• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioeBooksGallego

Libros por temática

 • Ciencias Humanas (17)
 • Ciencias (1)
 • Ebooks (1)
 • Filología (9)
 • Historia (7)
 • Idiomas (1)
 • Infantil (10)
 • Novela contemporánea (6)

Idiomas

Valoraciones

 • (2)

Precios

 • todos los Precios
  • Menos de (49)

Mostrando 1 a 30 de 49 resultados

ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACION. UN ENFOQUE REAL BASEADO NA EXPERIENCIA. (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 15/05/2013

Resumen del eBook

Este libro pretende ofrecer un punto de vista real a hora de como deseñar un sistema de informacion. Aporta un punto de vista innovador cunha perspectiva baseada en experiencias de traballo que busca sempre ofrecer solucions practicas a problematicas reais lonxe de modelos utopicos. Hoxe en dia compre ter coñecemento dun g rande numero de tecnoloxias, patrons de deseño e arquitecturas para escoller a mais axeitada en cada situacion. ... Leer resumen completo

(2 valoraciones)

2.90€

2.90€

(eBook - formato digital)

DICCIONARIO VACILANTE. BIERZO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 22/07/2012
PAULINO NOVO

Resumen del eBook

Un enredo linguistico, con humor e ingenio; un crucigrama vital; un maestrojugando con las palabras y sus dobles y triples sentidos. Una lectura amena y sugestiva.

4.99€

4.99€

(eBook - formato digital)

NA AGONIA DOS OUTONOS EN SILENCIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 28/01/2013
ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO

Resumen del eBook

Sobre el cielo de este libro paira una fuerte atmosfera cargada de tristeza, que nos abraza entre su niebla de formas fascinantes para conducirnos hasta la memoria intima, tan cincelada, que el poeta apuntala incansablemente en todos y cada uno de sus poemas. Un libro que trata del paso del tiempo y de la soledad del ser hu mano, ademas de realizar un pequeño homenaje al mundo del jazz. ... Leer resumen completo

5.14€

5.14€

(eBook - formato digital)

CARTAS A MURGUIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 02/01/2013

Resumen del eBook

O epistolario de Murguia que custodia a Real Academia Galega, composto po algo mais de mil quinientas cartas, supon unha radiografia da vida cultural e intelectual da sociedade galegado seculo XIX. A traves das suas paxinas teremos ocasion de asistir a xestacion dalguns dos proxectos culturais que mais solidamente contribui ron a creacion dunha conciencia galeguista o londo da segunda mitade do seculo pasado. Precisan as cartas non poucos datos biograficos de Murguia, ademais de perfilar o seu talante liberal e democratico, sempre o servicio da idea de Galicia. Este primeiro volume do epistolario abarca as cartas recibidas por Murguia desde 1855 a 1867 onde o Diccionario de Escritores Gallegos e a Historia de Galicia ocupan os dias e afans do noso autor. O proxeto contempla completar a publicacion das restantes cartas en tres tomos, dous dedicados as cartas recibidas e o cuarto que recollera a correspondencia escrita por Murguia. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

PATRIMONIO CULTURAL DA ALTA LIMIA. DISCURSO HISTORICO E ORDENACION DO TERRITORIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
XULIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Resumen del eBook

Coa publicacion deste volume dedicado ao patrimonio cultural da Alta Limia, completamos unha nova fase do proxecto A catalogacion do patrimonio cultural. Discurso historico e ordenacion do territorio. A Alta Limia, que inclue un estudo exhaustivo de todo o patrimonio que integra esta comarca, da que deixamos fora, por probl emas orzamentarios, os concellos de Calvos de Randin e Vilar de Barrio. A catalogacion dos bens inmobles, cunha dobre funcion de investigacion e de proteccion, tanto desde o ambito da lexislacion patrimonial como urbanistica, podese consultar na paxina www.altalimia.org, con diferentes campos de busqueda.A monografia, despois de analizar os obxectivos e metodoloxia do proxecto e de valorar as diferentes etapas historicas neste territorio, afonda no coñecemento dos diferentes elementos patrimoniais. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

PIRATAS Y CONTRABANDISTAS DE AMBAS INDIAS Y ESTADO PRESENTE DE ELLAS (1693) (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
CLAYTON MCCARL MCCARL

Resumen del eBook

Piratas y contrabandistas de ambas Indias, y estado presente de ellas (1693) trata la historia de las incursiones extranjeras en los territorios ibericos de ultramar, tanto en Asia como en America. Tras ser desconocido por los estudiosos durante mas de 300 años, el manuscrito fue descubierto recientemente en la Hispanic Soc iety of America en Nueva York. Recoge un extenso anecdotario que no se encuentra en otras obras, presenta una galeria de personajes realmente extravagantes, y menciona una vasta bibliografia de libros de viaje, muchos de los cuales son hoy poco conocidos. Piratas y contrabandistas probablemente representa el primer intento por compendiar la historia de la pirateria hasta fines del siglo XVII en castellano. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

ARQUITECTURAS Y ARQUITECTOS EN LA DIOCESIS DE TUI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
ANA Mª PEREIRA MOLARES

Resumen del eBook

Arquitecturas y arquitectos en la Diocesis de Tui. Siglos XVII y XVIII, pretende ser una aproximacion a la realidad arquitectonica de la diocesis tudense, una region que por su caracter periferico y fronterizo dentro de España y tambien de Galicia, como tantas otras tierras de similares caracteristicas, ha sido una de las g randes olvidadas a la hora de abordar el estudio del arte gallego. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

PAROLANDO COA VIXENCIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 20/04/2014
ANTONIO GARCIA TEIJEIRO

Resumen del eBook

Este libro es, ante todo, una conversacion poetica. Una conversacion con el pasado, con el recuerdfo, con la musica, con la poesia. Pero tambien es una busqueda poetica. Una busqueda del pasado, del recuerdo, de la musica, de la poesia. Versos que quiebran el silencio, que luchan por ser escuchados. Palabras escritas en voz alta, gritadas. Palabras que no quieren ser solo tinta sobre el papel ... Leer resumen completo

4.99€

4.99€

(eBook - formato digital)

O MISTERIO DO TESOURO DESAPARECIDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/11/2011
GERONIMO STILTON
PLANETA, 2011

Resumen del eBook

Un galeon, un tesouro, unha illa! Ah, que incrible aventura nos marestropicais! Todo comezou coa chegada dunha carta que arrecendia alavanda, unha carta de miña querida tia NelaUn galeon, un tesouro, unha illa! Ah, que incrible aventura nos marestropicais! Todo comezou coa chegada dunha carta que arrecendia alavanda, unha c arta de miña querida tia Nela ... Leer resumen completo

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
UNHA ALOUCADA VIAXE A RATIQUISTAN (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/10/2011
GERONIMO STILTON
PLANETA, 2010

Resumen del eBook

Eu odio viaxar. Daquela, que fago eu en Ratiquistan, a corenta graos baixo cero, nunha autocaravana de cor queixo? Preguntadello a meu avo, Trocado Furafollas, alcumado o Tanque...

Guardado por:
 • 2 personas

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
FERRAMENTAS PARA AS MATEMATICAS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 19/11/2012
JUAN RAMÓN FERREIRO LÓPEZ

Resumen del eBook

Un compendio de actividades e problemas para traballar con nenos do 3º ciclo de primaria.

4.54€

4.54€

(eBook - formato digital)

MANUEL ANTONIO. OBRA COMPLETA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
XOSÉ LUÍS AXEITOS AGRELO

Resumen del eBook

Este volume, que recolle a obra en prosa de Manuel Antonio, forma parte dunproxecto conxunto entre a Real Academia Galega e a Fundacion Barrie epermitira, por fi n, a publicacion da obra completa do escritor rianxeiro.O devandito proxecto inaugura tamen unha nova coleccion, con vocacion defuturo, que se denominara Clasicos da Academia.Co titulo de Prosa literaria agrupamos un total de quince titulos querecollen os textos de creacion literaria, todos eles narrativos, ineditos na sua maior parte ... Leer resumen completo

3.07€

3.07€

(eBook - formato digital)

NIKLAS LUHMANN (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 24/12/2013
MANUEL TORRES CUBEIRO
, 2008

Resumen del eBook

Niklas Luhmann foi, ante todo, sociologo. As suas obras son unha socioloxia da sociedade complexa actual. Pero para Luhmann esta sociedade non esta formada por seres humanos, senon por sistemas. Os homes, non somos a sociedade. Esta idea choca coa intuicion que temos da sociedade fora da socioloxia, pois: non vivimos, nos r epetimos ate a saciedade, en tempos de homes civilizados e con dereitos? Non vivimos acaso nunha sociedade democratica de homes civilizados, iguais en dereitos? Luhmann non foi un tolo da ciencia ficcion para o que viviriamos nun mundo de ciborgs. Luhmann foi un sociologo aleman obsesionado en describir a complexidade social na que vivimos. Para el, as explicacions tradicionais (veteroeuropeas) ancoraban nunha filosofia obsoleta, con visions da realidade (ontoloxias) non suficientemente complexas. Luhmann construe a sua teoria porque a tradicion, dinos, non describe a sociedade. A formulacion tradicional e erronea: e necesario abandonar a ontoloxia da tradicion e a sua metafisica. Non hai homes, hai sistemas. A complexidade social contemporanea non se analiza con descricions herdadas das sociedades anteriores. So desde unha teoria de sistemas complexos e posible facer ciencia da sociedade. Nesta introducion a socioloxia de Luhmann imos explicar o sentido destas afirmacions e a sua coherencia para describir a sociedade na que vivimos. Como a sociedade actual, a teoria de Luhmann e dunha exterma complexidade; a obra de Luhmann e complexa en si mesma. Pero complexidade significa que non existe, nin pode existir unha perspectiva privilexiada para describir a sociedade actual, e isto ten que asumirse na sua radicalidade. Este e un libro de introducion a socioloxia de Luhmann, un autor que mira a sociedade moderna de fronte, ofrecendo unha vision complexa do mundo social contemporaneo. Con esta introducion queremos achegar a sua teoria a sociedade galega, pois Galicia e, sen dubida, unha sociedade complexa. Se o lector esta atento vera que a socioloxia que Luhmann construe non so describe a complexidade da sociedade na que actualmente vivimos en Galicia, senon deixar de lado descricions herdadas de sistemas sociais anteriores que coexisten no presente. Esta introducion a Luhmann en galego ten esta intencion clara: axudar a comprender a complexidade da Galicia actual a luz da teoria do sistema sociedade de Niklas Luhmann. Ofrece unha plataforma inmellorabel para observar Galicia. Internandonos no pensamento complexo de Luhmann permitiranos mirar a nosa vida moderna cuns novos ollos. Facelo e extremadamente dificil e require un esforzo teorico comparable ao de entender a filosofia dialectica de Hegel ou ao de comprender a fisica relativista de Einstein. Este esforzo sera compensado con creces pola riqueza da posicion teorica adoptada e coa fina ironia que se esconde en cada unha das frases da obra deste pensador. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

MICHEL MAFFESOLI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/12/2013
ANGEL ENRIQUE CARRETERO PASIN
, 2004

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra do sociologo Michel Maffesoli, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

XAVIER ZUBIRI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/12/2013
, 2003

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Xavier Zubiri, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

GUILLES DELEUZE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2002

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Gilles Deleuze.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

BARUCH SPINOZA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/12/2013
JAVIER TURNES GARCIA
, 2006

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Baruch de Spinoza, dirixido a todas as persoas interesadas na historia dopensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

JURGEN HABERMAS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/11/2013
, 2004

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Jurgen Habermas.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

LOUIS ALTHUSSER (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/12/2013
, 2004

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Louis Althusser, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato.

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

BERNARDINO DE SAHAGUN (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
, 2007

Resumen del eBook

Sahagun, que chega a Mexico coa intencion primeira de converter os indixenas a relixion e as formas culturais europeas e cristias, inaugura un novo metodo de investigacion que lle fai merecer por parte dos seus estudosos o cualificativo de precursor da antropoloxia e da etnografia modernas, ao recoller directamente dos beiz os dos seus protagonistas as informacions acerca da totalidade do universo azteca. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

CONCEPCION ARENAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/11/2013
AFRICA LOPEZ SOUTO
, 2004

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Concepcion Arenal.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

FREI BENITO XERONIMO FEIXOO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2002

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra de Frei Benito Xeronimo Feixoo, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

ARISTOTELES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2003

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Aristoteles, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

CASTELAO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
, 2002

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Castelao.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

LUCE IRIGARAY (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 13/12/2013
, 2004

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra da sociologa belga de orixe vasca Luce Irigaray, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

NICOLAU COPERNICO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2002

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra de Nicolas Copernico, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

CONDORCET (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 23/12/2013
, 2006

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Condorcet.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

MAQUIAVELO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 23/12/2013
MANUEL A. ET AL. FORTES TORRES
, 2006

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra de Maquiavelo, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofia e Historia no Bacharelato.

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

SOREN KIERKEGAARD (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
OSCAR PARCERO
, 2009

Resumen del eBook

Poucos filosofos como Kierkegaard supoñen un reto tan importante cando se trata de escribir unha obriña que sirva de introducion ao seu pensamento. Con Kierkegaard existen condicionantes obxectivos que apoian esta introducion.En primeiro lugar, condicionantes intrinsecos. A obra de Kierkegaard e asistematica. Un traballo co mo este ten por forza que ser sistematico. Velaqui o primeiro atranco. Cando se trata de presentar o pensamento de Kierkegaard un ten que inventar certa sistematicidade metodoloxica, condenada a acabar sendo retroactivamente criticada, desde, preciasmanteo, o obxecto a ela reducido.Ligado a isto temos que a obra de Kierkegaard e complexa, porque conten moitos elementos, enredados todos en interaccion. Cada un require dunha boa dose de paciencia e atencion. A complexidade ten que ver coa estrutura multiple da obra. Moitos escritos distintos, mesmo moitos autores distintos.Canda a estes condicionamentos intrinsecos esta un extrinseco que e preciso mencionar. Nuns tempos en que as edicions de Kierkegaard so eran fiabeis practicamente en dinamarques, estudosos, querendoo ou sen querelo, colleron a parte que lles interesaba polo todo que ignoraban e voila: escribiron os primeiros estudos sobre Kierkegaard. Este perfil que se creou en todos nos dificulta seriamente todo traballo de presentacion.Respectase o formato da coleccion a que se suma o libro, se ben o apartado biografia ten un peso especifico maior dada a importancia que a biografia ten na obra kierkegaardiana. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
MARIA ZAMBRANO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 20/12/2013
, 2007

Resumen del eBook

Maria Zambrano e unha filosofa do seculo XX. A sua vida e a sua obra estiveron marcadas por acontecementos fundamentais como a guerra civil española e a guerra europea. O exilio de 45 anos de Zambrano impregnou a sua filosofia de tal modo que o exilio se constituiu nunha das suas categorias de pensamento. Ademais, se hoxe c oñecemos a Zambrano iso e debido ao traballo e ao esforzo de recuperacion da sua obra que se fixo na decada dos oitenta. Doutro xeito, so constituiria unha referencia mais na longa lista de exiliados republicanos que tiveron que abandonar España en 1939. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

Mostrando 1 a 30 de 49 resultados

Pág. 1 de 2