• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioeBooksGallego

Libros por temática

 • Ciencias Humanas (16)
 • Ciencias (1)
 • Ebooks (1)
 • Filología (9)
 • Historia (7)
 • Idiomas (1)
 • Infantil (11)
 • Novela contemporánea (6)

Idiomas

Valoraciones

 • (1)

Precios

 • todos los Precios
  • Menos de (49)
A INTEGRACION DAS LINGUAS REXIONAIS OU MINORITARIAS NO ESPAZO EUROPEO DA EDUCACIÓN SUPERIOR: O GALEGO COMO CASO DE ESTUDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2011
ALEXANDRE GAIFEROS PARRADO FREIRE MARÍA LUZ SUÁREZ CASTIÑEIRA; ALEXANDRE GAIFEROS PARRADO FREIRE

Resumen del eBook

A integración das linguas rexionais ou minoritarias no Espazo Europeo da Educación Superior. O galego como caso de estudo presenta unha análise en profundidade dos datos recibidos en resposta a un cuestionario enviado aos centros de ensino superior en Europa que ofertan cursos de lingua e cultura galega. Este estudo é indic ativo dos cambiosque afectan ao ensino das linguas rexionais ou minoritarias, como resultado do proceso de converxencia dos sistemas de educación superior en Europa. ... Leer resumen completo

4.00€

3.80€

(eBook - formato digital)

PAROLANDO COA VIXENCIA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 20/04/2014
ANTONIO GARCIA TEIJEIRO

Resumen del eBook

Este libro es, ante todo, una conversación poética. Una conversación con el pasado, con el recuerdfo, con la música, con la poesía. Pero también es una búsqueda poética. Una búsqueda del pasado, del recuerdo, de la música, de la poesía. Versos que quiebran el silencio, que luchan por ser escuchados. Palabras escritas en voz alta, gritadas. Palabras que no quieren ser sólo tinta sobre el papel ... Leer resumen completo

4.99€

4.74€

(eBook - formato digital)

PRACER COMPARTIDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/06/2014

Resumen del eBook

Seis relatos, seis historias sobre o desexo e os sentimentos, asemocións e as contradicións.Pracer compartidoGoce vividoDeleite imaxinado.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

NA AGONÍA DOS OUTONOS EN SILENCIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 28/01/2013
ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO

Resumen del eBook

Sobre el cielo de este libro paira una fuerte atmósfera cargada de tristeza, que nos abraza entre su niebla de formas fascinantes para conducirnos hasta la memoria íntima, tan cincelada, que el poeta apuntala incansablemente en todos y cada uno de sus poemas. Un libro que trata del paso del tiempo y de la soledad del ser hu mano, además de realizar un pequeño homenaje al mundo del jazz. ... Leer resumen completo

5.14€

4.89€

(eBook - formato digital)

CARTAS A MURGUÍA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 02/01/2013

Resumen del eBook

O epistolario de Murguía que custodia a Real Academia Galega, composto po algo máis de mil quinientas cartas, supón unha radiografía da vida cultural e intelectual da sociedade galegado século XIX. A través das súas páxinas teremos ocasión de asistir á xestación dalgúns dos proxectos culturais que máis solidamente contribui ron á creación dunha conciencia galeguista ó londo da segunda mitade do século pasado. Precisan as cartas non poucos datos biográficos de Murguía, ademais de perfilar o seu talante liberal e democrático, sempre ó servicio da idea de Galicia. Este primeiro volume do epistolario abarca as cartas recibidas por Murguía desde 1855 a 1867 onde o Diccionario de Escritores Gallegos e a Historia de Galicia ocupan os días e afáns do noso autor. O proxeto contempla completar a publicación das restantes cartas en tres tomos, dous dedicados ás cartas recibidas e o cuarto que recollerá a correspondencia escrita por Murguía. ... Leer resumen completo

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

DICCIONARIO VACILANTE. BIERZO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 22/07/2012
PAULINO NOVO

Resumen del eBook

Un enredo linguïstico, con humor e ingenio; un crucigrama vital; un maestro jugando con las palabras y sus dobles y triples sentidos. Una lectura amena y sugestiva.

4.99€

4.74€

(eBook - formato digital)

PATRIMONIO CULTURAL DA ALTA LIMIA. DISCURSO HISTÓRICO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
XULIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Resumen del eBook

Coa publicación deste volume dedicado ao patrimonio cultural da Alta Limia, completamos unha nova fase do proxecto A catalogación do patrimonio cultural. Discurso historico e ordenación do territorio. A Alta Limia, que inclúe un estudo exhaustivo de todo o patrimonio que integra esta comarca, da que deixamos fóra, por probl emas orzamentarios, os concellos de Calvos de Randín e Vilar de Barrio. A catalogación dos bens inmobles, cunha dobre función de investigación e de protección, tanto desde o ámbito da lexislación patrimonial como urbanística, pódese consultar na páxina www.altalimia.org, con diferentes campos de búsqueda.A monografía, despois de analizar os obxectivos e metodoloxía do proxecto e de valorar as diferentes etapas históricas neste territorio, afonda no coñecemento dos diferentes elementos patrimoniais. ... Leer resumen completo

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

MANUEL ANTONIO. OBRA COMPLETA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
XOSÉ LUÍS AXEITOS AGRELO

Resumen del eBook

Este volume, que recolle a obra en prosa de Manuel Antonio, forma parte dunproxecto conxunto entre a Real Academia Galega e a Fundación Barrié epermitirá, por fi n, a publicación da obra completa do escritor rianxeiro.O devandito proxecto inaugura tamén unha nova colección, con vocación defuturo, que se denominará Clásicos da Academia.Co título de Prosa literaria agrupamos un total de quince títulos querecollen os textos de creación literaria, todos eles narrativos, inéditos na sua maior parte ... Leer resumen completo

3.07€

2.92€

(eBook - formato digital)

PIRATAS Y CONTRABANDISTAS DE AMBAS INDIAS Y ESTADO PRESENTE DE ELLAS (1693) (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
CLAYTON MCCARL MCCARL

Resumen del eBook

Piratas y contrabandistas de ambas Indias, y estado presente de ellas (1693) trata la historia de las incursiones extranjeras en los territorios ibéricos de ultramar, tanto en Asia como en América. Tras ser desconocido por los estudiosos durante más de 300 años, el manuscrito fue descubierto recientemente en la Hispanic Soc iety of America en Nueva York. Recoge un extenso anecdotario que no se encuentra en otras obras, presenta una galería de personajes realmente extravagantes, y menciona una vasta bibliografía de libros de viaje, muchos de los cuales son hoy poco conocidos. Piratas y contrabandistas probablemente representa el primer intento por compendiar la historia de la piratería hasta fines del siglo XVII en castellano. ... Leer resumen completo

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

ARQUITECTURAS Y ARQUITECTOS EN LA DIÓCESIS DE TUI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
ANA Mª PEREIRA MOLARES

Resumen del eBook

Arquitecturas y arquitectos en la Diócesis de Tui. Siglos XVII y XVIII, pretende ser una aproximación a la realidad arquitectónica de la diócesis tudense, una región que por su carácter periférico y fronterizo dentro de España y también de Galicia, como tantas otras tierras de similares características, ha sido una de lasgr andes olvidadas a la hora de abordar el estudio del arte gallego. ... Leer resumen completo

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

NIKLAS LUHMANN (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 24/12/2013
MANUEL TORRES CUBEIRO
, 2008

Resumen del eBook

Niklas Luhmann foi, ante todo, sociólogo. As súas obras son unha socioloxía da sociedade complexa actual. Pero para Luhmann esta sociedade non está formada por seres humanos, senón por sistemas. Os homes, non somos a sociedade. Esta idea choca coa intuición que temos da sociedade fóra da socioloxía, pois: non vivimos, nos r epetimos até a saciedade, en tempos de homes civilizados e con dereitos? Non vivimos acaso nunha sociedade democrática de homes civilizados, iguais en dereitos? Luhmann non foi un tolo da ciencia ficción para o que viviriamos nun mundo de ciborgs. Luhmann foi un sociólogo alemán obsesionado en describir a complexidade social na que vivimos. Para el, as explicacións tradicionais (veteroeuropeas) ancoraban nunha filosofía obsoleta, con visións da realidade (ontoloxías) non suficientemente complexas. Luhmann constrúe a súa teoría porque a tradición, dinos, non describe a sociedade. A formulación tradicional é errónea: é necesario abandonar a ontoloxía da tradición e a súa metafísica. Non hai homes, hai sistemas. A complexidade social contemporánea non se analiza con descricións herdadas das sociedades anteriores. Só desde unha teoría de sistemas complexos é posible facer ciencia da sociedade. Nesta introdución á socioloxía de Luhmann imos explicar o sentido destas afirmacións e a súa coherencia para describir a sociedade na que vivimos. Como a sociedade actual, a teoría de Luhmann é dunha exterma complexidade; a obra de Luhmann é complexa en si mesma. Pero complexidade significa que non existe, nin pode existir unha perspectiva privilexiada para describir a sociedade actual, e isto ten que asumirse na súa radicalidade. Este é un libro de introdución á socioloxía de Luhmann, un autor que mira á sociedade moderna de fronte, ofrecendo unha visión complexa do mundo social contemporáneo. Con esta introdución queremos achegar a súa teoría á sociedade galega, pois Galicia é, sen dúbida, unha sociedade complexa. Se o lector está atento verá que a socioloxía que Luhmann constrúe non só describe a complexidade da sociedade na que actualmente vivimos en Galicia, senón deixar de lado descricións herdadas de sistemas sociais anteriores que coexisten no presente. Esta introdución a Luhmann en galego ten esta intención clara: axudar a comprender a complexidade da Galicia actual á luz da teoría do sistema sociedade de Niklas Luhmann. Ofrece unha plataforma inmellorábel para observar Galicia. Internándonos no pensamento complexo de Luhmann permitiranos mirar a nosa vida moderna cuns novos ollos. Facelo é extremadamente difícil e require un esforzo teórico comparable ao de entender a filosofía dialéctica de Hegel ou ao de comprender a física relativista de Einstein. Este esforzo será compensado con creces pola riqueza da posición teórica adoptada e coa fina ironía que se esconde en cada unha das frases da obra deste pensador. ... Leer resumen completo

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

MICHEL MAFFESOLI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/12/2013
ANGEL ENRIQUE CARRETERO PASIN
, 2004

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra do sociólogo Michel Maffesoli, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

XAVIER ZUBIRI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/12/2013
, 2003

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Xavier Zubiri, dirixidoa todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

GUILLES DELEUZE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2002

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Gilles Deleuze.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

SIMONE DE BEAUVOIR (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
AFRICA LOPEZ SOTO
, 2008

Resumen del eBook

Vida, pensamento e influencias de Simone de Beauvoir son difíciles de sintetizar e transmitir, en parte por unha cuestión de cantidade (é moito o escrito e o falado por ela e sobre ela), en parte, pola multiplicidade de planos que se entrecruzan e mesturan. Esta escritora francesa atreveríame a dicir, parisiense,"montparnas siana"viviu de forma moi intensa, mantendo numerosas relacións de amizade, sentimentais, políticas, laborais; viaxando decotío toda a súa vida a destinos de todo tipo, próximos e distantes, a pé, en avión etc.; e explorou a expresión das súas cavilacións a través de canles literarias tamén múltiples (memorias, teatro, novelas, ensaios filosóficos, narracións de viaxes, correspondencia, diarios, entrevistas...) falando mellor dito, escribindo unha e outra vez de si mesma. ... Leer resumen completo

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

BARUCH SPINOZA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/12/2013
JAVIER TURNES GARCIA
, 2006

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Baruch de Spinoza, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

JÜRGEN HABERMAS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/11/2013
, 2004

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Jürgen Habermas.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

LOUIS ALTHUSSER (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/12/2013
, 2004

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Louis Althusser, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.99€

3.79€

(eBook - formato digital)

BERNARDINO DE SAHAGÚN (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
, 2007

Resumen del eBook

Sahagún, que chega a México coa intención primeira de converter os indíxenas á relixión e ás formas culturais europeas e cristiás, inaugura un novo método de investigación que lle fai merecer por parte dos seus estudosos o cualificativo de precursor da antropoloxía e da etnografía modernas, ao recoller directamente dos beiz os dos seus protagonistas as informacións acerca da totalidade do universo azteca. ... Leer resumen completo

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

CONCEPCIÓN ARENAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/11/2013
AFRICA LOPEZ SOUTO
, 2004

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Concepción Arenal.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

FREI BENITO XERÓNIMO FEIXOO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2002

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra de Frei Benito Xerónimo Feixoo, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

ARISTÓTELES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2003

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Aristóteles, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

CASTELAO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
, 2002

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Castelao.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

LUCE IRIGARAY (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 13/12/2013
, 2004

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra da socióloga belga de orixe vasca Luce Irigaray, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

NICOLAU COPÉRNICO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2002

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra de Nicolás Copérnico, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

CONDORCET (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 23/12/2013
, 2006

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Condorcet.

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

MAQUIAVELO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 23/12/2013
MANUEL A. ET AL. FORTES TORRES
, 2006

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra de Maquiavelo, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.99€

3.79€

(eBook - formato digital)

SOREN KIERKEGAARD (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
OSCAR PARCERO
, 2009

Resumen del eBook

Poucos filósofos como Kierkegaard supoñen un reto tan importante cando se trata de escribir unha obriña que sirva de introdución ao seu pensamento. Con Kierkegaard existen condicionantes obxectivos que apoian esta introdución.En primeiro lugar, condicionantes intrínsecos. A obra de Kierkegaard é asistemática. Un traballo co mo este ten por forza que ser sistemático. Velaquí o primeiro atranco. Cando se trata de presentar o pensamento de Kierkegaard un ten que inventar certa sistematicidade metodolóxica, condenada a acabar sendo retroactivamente criticada, desde, preciasmanteo, o obxecto a ela reducido.Ligado a isto temos que a obra de Kierkegaard é complexa, porque contén moitos elementos, enredados todos en interacción. Cada un require dunha boa dose de paciencia e atención. A complexidade ten que ver coa estrutura múltiple da obra. Moitos escritos distintos, mesmo moitos autores distintos.Canda a estes condicionamentos intrínsecos está un extrínseco que é preciso mencionar. Nuns tempos en que as edicións de Kierkegaard só eran fiábeis practicamente en dinamarqués, estudosos, queréndoo ou sen querelo, colleron a parte que lles interesaba polo todo que ignoraban e voil: escribiron os primeiros estudos sobre Kierkegaard. Este perfil que se creou en todos nós dificulta seriamente todo traballo de presentación.Respéctase o formato da colección á que se suma o libro, se ben o apartado biografía ten un peso específico maior dada a importancia que a biografía ten na obra kierkegaardiana. ... Leer resumen completo

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
MARÍA ZAMBRANO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 20/12/2013
, 2007

Resumen del eBook

María Zambrano é unha filósofa do século XX. A súa vida e a súa obra estiveron marcadas por acontecementos fundamentais como a guerra civil española e a guerra europea. O exilio de 45 anos de Zambrano impregnou a súa filosofía de tal modo que o exilio se constituíu nunha das súas categorías de pensamento. Ademais, se hoxe c oñecemos a Zambrano iso é debido ao traballo e ao esforzo de recuperación da súa obra que se fixo na década dos oitenta. Doutro xeito, só constituiría unha referencia máis na longa lista de exiliados republicanos que tiveron que abandonar España en 1939. ... Leer resumen completo

3.00€

2.85€

(eBook - formato digital)

FERRAMENTAS PARA AS MATEMÁTICAS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 19/11/2012
JUAN RAMÓN FERREIRO LÓPEZ

Resumen del eBook

Un compendio de actividades e problemas para traballar con nenos do 3º ciclo de primaria.

3.75€

3.56€

(eBook - formato digital)

Mostrando 1 a 30 de 49 resultados

Pág. 1 de 2