• Todos
  • Libros
  • eBooks
  • Películas
  • Dispositivos Tagus
InicioeBooksCatalán

Empresa

LA SAVIESA EMPRESARIAL D'STEVE JOBS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/12/2012
ALAN KEN THOMAS

4,90 €

(eBook - formato digital)

GUIA PRCTICA DE VALORACIÓ D'EMPRESES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/11/2012
MONTSERRAT CASANOVAS RAMÓN; POL. SANTANDREU GRÀCIA
, 2011

Resumen del eBook

Aquest llibre fa un reps dels diferents models de valoració dempreses i que serveixi com a guia prctica en laplicació a casos reals. Est estructurat en tres parts: Una primera en la que es revisa i es fa un aprofundiment en el procés i metodologia de valoració dempreses. Una segona, de carcter empíric, en la que es presente n i sestudien dos casos prctics, amb la finalitat duna millor comprensió de la primera part. Al final, a la tercera part, sexposen les principals conclusions i la bibliografia més rellevant utilitzada.&@61692;Aquest llibre ajuda al lector a aprendre a trobar actius en temps de crisi com els actuals.&@61692;Els temes que es tracten al llibre son de gran inters per a persones del mon empresarial i les finances, especialment. ... Leer resumen completo

6,99 €

(eBook - formato digital)

  • Cómpralo en papel por: 15.00 €
DIAGNOSI D'EMPRESES EN CRISI I AVALUACIÓ DEL PLA DE VIABILITAT (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 22/11/2012
ACCID
, 2010

Resumen del eBook

Aquest llibre contribueix a que les empreses en dificultats puguin sortir de la conjuntura actual de crisi econmica el més ben parades possible.No només ser útil en situacions de crisis empresarials sino que és adequat per a realitzar un diagnstic quan shagi de dur a terme qualsevol inversió significativa per assolir nous m ercats, ésser més competitius o quan es plantegin canvis en el model de negoci.Informe elaborat per un equip de professionals coordinat pel Collegi dEconomistes de Catalunya.Aquest llibre no tan sols és útil en lactual entorn econmic, sino en qualsevol context de replantejament de model de negoci.Lequip de redacció est compost per: auditors, consultors, acadmics, professionals de les finances, experts en organitzacions industrials i en mercats, entre daltres. ... Leer resumen completo

6,99 €

(eBook - formato digital)

  • Cómpralo en papel por: 14.85 €
NOVES TENDNCIES EN MANAGEMENT (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/01/2011
ACCID
, 2011

Resumen del eBook

Aquesta monografia sestructura en tres parts: En la primera part, cada rea funcional és tractada en un apartat específic i shi plantegen les ultimes tendncies, conceptes i tcniques útils per a la gestió eficient i eficaç duna organització. En segon lloc, sexposen els resultats de vries investigacions recents sobre el manage ment i la gestió dempreses. Finalment, en la tercera part sestudien diversos casos basats en empreses reals.&@61692; Dona una visió tant dels aspectes conceptuals, com dels més aplicats i prctics, de les noves tendncies del management.&@61692; Els autors son professionals i acadmics de gran experincia i reconeixement en els seus ambitos professionals&@61692; Inclou casos prctics basats en empreses reals. ... Leer resumen completo

6,99 €

(eBook - formato digital)

  • Cómpralo en papel por: 18.95 €
NOVES TENDENCIES EN FINANÇAMENT EMPRESARIAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/12/2012
, 2011

Resumen del eBook

Noves tendncies en finançament empresarialanalitza els aspecte aspectes més rellevants a considerar en dissenyar la política financera de lempresa.La política financera de la empresa exigeix prendre decisions sobre temes tals com la combinació adequada del capital i deute, entre deute a curt i deute a llarg, la relació banc a-empresa, el tipus dendeutament a utilitzar o la política de dividend, per exemple.En aquest llibre sanalitzen els aspectes més rellevants a considerar de cara a la política financera que shauria daplicar.Revista de lACCIDEls autors son professionals acadmics reconeguts i amb una gran experincia. ... Leer resumen completo

6,99 €

(eBook - formato digital)

  • Cómpralo en papel por: 18.95 €
ESPERIT D'AVENTURA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/10/2011
ENTRAMAT, 2010

Resumen del eBook

Qu&@232; tenen en comú un emprenedor i un aventurer?: Tot, o gairebé tot. La passió pels reptes, pel risc, per descobrir nous camins, per con&@232;ixer els propis límits. Totes aquestes i moltes més són condicions imprescindibles per ser un bon aventurer i un bon emprenedor.Un dels recents projectes extrems de lautor ha est at pujar les muntanyes més altes de cada continent, projecte denominat els 7 cims. Casualment, són set els reptes als quals senfronta tot emprenedor per poder desenvolupar endavant la seva idea, negoci o empresa.Escrit amb coneixement de causa i amb nombroses an&@232;cdotes tant del món de lempresa com de laventura,és un llibre senzill que inspira, entusiasma i sorpr&@232;n per levid&@232;ncia de les seves reflexions i la humanitat de les seves experi&@232;ncies. ... Leer resumen completo

5,99 €

(eBook - formato digital)

  • Cómpralo en papel por: 12.00 €
NOVES TENDENCIES EN GESTIÓ PUBLICA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 21/05/2012
ACCID
, 2012

Resumen del eBook

Noves Tendncies en Gestió Pública ofereix una visió detallada dels aspectes conceptuals i prctics de la gestió pública, tant des de una perspectiva professional com des de la perspectiva acadmica. Aquest número de la revista té la finalitat de proporcionar eines amb les que abordar aquesta nova poca per a la que sens dubte necessitarem també noves solucions. ... Leer resumen completo

6,99 €

(eBook - formato digital)

MARQUES QUE SOMIEN (EBOOK)
XAVIER OLIVER CONTI; ELISENDA SERRA MASIP
LIBROS DE CABECERA

Resumen del eBook

El Bulli, Mercadona, Bausch&Lomb, Coca-cola... són marques que ho tenen. De fet, totes les empreses que veritablement sobresurten tenen aquesta cosa en comú. No obstant, parlar de quelcom que no té nom és com assumir que tal cosa no existeix, per aquesta raó els autors li han donat un nom, ho anomenen somni.Mitjançant histr ies dxit que constitueixen excellents fonts daprenentatge, els autors ens ajuden a descobrir i a explicar el somni, a compartir-lo amb totes les persones que, duna manera o una altra, estan en contacte amb la nostra empresa. ... Leer resumen completo

9,00 €

(eBook - formato digital)

EL TURISME CULTURAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
ANTONI MORRO; JAUME SUREDA NEGRE

Resumen del eBook

El turisme cultural vol ser diferent del turisme de masses. Aquest llibre explica els avantatges i els perills daquest model. Ofereix, a més, la histria i la legislació actual del nou fenomen i no oblida lecoturisme.

9,90 €

(eBook - formato digital)

TEORIA I MTODES PER A MARQUES DE TERRITORI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/09/2012
JORDI DE SAN EUGENIO VELA

Resumen del eBook

La competició de països, nacions, ciutats i regions per captar recursos, talent, infraestructures o esdeveniments, entre altres aspectes, ha provocat ladveniment d?una lluita renovada per la singularitat, pel reconeixement i per la diferenciació, per una hegemonia simblica que cotitza a lalça en el context duna emergent eco nomia de la identitat. En aquest context, els territoris cedeixen les seves projeccions habituals didentitat territorial a una nouvinguda identitat simblica, gestionada, en part, mitjançant la transformació de territoris en marques. La determinació dun estat de la qüestió amb voluntat holística, que endreci i alhora ordeni el que sha dit i el que sha fet sobre aix, per tal de situar en perspectiva les implicacions inherents a la construcció de marques (branding) per a espais geogrfics, esdevé lobjectiu principal d?aquesta obra. ... Leer resumen completo

23,00 €

(eBook - formato digital)

ESTRUCTURA DE MERCADOS TURÍSTICOS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
ENRIQUE TORRES BERNIER

Resumen del eBook

En un país eminentemente turístico como el nuestro, la observación del funcionamiento de los mercados turísticos tiene un interés indudable. Este libro presenta conceptos de economía básicos y analiza el turismo desde la comprensión de la operatividad de sus mercados y las decisiones que los agentes económicos adoptan. Tamb ién ofrece un análisis de la influencia de la irrupción progresiva de la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación y del fenómeno globalizador en la configuración de la estructura de estos mercados y de las expectativas futuras. ... Leer resumen completo

25,60 €

(eBook - formato digital)

CAP A L'EMPRESA XARXA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
JORDI VILASECA I REQUENA; JOAN TORRENT I SELLENS

Resumen del eBook

El llibre que us presentem a continuació és el resultat del projecte dinvestigació Les TIC i les transformacions de lempresa catalana, que analitza la relació entre lestratgia, lorganització i les prctiques empresarials i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a partir de les dades duna enquesta als directius de 2.038 empreses catalanes realitzada a lhivern i la primavera de 2003. Concretament, la principal hiptesi de treball daquesta investigació és que la consolidació duna economia basada en el coneixement transforma lactivitat empresarial i defineix un nou model estratgic, organitzatiu i productiu basat en la descentralització en xarxa. Aix és, lempresa xarxa. ... Leer resumen completo

23,00 €

(eBook - formato digital)

EMPRENDRE EN TEMPS DE CRISI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/04/2013
JOAN TORRENT I SELLENS; ÀNGELS FITÓ BERTRAN; ANA ISABEL JIMÉNEZ-ZARCO

Resumen del eBook

Estan preparades lemprenedoria i les micro, petites i mitjanes empreses (MPIMES) catalanes per competir en el nou món global que basa la competitivitat en el coneixement? Ha canviat alguna cosa en el món de les MPIMES que ens faci pensar que podran articular la transformació i el futur de la nostra economia i la nostra soci etat? O, al contrari, ¿són una espcie social en perill dextinció? Aquestes són algunes de les preguntes que han inspirat aquest llibre. A partir duna recerca sobre les empreses catalanes creades en temps de crisi, aquest llibre analitza els determinants i els resultats de lemprenedoria innovadora i el seu procés de generació de valor en xarxa. Els resultats ens confirmen bones notícies perqu, tot i la crisi, leconomia catalana amplia la seva base emprenedora innovadora, millora el seu procés de generació de valor i evoluciona cap a una xarxa de negocis. Tot un signe doptimisme per al futur. ... Leer resumen completo

26,00 €

(eBook - formato digital)

LA GESTIÓ DEL TEMPS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/09/2012
IÑAKI BUSTÍNDUY CRUZ

Resumen del eBook

De la manera en qu decidim emprar el nostre temps dependran en gran mesura la nostra carrera professional, la nostra vida personal i fins i tot la nostra felicitat. Aquest llibre descriu els usos que actualment fem del temps i dóna les claus per treuren el mxim profit i mantenir en equilibri la vida a casa i a la feina.

9,90 €

(eBook - formato digital)

LES ECOTAXES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
ANA MARÍA DELGADO GARCÍA; RAFAEL OLIVER CUELLO

Resumen del eBook

Les ecotaxes són un tipus de tribut mediambiental. Per hi ha altres maneres de protegir el medi ambient amb tributs. Aquest llibre les explica segons els tipus i la administració que sels aplica.

9,90 €

(eBook - formato digital)

LES FIRES I ELS MERCATS COM A EINES DE PROMOCIÓ (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/09/2012
SOLEDAD MORALES PÉREZ; MARTA FLORES GIL DE BERNABÉ

Resumen del eBook

En aquesta obra, fires i mercats han estat concebuts com una de les eines més completes per a la promoció per també com a fenmens socials que són capaços de reflectir i modelar la cultura i el territori des de la qual sorganitzen. Aquesta concepció de les fires i els mercats permet crear i transmetre missatges i experincies obre un nou camp de treball. ... Leer resumen completo

13,50 €

(eBook - formato digital)

INVESTIGACIÓ DE MERCAT (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
MARTA BELMONTE CASO; ALEIX GABARRE FIBLA

Resumen del eBook

La investigació de mercat és molt més que preguntar a la gent el que espera duna marca o un producte. Una mirada integradora vol adreçar tots aquests temes des duna perspectiva que faci convergir les aportacions de la psicologia, la sociologia i leconomia en un corpus teric i prctic actual.

25,00 €

(eBook - formato digital)

LA INTEL·LIGNCIA COMPETITIVA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
EVA ORTOLL ESPINET; MONTSERRAT GARCIA

Resumen del eBook

La informació és bsica pel funcionament duna institució. La intel·ligncia competitiva ofereix estratgies per millorar lobtenció i circulació dinformació en una empresa. Aquest llibre explica com es fa i com saplica.

9,90 €

(eBook - formato digital)

LA GESTIÓ DE PROJECTES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/09/2012
ALFONS BATALLER DÍAZ

Resumen del eBook

El gestor de projectes és una figura habitual en molts mbits del mercat laboral actual. És la persona encarregada de preveure i superar les dificultats que comporta la conversió duna idea original a la seva concreció real. Aquest llibre dóna a conixer criteris, eines professionals i bones prctiques que ajuden el gestor de projectes a desenvolupar la seva tasca amb més garanties dxit. ... Leer resumen completo

9,90 €

(eBook - formato digital)

GESTIÓ D'OFICINES DE TURISME (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
ORIOL MIRALBELL IZARD

Resumen del eBook

Aquest llibre pretén explicar el nou rol que est assumint loficina de turisme en les destinacions, alhora que pretén trencar amb el vell tpic dassociar loficina de turisme només als serveis dacollida i dinformació al turista.

18,00 €

(eBook - formato digital)

CAPITALISME I TREBALL. PROBLEMTIQUES SOCIALS DEL MÓN CONTEMPORANI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
ANNA Mª GÁLVEZ MOZO; FRANCISCO TIRADO SERRANO

Resumen del eBook

Davant de la pregunta: Quins elements defineixen el nostre món contemporani?, sens dubte respondríem: Conflictes bl·lics, problemes ecolgics... i una depressió econmica amb una dimensió global. Efectivament, aquest és el nostre present histric. No obstant aix, si alguna cosa caracteritza el moment que vivim és la preeminnci a dun sistema específic de producció, dintercanvi de béns i de treball. Ens referim al capitalisme. Sistema que defineix el marc en qu es desenvolupa la nostra vida econmica, per que, a la vegada, és molt més que aix. És una lgica que estableix els límits de les formes que despleguem per entendre el món, que proporciona símbols i significats per a la nostra vida quotidiana i que determina com ens relacionem entre nosaltres. Aquest llibre analitza tot aix. Descriu en qu consisteix aquest sistema, quines transformacions ha experimentat recentment i com les seves variacions canvien les nostres formes de viure. ... Leer resumen completo

26,00 €

(eBook - formato digital)

CONCEPTES I MODELS D'INNOVACIÓ A 22@NETWORK (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/09/2012

Resumen del eBook

Totes les institucions necessiten trobar punts on poder enfortir les seves relacions amb els seus iguals, on compartir coneixement per millorar la productivitat interna, on proposar una estratgia que posi en valor productes i serveis, ja sigui amb altres organitzacions com amb el client final, o com succeeix en lmbit de lAs sociació 22@Network, generar un espai on les organitzacions connectin tant amb altres institucions com amb el ciutad dun espai geogrfic de Barcelona, com és el districte 22@. Per acomplir aquest objectiu 22@Network impulsa la creació de la comissió dinnovació, la meta de la qual és enfortir les relacions entre institucions i empreses a partir dun concepte en auge: la innovació. La innovació actualment es troba en plena evolució, en concret dins del sistema de 22@Network és un mode de treball on les empreses i institucions que lintegren generen un espai obert on explicar models d?innovació, presentar experincies, proposar bones prctiques i iniciar projectes per enfortir els vincles, en conseqüncia, és un sistema concentrador dinnovació sota un mateix espai geogrfic. Aix significa facilitar la integració de les empreses i institucions que sinstal·len al districte 22@, així com la dels seus empleats, i aprofundir en les relacions entre elles i el barri del Poblenou, amb el seu ric teixit associatiu. ... Leer resumen completo

10,40 €

(eBook - formato digital)

EMPRENDRE EN CLAU DE COMPETNCIES. EL PERFIL EMPRENEDOR (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/04/2013
MARTA ZARAGOZA DOMINGO

Resumen del eBook

Aquest llibre pretén ser una eina, tant per a aquelles persones que vulguin engegar un procés emprenedor com per a aquelles persones empresries que vulguin revisar la direcció estratgica de la seva empresa, a partir dun marc teric i metodolgic que els permetr avaluar les seves competncies, o sigui, el conjunt integrat de co neixements, habilitats, aptituds i actituds necessaris per crear, consolidar i fer créixer un projecte. Per altra banda, també permet analitzar tot un conjunt de factors, personals i estructurals, que afecten de manera positiva i/o negativa un projecte emprenedor o empresarial. La metodologia que sexposa en aquestes pgines ha estat fruit dun procés dinvestigació i recerca intradisciplinar en lmbit de lemprenedoria i de lempresa. Per tant, ha estat el resultat dadaptar una metodologia contrastada a nivell europeu en lmbit de la orientació professional i dacompanyar i donar suport a gairebé un miler de persones emprenedores i empresries. ... Leer resumen completo

14,00 €

(eBook - formato digital)

INVESTIGACIÓ OPERATIVA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
VV.AA.
UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Resumen del eBook

La investigació operativa constitueix una disciplina científica que té una clara vocació aplicada malgrat lestreta connexió que presenta amb rees de la matemtica aplicada i de lestadística.Els autors han optat per donar preferncia a qüestions de carcter prctic i establir ponts amb els diversos mbits de gestió empresarial in sistint en el fet que la investigació operativa es pot aplicar a la resolució de problemes reals. ... Leer resumen completo

17,30 €

(eBook - formato digital)

TCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
JORDI XIFRA TRIADÚ

Resumen del eBook

Aquest llibre, el primer en llengua catalana que aborda exclusivament el fenomen de les tcniques de les relacions públiques, ofereix un estudi exhaustiu de les diferents eines de les relacions amb la premsa, la comunicació interna i les relacions amb la comunitat.

21,00 €

(eBook - formato digital)

NOUS FACTORS DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/09/2013
JOAN TORRENT SELLENS; ÁNGEL DÍAZ CHAO

Resumen del eBook

Massa sovint sinterpreta la competitivitat duna manera errnia. Sassenyala que és un joc de suma zero, que el guany de competitivitat dun país, duna regió o duna empresa sassoleix en detriment dun altre país, regió o empresa, que la competitivitat és la capacitat de vendre productes als mercats internacionals, o que la compe titivitat sassoleix a través de les caigudes de salaris o la devaluació de la moneda. Per, la competitivitat és molt més que tot aix. Són el conjunt dinstitucions, polítiques i factors que, en un context dobertura internacional, determinen els nivells de prosperitat material dun país, duna regió o duna empresa. La competitivitat és el conjunt d?elements que expliquen la productivitat. Al llarg daquest llibre revisarem els principals conceptes i teories que expliquen lassoliment davantatge competitiu per al nivell agregat, regional i empresarial, fent especial mfasi en aquells nous factors, com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), els fluxos de coneixement, lespai cognitiu o la xarxa de negocis, que estan transformant la competitivitat arrel del procés de transició cap a leconomia del coneixement i lempresa xarxa. A més,el llibre també presenta un conjunt de nova evidncia empírica que contrasta el grau dassoliment daquests nous factors per a leconomia i les empreses de Catalunya, i que ens assenyalen la necessitat dun canvi radical en el seu patró deficincia i una nova orientació de les polítiques públiques de suport a la competitivitat. ... Leer resumen completo

19,00 €

(eBook - formato digital)

SOSTENIBILITAT: EL NOU MOTOR DE LA INNOVACIÓ (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 02/12/2013
ARIADNA BENET I MÒNICO; ANNA  BUXADERAS I RIEROLA

Resumen del eBook

Segurament us preguntareu si no sha parlat prou de sostenibilitat i si cal llegir un altre llibre que, tot i ser breu, insisteix en el tema. Actualment, la sostenibilitat sobserva com un motor dinnovació i millora empresarial. Per aix, en comptes de parlar de les conseqüncies negatives del model socioeconmic actual i la nec essitat dadoptar prctiques més sostenibles a fi devitar un col·lapse social i mediambiental, aquest llibre incideix en les oportunitats que resulten de la transició empresarial cap a la sostenibilitat o creació dun nou paradigma empresarial. La introducció demostra com la transformació cap a la sostenibilitat permet que les empreses passin a funcionar com a part dun sistema tancat, la biosfera, i alhora creïn valor i obtinguin beneficis econmics de solucionar problemes reals. Els nou casos de Pimes catalanes exposats il·lustren les etapes del procés de transformació, les dificultats i els beneficis obtinguts, i ofereixen eines concretes i efectives als empresaris perqu puguin comprendre i adaptar-se al nou paradigma emergent que té la potencialitat dafavorir els que shi apuntin i desborrar del mapa els que lignorin. ... Leer resumen completo

15,00 €

(eBook - formato digital)

OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN TURISME (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
JOSÉ M. CASTÁN FARRERO

Resumen del eBook

Amb una doble vessant, terica i prctica, aquesta obra aporta els coneixements inicials necessaris per a identificar les operacions més significatives i representatives que condicionen les decisions estratgiques de lempresa turística; lestudi de les decisions tctiques i operatives; i lanlisi de la logística, com a funció que determina leficcia amb que poden organitzar-se i gestionar-se aquests sistemes productius. ... Leer resumen completo

25,00 €

(eBook - formato digital)

EMPRENEDOR. PERSEGUEIX ELS TEUS SOMNIS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 10/02/2014
MASFURROLL LACAMBRA GABRIEL

Resumen del eBook

El llibre és la conseqüncia de lencontre de dos anhels: el dedebé, que vol donar suport a la seva iniciativa dintroduir el talent emprenedor en els seus materials per a laula, i el de Gabriel Masfurroll, que vol compartir la satisfacció de laventura demprendre que ha guiat la seva vida personal i professional.En primer lloc , el llibre aporta credibilitat. Lautor hi reflexiona sobre les capacitats emprenedores (iniciativa, esforç, risc, presa de decisions), orienta sobre els factors de lxit emprenedor (un bon equip, treball intens, una bona comunicació, amor per all que fas, el suport de la família), adverteix dels riscos (com ara acomodar-se en lxit) i ho fa per mitj dexperincies viscudes personalment en la seva trajectria professional, i també mostrant-nos els sentiments que lhan acompanyat en aquest recorregut, el seu món interior.A més, és un llibre que anima a emprendre, que transmet il·lusió tu vols, tu pots, per deixant ben clars lesforç i el sacrifici que comporta. No obstant aix, és un repte que val la pena i ens proposa exemples demprenedors que han partit de zero, com lautor mateix.És un llibre impregnat de valors, arrelat en el món real tremendament reali en qu sens parla dhumiltat, dhonestedat, de retorn a la societat; en definitiva, de valors molt necessaris per a la formació dels joves i no tan joves, per tal de conviure en la societat actual i aspirar a un món millor.Biografía Gabriel Masfurroll és un emprenedor polifactic. Empresari, escriptor, filantrop, esportista, dedicat a donar suport a nous emprenedors Com a empresari, el 2010 començ una nova etapa professional amb la creació de Wings 4 Business (www.wings4b.com). Masfurroll és considerat el pioner en la creació de cadenes hospitalries privades a Espanya, ja que el 1997 fund USP Hospitales, de la qual fou conseller delegat i president fins al 2010. Des del 1980 havia desenvolupat la seva carrera professional en destacats hospitals espanyols i en les millors cadenes hospitalries nord-americanes i britniques. La seva experincia com a nedador dalta competició en la seva joventut li enseny que lxit no arriba sol, que cal treballar de valent, ser tenaç i aprendre dels fracassos. La seva notorietat en lmbit directiu de lesport arrib en diverses etapes: com a directiu del F.C. Barcelona, com a Chairman de lAdvisory Board de la NFL a Espanya i, actualment, com a vicepresident de la Fundació F.C. Barcelona. La filantropia és un altre dels mbits als quals destina temps i esforç. El 1984 va ser fundador i secretari del Patronat de la Fundació Catalana de la Síndrome de Down (www.fcsd.org), i és fundador i president de la Fundació Alex (www.fundacionalex.org): lentitat duu el nom del seu segon fill, que va néixer amb síndrome de Down i que va morir als 3 anys dedat; est destinada a impulsar projectes a favor de la infncia i de les persones amb capacitats diferents. Des del 2011 és patró de la Fundació Junior Achievement (www.ja.org), per fomentar lemprenedoria a les escoles, de la qual també és president del Consell Assessor a Catalunya. També és president de la Fundación Laureus España (www.laureus.com). ... Leer resumen completo

7,99 €

(eBook - formato digital)

CLÚSTERS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 23/09/2013
, 2013

Resumen del eBook

Un llibre pioner al món sobre elsBusiness Clusters. Per convertir lesttic en actiu. Un format ágil i entretingut que arriba directe al lector. Un clúster de negocis és una agrupació dempreses interconnectades, proveïdors i agents de suport dun mateix mbit. Leix principal es basa en empreses competidores dun mateix sector po den unir-se per obtenir més negoci per a tots. Europa, i especialment la comunitat catalana, és un lloc pioner en la confecció i agrupació de clústers. En aquest llibre, lautor sistematitza tots els passos que permeten dur endavant un clúster amb xit, i analitza els avantatges de dur-los a terme. Es tracta dun dels pocs llibres especialitzats en la prctica daquest a tot el món i un exercici de referncia des del punt de vista prctic i fcil dentendre, amb ancdotes viscudes en primera persona per lautor, sobre els clústers que sestan desenvolupant en diferents sectors productius en països de tot el món.  ... Leer resumen completo

5,99 €

(eBook - formato digital)

Mostrando 31 a 60 de 65 resultados

Pág. 2 de 3