• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioeBooksGallego

Libros por temática

 • Ciencias Humanas (16)
 • Ciencias (1)
 • Ebooks (1)
 • Filología (9)
 • Historia (7)
 • Idiomas (1)
 • Infantil (11)
 • Novela contemporánea (6)

Idiomas

Valoraciones

 • (1)

Precios

 • todos los Precios
  • Menos de (49)
NIKLAS LUHMANN (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 24/12/2013
MANUEL TORRES CUBEIRO
, 2008

Resumen del eBook

Niklas Luhmann foi, ante todo, sociólogo. As súas obras son unha socioloxía da sociedade complexa actual. Pero para Luhmann esta sociedade non está formada por seres humanos, senón por sistemas. Os homes, non somos a sociedade. Esta idea choca coa intuición que temos da sociedade fóra da socioloxía, pois: non vivimos, nos r epetimos até a saciedade, en tempos de homes civilizados e con dereitos? Non vivimos acaso nunha sociedade democrática de homes civilizados, iguais en dereitos? Luhmann non foi un tolo da ciencia ficción para o que viviriamos nun mundo de ciborgs. Luhmann foi un sociólogo alemán obsesionado en describir a complexidade social na que vivimos. Para el, as explicacións tradicionais (veteroeuropeas) ancoraban nunha filosofía obsoleta, con visións da realidade (ontoloxías) non suficientemente complexas. Luhmann constrúe a súa teoría porque a tradición, dinos, non describe a sociedade. A formulación tradicional é errónea: é necesario abandonar a ontoloxía da tradición e a súa metafísica. Non hai homes, hai sistemas. A complexidade social contemporánea non se analiza con descricións herdadas das sociedades anteriores. Só desde unha teoría de sistemas complexos é posible facer ciencia da sociedade. Nesta introdución á socioloxía de Luhmann imos explicar o sentido destas afirmacións e a súa coherencia para describir a sociedade na que vivimos. Como a sociedade actual, a teoría de Luhmann é dunha exterma complexidade; a obra de Luhmann é complexa en si mesma. Pero complexidade significa que non existe, nin pode existir unha perspectiva privilexiada para describir a sociedade actual, e isto ten que asumirse na súa radicalidade. Este é un libro de introdución á socioloxía de Luhmann, un autor que mira á sociedade moderna de fronte, ofrecendo unha visión complexa do mundo social contemporáneo. Con esta introdución queremos achegar a súa teoría á sociedade galega, pois Galicia é, sen dúbida, unha sociedade complexa. Se o lector está atento verá que a socioloxía que Luhmann constrúe non só describe a complexidade da sociedade na que actualmente vivimos en Galicia, senón deixar de lado descricións herdadas de sistemas sociais anteriores que coexisten no presente. Esta introdución a Luhmann en galego tenesta intención clara: axudar a comprender a complexidade da Galicia actual á luz da teoría do sistema sociedade de Niklas Luhmann. Ofrece unha plataforma inmellorábel para observar Galicia. Internándonos no pensamento complexo de Luhmann permitiranos mirar a nosa vida moderna cuns novos ollos. Facelo é extremadamente difícil e require un esforzo teórico comparable ao de entender a filosofía dialéctica de Hegel ou ao de comprender a física relativista de Einstein. Este esforzo será compensado con creces pola riqueza da posición teórica adoptada e coa fina ironía que se esconde en cada unha das frases da obra deste pensador. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

MICHEL MAFFESOLI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/12/2013
ANGEL ENRIQUE CARRETERO PASIN
, 2004

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra do sociólogo Michel Maffesoli, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

XAVIER ZUBIRI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 11/12/2013
, 2003

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Xavier Zubiri, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

GUILLES DELEUZE (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2002

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Gilles Deleuze.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

SIMONE DE BEAUVOIR (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
AFRICA LOPEZ SOTO
, 2008

Resumen del eBook

Vida, pensamento e influencias de Simone de Beauvoir son difíciles de sintetizar e transmitir, en parte por unha cuestión de cantidade (é moito o escrito e o falado por ela e sobre ela), en parte, pola multiplicidade de planos que se entrecruzan e mesturan. Esta escritora francesa atreveríame a dicir, parisiense,"montparnas siana"viviu de forma moi intensa, mantendo numerosas relacións de amizade, sentimentais, políticas, laborais; viaxando decotío toda a súa vida a destinos de todo tipo, próximos e distantes, a pé, en avión etc.; e explorou a expresión das súas cavilacións a través de canles literarias tamén múltiples (memorias, teatro, novelas, ensaios filosóficos, narracións de viaxes, correspondencia, diarios, entrevistas...) falando mellor dito, escribindo unha e outra vez de si mesma. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

BARUCH SPINOZA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/12/2013
JAVIER TURNES GARCIA
, 2006

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Baruch de Spinoza, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

JÜRGEN HABERMAS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/11/2013
, 2004

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Jürgen Habermas.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

LOUIS ALTHUSSER (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/12/2013
, 2004

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Louis Althusser, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.99€

3.99€

(eBook - formato digital)

CONCEPCIÓN ARENAL (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 05/11/2013
AFRICA LOPEZ SOUTO
, 2004

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Concepción Arenal.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

FREI BENITO XERÓNIMO FEIXOO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2002

Resumen del eBook

Este estudo analiza a vida e obra de Frei Benito Xerónimo Feixoo, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

ARISTÓTELES (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 04/11/2013
, 2003

Resumen del eBook

Manual que profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Aristóteles, dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

CASTELAO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
, 2002

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Castelao.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

CONDORCET (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 23/12/2013
, 2006

Resumen del eBook

Dirixido a todas as persoas interesadas na historia do pensamento e de gran utilidade como material complementario para as materias da Filosofía e Historia no Bacharelato, este estudo profundiza en aspectos singulares do pensamento e obra de Condorcet.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

SOREN KIERKEGAARD (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/12/2013
OSCAR PARCERO
, 2009

Resumen del eBook

Poucos filósofos como Kierkegaard supoñen un reto tan importante cando se trata de escribir unha obriña que sirva de introdución ao seu pensamento. Con Kierkegaard existen condicionantes obxectivos que apoian esta introdución.En primeiro lugar, condicionantes intrínsecos. A obra de Kierkegaard é asistemática. Un traballo co mo este ten por forza que ser sistemático. Velaquí o primeiro atranco. Cando se trata de presentar o pensamento de Kierkegaard un ten que inventar certa sistematicidade metodolóxica, condenada a acabar sendo retroactivamente criticada, desde, preciasmanteo, o obxecto a ela reducido.Ligado a isto temos que a obra de Kierkegaard é complexa, porque contén moitos elementos, enredados todos en interacción. Cada un require dunha boa dose de paciencia e atención. A complexidade ten que ver coa estrutura múltiple da obra. Moitos escritos distintos, mesmo moitos autores distintos.Canda a estes condicionamentos intrínsecos está un extrínseco que é preciso mencionar. Nuns tempos en que as edicións de Kierkegaard só eran fiábeis practicamente en dinamarqués, estudosos, queréndoo ou sen querelo, colleron a parte que lles interesaba polo todo que ignoraban e voil: escribiron os primeiros estudos sobre Kierkegaard. Este perfil que se creou en todos nós dificulta seriamente todo traballo de presentación.Respéctase o formato da colección á que se suma o libro, se ben o apartado biografía ten un peso específico maior dada a importancia que a biografía ten na obra kierkegaardiana. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

 • Cómpralo en papel por:
MARÍA ZAMBRANO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 20/12/2013
, 2007

Resumen del eBook

María Zambrano é unha filósofa do século XX. A súa vida e a súa obra estiveron marcadas por acontecementos fundamentais como a guerra civil española e a guerra europea. O exilio de 45 anos de Zambrano impregnou a súa filosofía de tal modo que o exilio se constituíu nunha das súas categorías de pensamento. Ademais, se hoxe c oñecemos a Zambrano iso é debido ao traballo e ao esforzo de recuperación da súa obra que se fixo na década dos oitenta. Doutro xeito, só constituiría unha referencia máis na longa lista de exiliados republicanos que tiveron que abandonar España en 1939. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

OS MORTOS DAQUEL VERÁN (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/04/2012
CARLOS CASARES MOURIÑO
GALAXIA

Resumen del eBook

A aparición do cadáver do boticario Ernesto Vilariño Dacal, morto supostamente en accidente ao comezo da Guerra Civil, pon en marcha unha investigación xudicial escrita cunha linguaxe innovadora e unha extraodinaria solvencia narrativa.

4.81€

4.81€

(eBook - formato digital)

XOGUETES PARA UN TEMPO PROHIBIDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 18/04/2012
CARLOS CASARES MOURIÑO
GALAXIA

Resumen del eBook

É esta a décima edición de Xoguetes para un tempo prohibido desde que no ano 1975 se edita a primeira. Unha novela retrato dunha xeración, a dos anos 1960, nos que aqueles mozos universitarios cultos e brillantes, intelixentes e soñadores acaban embarrancando no escepticismo e na amargura. Unha obra que nos achega a un temp o e a uns personaxes marcados pola perda das ilusións e polos soños derramados. Esta novela foi galardoada co premio co que se conmemoraban os XXV anos da fundación da Editorial Galaxia. Un retrato xeracional dun grupo de amigos na Compostela universitaria de fins do século XX. O círculo universitario no que Casares se moveu na súa época de estudante na universidade aparece aquí representado pola peripecia vital de Elías, que abrangue desde a súa infancia nunha pequena vila galega ata o seu tráxico final nunha triste pensión ourensá. Os sórdidos anos da posguerra e o seu contrapunto, os esperanzados tempos da utopía revolucionaria, acaban no alcohol, na frivolidade e o desespero. Escrita con toda a brillantez e eficacia da narrativa moderna, é unha reflexión lúcida sobre as ilusións perdidas e os soños non acadados. ... Leer resumen completo

4.31€

4.31€

(eBook - formato digital)

A GALICIA ANTILLANA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
JOSÉ ANTONIO VIDAL RODRÍGUEZ

Resumen del eBook

Entre 1899 y 1960, cerca de 400.000 gallegos escogieron Cuba como su destino migratorio. Estos emigrantes transitaron por las activas redes migratorias que sus paisanos y familiares habman trazado desde finales del siglo XVIII.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

O DEBATE NORMATIVO DA LINGUA GALEGA (1980-2000) (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/02/2010
PABLO SANCHEZ VIDAL
FUND. PEDRO BARRIE DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA

Resumen del eBook

O debate normativo da lingua galega (1980-2000) explora o proceso de codificación ortográfica e gramatical do noso idioma desde, aproximadamente, 1980 até o ano 2000. A análise contida neste libro presenta a grafización e gramaticalización da lingua galega ao longo destes vinte anos como un intenso debate entre tres grandes correntes codificatorias (a orientación autonomista, a orientación reintegracionista e a orientación lusofonófila) delimitadas metodoloxicamente entre si pola admisión da tradición gráfica galega contemporánea, pola aceptación do sistema gráfico do portugués padrón e pola reivindicación explícita da identidade gráfica plena co estándar luso, respectivamente. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

O PROCESO DE CODIFICACIÓN DO GALEGO MODERNO (1950-1980) (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2006
SERAFIN ALONSO PINTOS
FUND. PEDRO BARRIE DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA

Resumen del eBook

O traballo que hoxe presentamos na Biblioteca Filolóxica Galega da Fundación Pedro Barrié de la Maza é o texto da súa tese de doutoramento. Defendida na Facultade de Filoloxía da USC en setembro de 2005, mereceu para o seu tribunal a puntuación de sobresaliente cum laude e pode entenderse como a culminación de case unha déc ada de estudo dedicada ao galego escrito do período que vai desde os anos da posguerra ata a aprobación da actual normativa oficial. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

CALLAICA NOMINA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
JUAN JOSE MORALEJO ALVAREZ
FUND. PEDRO BARRIE DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA

Resumen del eBook

Reúne 19 trabajos sobre onomástica, toponimia e hidronimia, enfocadas en su estrato prelatino.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

LETRAS PRIMEIRAS (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2009
HENRIQUE MONTEAGUDO
FUND. PEDRO BARRIE DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA

Resumen del eBook

Esta obra constituye una exploración sobre los orígenes de la escritura en gallego hacia mediados del siglo XIII, centrada en la documentación notarial, a partir del estudio de la versión gallega del foro del Burgo de Caldelas (1250ca.), y atendiendo asimismo al contexto social e histórico de la implantación de la lírica co rtés en Galicia, a finales del s. XII. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. UN ENFOQUE REAL BASEADO NA EXPERIENCIA. (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 15/05/2013

Resumen del eBook

Este libro pretende ofrecer un punto de vista real á hora de como deseñar un sistema de información. Aporta un punto de vista innovador cunha perspectiva baseada en experiencias de traballo que busca sempre ofrecer solucións prácticas a problemáticas reais lonxe de modelos utópicos. Hoxe en día cómpre ter coñecemento dun g rande número de tecnoloxías, patróns de deseño e arquitecturas para escoller a máis axeitada en cada situación. ... Leer resumen completo

(2 valoraciones)

2.90€

2.90€

(eBook - formato digital)

PRACER COMPARTIDO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 03/06/2014

Resumen del eBook

Seis relatos, seis historias sobre o desexo e os sentimentos, asemocións e as contradicións.Pracer compartidoGoce vividoDeleite imaxinado.

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

DICCIONARIO VACILANTE. BIERZO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 22/07/2012
PAULINO NOVO

Resumen del eBook

Un enredo linguïstico, con humor e ingenio; un crucigrama vital; un maestro jugando con las palabras y sus dobles y triples sentidos. Una lectura amena y sugestiva.

4.99€

4.99€

(eBook - formato digital)

PATRIMONIO CULTURAL DA ALTA LIMIA. DISCURSO HISTÓRICO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
XULIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Resumen del eBook

Coa publicación deste volume dedicado ao patrimonio cultural da Alta Limia, completamos unha nova fase do proxecto A catalogación do patrimonio cultural. Discurso historico e ordenación do territorio. A Alta Limia, que inclúe un estudo exhaustivo de todo o patrimonio que integra esta comarca, da que deixamos fóra, por probl emas orzamentarios, os concellos de Calvos de Randín e Vilar de Barrio. A catalogación dos bens inmobles, cunha dobre función de investigación e de protección, tanto desde o ámbito da lexislación patrimonial como urbanística, pódese consultar na páxina www.altalimia.org, con diferentes campos de búsqueda.A monografía, despois de analizar os obxectivos e metodoloxía do proxecto e de valorar as diferentes etapas históricas neste territorio, afonda no coñecemento dos diferentes elementos patrimoniais. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

MANUEL ANTONIO. OBRA COMPLETA (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2012
XOSÉ LUÍS AXEITOS AGRELO

Resumen del eBook

Este volume, que recolle a obra en prosa de Manuel Antonio, forma parte dunproxecto conxunto entre a Real Academia Galega e a Fundación Barrié epermitirá, por fi n, a publicación da obra completa do escritor rianxeiro.O devandito proxecto inaugura tamén unha nova colección, con vocación defuturo, que se denominará Clásicos da Academia.Cotítulo de Prosa literaria agrupamos un total de quince títulos querecollen os textos de creación literaria, todos eles narrativos, inéditos na sua maior parte ... Leer resumen completo

3.07€

3.07€

(eBook - formato digital)

PIRATAS Y CONTRABANDISTAS DE AMBAS INDIAS Y ESTADO PRESENTE DE ELLAS (1693) (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
CLAYTON MCCARL MCCARL

Resumen del eBook

Piratas y contrabandistas de ambas Indias, y estado presente de ellas (1693) trata la historia de las incursiones extranjeras en los territorios ibéricos de ultramar, tanto en Asia como en América. Tras ser desconocido por los estudiosos durante más de 300 años, el manuscrito fue descubierto recientemente en la Hispanic Soc iety of America en Nueva York. Recoge un extenso anecdotario que no se encuentra en otras obras, presenta una galería de personajes realmente extravagantes, y menciona una vasta bibliografía de libros de viaje, muchos de los cuales son hoy poco conocidos. Piratas y contrabandistas probablemente representa el primer intento por compendiar la historia de la piratería hasta fines del siglo XVII en castellano. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

ARQUITECTURAS Y ARQUITECTOS EN LA DIÓCESIS DE TUI (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 01/01/2008
ANA Mª PEREIRA MOLARES

Resumen del eBook

Arquitecturas y arquitectos en la Diócesis de Tui. Siglos XVII y XVIII, pretende ser una aproximación a la realidad arquitectónica de la diócesis tudense, una región que por su carácter periférico y fronterizo dentro de España y también de Galicia, como tantas otras tierras de similares características, ha sido una de las g randes olvidadas a la hora de abordar el estudio del arte gallego. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(eBook - formato digital)

NA AGONÍA DOS OUTONOS EN SILENCIO (EBOOK)
Fecha Lanzamiento: 28/01/2013
ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO

Resumen del eBook

Sobre el cielo de este libro paira una fuerte atmósfera cargada de tristeza, que nos abraza entre su niebla de formas fascinantes para conducirnos hasta la memoria íntima, tan cincelada, que el poeta apuntala incansablemente en todos y cada uno de sus poemas. Un libro que trata del paso del tiempo y de la soledad del ser hu mano, además de realizar un pequeño homenaje al mundo del jazz. ... Leer resumen completo

5.14€

5.14€

(eBook - formato digital)

Mostrando 1 a 30 de 49 resultados

Pág. 1 de 2