio en una empresa. Aquest llibre explica com es fa i com saplica.

9.90€

9.40€

(eBook - formato digital)

Mostrando 31 a 60 de 73 resultados

Pág. 2 de 3