• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioLibrosGallego

Deportes y juegos

Condición

Filtrar por temática

Idiomas

Precios

 • Menos de (4)
 • De a (4)
 • De a (9)
 • De a (16)
 • Más de (4)

Mostrando 1 a 30 de 37 resultados

GUIA DO COUREL
Fecha Lanzamiento: 26/09/2009
XERAIS, 2009

Resumen del libro

A través de 22 rutas excepcionais, con valiosísima documentación, e da man dun grupo de naturalistas expertos no Courel, o viaxeiro ou viaxeira ten a oportunidade de percorrer con comodidade e información de primeira man as paisaxes desta serra, o corazón natural de Galicia. Dando a coñecer lugares que hoxe poderían ser mod elo de xestión do medio natural e descubríndolle ao viaxeiro a súa vexetación, os mellores bosques do país, as especies ameazadas e, en defi nitiva, a beleza e autenticidade dunha paisaxe sobre a que se fundamenta o turismo rural, Javier Guitián, Luís Guitián e José L. Martínez Villar trazan nesta guía un mapa imprescindible para quen queira adentrarse nos segredos do Courel desde o respecto ao medio ambiente. A ruta das devesas, Froxán, o Val de Moreda, a ruta de Parada (terra de Uxío Novoneyra e María Mariño), de Seoane a Folgoso, Vilamor, a Devesa da Rogueira, o Val de Visuña... son algunhas das citas que esperan polo viaxeiro ou viaxeira con ganas de pasear por rutas sobre as que se vai proporcionando información e datos prácticos que indican a difi cultade, a comida, o baño, a cartografía, os hábitats, a botánica, etc. E todo acompañado de mapas, fotografías e abundante información práctica. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
GUIA DAS PLANTAS DE GALICIA
Fecha Lanzamiento: 25/11/2008
XERAIS, 2008

Resumen del libro

A Guía das Plantas de Galicia, do prestixioso botánico Xosé Ramón García, é un instrumento imprescindible para o coñecemento básico da actual fl ora do noso país. A partir dunha terminoloxía sinxela, permítenos a determinación polo miúdo das especies que os estudosos e afeccionados poden atopar nas saídas ao campo ou nos pa seos polo seu contorno. O libro comeza cunha introdución xeral na que se trata da recolección, preparación e conservación das plantas, nomenclatura botánica, posibilidades de internet e xeoloxía de Galicia. Inclúese normativa legal sobre protección dos hábitats naturais, o Catálogo galego de especies ameazadas e o Rexistro de especies de interese galego. Logo, aborda a obra as claves dicotómicas que permiten a determinación ata o nivel de especie, para entrar nas fi chas descritivas das familias e nas 1.386 especies (a maior parte das que aparecen en Galicia), indicándose o nome considerado correcto, sinónimos, nomes populares en galego e castelán, descrición –con especial atención ás características que teñen valor diferencial–, hábitats máis habituais e época de fl oración. A Guía das Plantas de Galicia contén, ademais, máis de 1.000 fotografías que ilustran o aspecto xeral da planta ou aspectos relevantes para a súa identifi cación, así como debuxos nos casos en que se considera oportuno. Esta obra monumental remata cun vocabulario en que se glosan os termos empregados. ... Leer resumen completo

 • 1 opinion

48.40€

48.40€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
AS COVAS DE GALICIA
Fecha Lanzamiento: 11/05/2001
XERAIS, 1995

Resumen del libro

Estanislao Fernandez de la Cigoña presentanos un libro sobre As cavas de Galicia, unha guia practica para visitar as covas, grutas, furnas, bocas, palas, buratos, buracas, cavernas e arcas das terras galegas con noticiadas suas caracteristicas e da fauna que encerran.E o engaiolante mundo das tebras, dos morcegos, de todo o que vive nesas longas e as veces perigosas covas subterraneas de Galicia, o espacio das estalactitas e as estalagmitas, do sal e do xeso, das correntes interiores. As covas naturais e as feitas pola intervencion do home.Tratase dun libro de lectura doada mesmo para os que non son afeccionados a espeleoloxia, escrito a partirda experiencia persoal. Un libro que recolle e fala das principais covas galegas: as miticas dos mouros, as furnas da beiramar, as relixiosas e de bandoleiros, a sonada cova do Rei Cintolo, a de Montefurado, as do Incio, as atlanticas, as do Courel, as de Valdeorras, as cavas fluviais. De todas elas trata este libro apaixonante. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(Tapa dura)

UN ANO NO COUREL
Fecha Lanzamiento: 11/05/2001
XERAIS, 1997

Resumen del libro

Un ano no Courel continua a exitosa liña iniciada por Xurxo de Vivero en Un ano nos Ancares, que tan boa acollida tivo por parte dos lectores. Naturalista, ecoloxista, profesor de literatura e excelente coñecedor da montaña galega, Xurxo de Vivero presentanos aqui unha vision entre literaria, ecoloxista, cientifica, informa tiva e persoal dunha das mais fermosas e ainda mellor conservadas serras de Europa. Logo de varios anos de traballo, desprazamentos, observacions, estudio e continuas pescudas polas fragas, soutos, carballeiras, camiños e congostras do Courel, estas paxinas son o resultado de todo ese amplo e ambicioso traballo de campo. Un ano no Courel relata, mes a mes, durante as distintas epocas do ano, a vida na serra e mailas suas transformacions, os cambios que se producen na flora, na fauna, na paisaxe e na vida das xentes. O libro inclue tamen informacions precisas, a dobre paxina, sobre toponimia, a arquitectura e a literatura, coas referencias inescusables a Uxio Novoneira, Maria Mariño, Anxel Fole e Fiz Vergara Vilariño, o recentemente falecido poeta do Val de Louzara. Destacan no libro as fermosas ilustracions puntillistas realizadas por Restituto Lopez Hernandez e as fotografias a toda cor, realizadas polo autor. A traves de diversos itinerarios, este libro ofrecelle o lector numerosas rotas para o camiñante ou o viaxeiro con coche, mapas de grande precision, informacion practica e datos utiles que fan que se configure como unha guia imprescindible, para ler na casa ou para levar no peto da mochila ou na guanteira do coche. ... Leer resumen completo

3.00€

3.00€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:  
TODO SOBRE O FUTBOL GALEGO
Fecha Lanzamiento: 11/10/2012
XERAIS, 2012

Resumen del libro

En Todo sobre o futbol galego temos unha vision panoramica do futbol en Galicia, un enfoque que permite ver en perspectiva e dun xeito ecuanime a historia deste deporte desde os seus inicios ate os nosos dias.Precisabamos saber mais dos grandes xogadores e xogadoras, da canteira ou foraneos, que militaron nos nosos clubs: c al era a sua forma de xogar, como se enfrontaron a vida nun terreo de xogo e que sentiron e dixeron nos momentos clave.Tamen cumpria revisar o paso dos diferentes equipos galegos polos torneos mais importantes, a actitude das afeccions, os acordos acadados polos presidentes e as tacticas dos adestradores.Todo sobreo futbol galego da resposta a estas preguntas. Presenta a informacion en forma de amena cronica xornalistica, con humor e mesmo con certo toque literario. Viaxa no espazo e no tempo asistindo a cada partido decisivo para lle dar voz aos protagonistas. Ofrece os datos salientables e afonda nos temas cando estes o requiren. Este e, en definitiva, un libro escrito para todos e para todas, mesmo para aqueles aos que non lles gusta o futbol. ... Leer resumen completo

18.00€

18.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
GUIA DAS ARBORES AUTOCTONAS E ORNAMENTAIS DE GALICIA
Fecha Lanzamiento: 20/10/2007
XERAIS, 2007

Resumen del libro

Tanto para especialistas como para curiosos e afeccionados, a Guía das árbores autóctonas e ornamentais de Galicia constitúe unha ferramenta utilísima. Os reputados autores desta guía (Marisa Castro, Antonio Prunell e Jaime B. Blanco-Dios) trazan un libro útil e doado de manexar que recolle tanto as árbores dos parques e xa rdíns públicos de Galicia como as especies autóctonas e de repoboación. Cunhas magníficas e precisas ilustracións de Jacobo Fernández Serrano –que permiten o rápido recoñecemento das especies–, o libro fai un repaso ás xeneralidades botánicas e os diversos usos das especies, poñendo especial énfase nas árbores froiteiras, sempre relacionadas co territorio galego: a nomenclatura popular e científica, a clave de especies que permite identificar –sen usar conceptos botánicos complexos– a totalidade das especies citadas, a vexetación autóctona e as plantacións forestais, a silvicultura, as árbores froiteiras, os xardíns en Galicia, etc. Ademais, o libro ofrece unha detallada descrición das especies –todas elas ilustradas–, de xeito claro, conciso e cun vocabulario rigoroso pero fácil de comprender, incluso polas persoas non expertas no tema. ... Leer resumen completo

28.00€

28.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
GUIA DAS EMBARCACIONS TRADICIONAIS GALEGAS
Fecha Lanzamiento: 21/11/2007
NIGRATREA, 2007

Resumen del libro

Jesús Blanco

25.00€

25.00€

(Tapa blanda)

VIGO E COMARCA CAMIÑANDO
Fecha Lanzamiento: 29/06/2006
XERAIS, 2006

Resumen del libro

Vigo e comarca caminando propon 20 rutas doadas e circulares para practicar o sendeirismo. A facilidade das rutas, que permite facelas con nenos, engadese o feito de que a maior parte delas rematan no mesmo sitio onde as comezamos. A traves de consellos, mapas, rutometros con distancias e desruveis e fotografias ilustrativa s, este libro levanos a lugares tan atractivos como as pozas de Mougas, ao monte Alba, a Monteferro, a Madroa e ao Vixiador, a Cabo Home, ao canon do Oitaven, a ermida da Peneda, ao faro de Domaio, ao monte Aloia, aos muiños do Folon, a serra da Grova, aos cumes do Galiñeiro, de paseo por Beade ou polos montes de Coruxo... Vigo e comarca camiñando e froito dun minucioso traballo de campo e con el, en palabras de X.L. Freixeiro, presidente da Federacion Galega de Monteaña, teremos a posibilidade de percorrer suxestivos lugares con fermosas panoramicas ao mar, vales e campiñas, e adentrarnos en bosques de arbores autoctonas, camiñar a beira de regatos, ver antiguos muiños, testemuños da arte rupestre, etc. ... Leer resumen completo

Guardado por:
 • 1 persona

18.55€

18.55€

(Tapa blanda)

RESTRA DE LETRAS
EDICIONS XERAIS, 2002

Resumen del libro

Restra de letras é un libro lúdico cunha finalidade didáctica. Está enfocado a mellorar a competencia lingüística do alumnado, fundamentalmente no que se refire á ortografía e ao léxico, aínda que tamén pode ser de axuda en cuestións de literatura. Como o seu propio nome indica, co que se xoga é con letras e con palabr as (non hai xogos de números, por exemplo). Polo tanto, pódese considerar como unha ferramenta de moita utilidade para o seu uso na aula. O libro consta de dous niveis segundo a dificultade de resolución dos xogos. No nivel 1 (dirixido fundamentalmente a rapaces e rapazas do 1º ciclo de ESO) propóñense 16 tipos de xogos diferentes, mediante os cales se poden traballar aspectos de léxico (cruzada visual, sopa de letras), ortografía (a serpe, tres eran tres, sílaba fixa, incógnita, encrucillado), literatura (fuga de vocais, trasnadas) e mesmo de desenvolvemento do razoamento lóxico (xeroglíficos). No nivel 2 (dirixido ao 2º ciclo de ESO) increméntase a dificultade e a diversidade dos xogos (30 diferentes). Ao igual que acontecía co nivel 1, tamén aquí se pode tirar partido dos pasatempos para completar o coñecemento en distintos niveis da gramática e ademais, propóñense fórmulas que requiren unha maior perspicacia para a resolución dos xogos (encrucillado branco, brincadeira, autodefinido branco). Neste nivel tamén se lle concede máis importancia ao ámbito literario, xa que moitos dos xogos baséanse na descuberta de títulos e pasaxes de obras literaria, de nomes de escritores, etc.Como se dixo ao comezo, Restra de letras é un libro lúdico cunha finalidade didáctica. Iso si, non é un método didáctico, nin pretende abranguer ningún ámbito determinado no estudio da lingua, porque todos os xogos que nel se propoñen, axudan a mellorar a comprensión e expresión escrita de quen se achegue ás súas páxinas. ... Leer resumen completo

11.95€

11.95€

(Tapa blanda)

OS MOSTEIROS DE GALICIA EN BICICLETA DE MONTAÑA
XERAIS, 1998

Resumen del libro

Nun escrito do Cister datado no 1134 dise que os conventos da nova orde deberian ser emprazados "en lugares apartados, non frecuentados polos homes, que convidasen a puntualidade, observancia e reformacion". Moitos son os nosos mosteiros que responden a este precepto e que pola sua situacion constituen un atractivo reclamo para os amantes da natureza, da arte e dos deportes o aire libre como a da bicicleta de montaña. Combinando o interese artistico e cultural co deportivo, Os mosteiros de Galicia en bicicleta de montaña ofrecennos 14 fermosos itinerarios para percorrer e coñecer os mosteiros galegos. ... Leer resumen completo

23.60€

23.60€

(Tapa blanda)

VIGO E COMARCA EN BICICLETA DE MONTAÑA
EDICIONS XERAIS, 1995

Resumen del libro

Vigo e comarca en Bicicleta de montaña, un dos libros máis vendidos neste verán, é un libro para os afeccionados a este deporte que pretende facilitarlle ó lector unha serie de rotas e percorridos nos que pode prescindir do coche. Pensado especialmente para o público da comarca viguesa, o libro dá ideas, mostra recorridos, ensina itinerarios atractivos e fermosos ós usuarios da mountain bike que poden elixir entre 20 rotas diferentes. Trátase dun libro que axuda a coñecer mellor a zona e que o tempo proporciona todo tipo de información práctica, consellos, etc., acerca do mundo da bicicleta e en concreto destes 20 itinerarios que nos poden levar desde polo alto do Monte Aloia, desde a Madroa ó parque Vixiador, pola zona de Monteferro (nunha rota curta e cómoda), polo Monte Faro, a través da Costa da Vela (na Península do Morrazo, coas súas incomparables paisaxes), polo alto da Serra da Grova (nos montes de Baiona), esa rota circular entre o Curro de San Cibrán e o Alto da Pedrada, ós cumes do Galiñeiro, tan cerca e tan lonxe de Vigo, á mítica rocha de Beethoven, etc. Itinerarios para facer mesmo a pé (por tramos) se o camiñante é atrevido, que se realizan coa estimable axuda de bos planos e de perfís de cada rota, así como de estimulantes fotografías que poden referenciar o terreo e axudar a elixir a rota máis apetecible. O libro, fermosamente prologado por Álvaro Pino, foi feito polo seu autor, Xosé Ramón Varela, coa idea de facer unha guía activa, coa que o ciclista poida resolver calquera dúbida que lle xorda sobre o camiño en calquera momento. O sistema gráfico de edición do libro, que segue o esquema das revistas especializadas francesas, é de grande comodidade e utilidade para a súa visualización e manexo por parte do afeccionado. ... Leer resumen completo

17.70€

17.70€

(Tapa blanda)

15.63€

15.63€

(Tapa blanda)

BADMINTON
LAVERDE EDICIONES LEA, 1995
 • 1 opinion

6.61€

6.61€

(Tapa blanda)

10.22€

10.22€

(Tapa blanda)

HOCKEY SOBRE PATINS
LAVERDE EDICIONES LEA, 1995

9.62€

9.62€

(Tapa blanda)

LIBRO BASICO DO TIRO OLIMPICO: PISTOLA E CARABINA
LAVERDE EDICIONES LEA, 2001
Guardado por:
 • 2 personas

10.22€

10.22€

(Tapa blanda)

REMO DE BANCO FIXO
LAVERDE EDICIONES LEA, 1996

18.03€

18.03€

(Tapa blanda)

BODYBOARD E SURF
LAVERDE EDICIONES LEA, 1998

12.62€

12.62€

(Tapa blanda)

GALICIA EN 4X4
Fecha Lanzamiento: 24/05/2001
LAVERDE EDICIONES LEA, 1998

17.45€

17.45€

(Tapa blanda)

AS OLIMPIADAS
VV.AA.
LOSTREGO, 2000

5.95€

5.95€

(Tapa blanda bolsillo)

12.00€

12.00€

(Tapa blanda)

ASI FAN OS BAILADORES... (CD+DVD)
VV.AA.
DOS ACORDES, 2009

38.00€

38.00€

(Tapa blanda)

43.00€

43.00€

(Tapa blanda)

A RIBEIRA SACRA
XERAIS, 2008

Resumen del libro

Esta guía práctica da Ribeira Sacra descóbrelle ao visitante os encantos que esta bisbarra conservou ao longo dos séculos. O amplo territorio da Ribeira Sacra, situado no corazón de Galicia, está recollido aquí de forma exhaustiva. Os ríos Miño e Sil son os protagonistas para o viaxeiro. No seu lento fluír discorren escolta dos polos profundos e grandioso canóns que marcan a fisionomía desta terra. A tradición dos viñedos e os seus excelentes viños; os mosteiros e as igrexas, testemuñas do esplendor medieval; a potencia da súa natureza e as súas especies; a profundidade e fermosura das súas fragas de carballos e castiñeiros; os seus engaiolantes sendeiros; os seus pazos; as súas reitorais; e mesmo o seu acougo..., todo está recollido e documentado nesta guía práctica escrita por Manuel Garrido. Excursións, consellos, turismo rural, rutas, arte, historia, cultura, todo tipo de información práctica, mapas e fotografías abren esta guía ao visitante para mostrarlle unha das zonas máis fermosas do país. ... Leer resumen completo

Guardado por:
 • 1 persona

24.25€

24.25€

(Tapa blanda)

A MULLER NO MUNDO DA PESCA EN GALICIA
VV.AA.
XUNTA DE GALICIA.SERVICIO CENTRAL, 2004

10.00€

10.00€

(Tapa blanda)

GUIA DOS CAMIÑOS DO EUME
Fecha Lanzamiento: 10/09/2008
XERAIS, 2008

Resumen del libro

O río Eume percorre algúns dos ecosistemas máis valiosos e á vez máis ameazados de Galicia. As turbeiras da Serra do Xistral e as fragas do Eume. Parque Natural, son o nacemento e desembocadura deste curso de 80 km de axitada natureza, principio e fin dun percorrido polos antigos camiños das Terras do Eume. A medio camiño e ntre guía e libro de viaxes, atravesando os ríos, bosques e aldeas do Eume, este primeiro libro de Chano Eiroa aprópiase dunha engaiolante paisaxe que se descobre a través de rutas (camiñadas dun día); travesías (de dous días) e aproximacións polos corredores naturais. Guía dos camiños do Eume busca e enmalla 200 km de camiños, corredoiras, pistas, rozas e pasos de gando onde dorme a pureza do bosque atlántico. Só con esta cadencia do camiñante, se abre a natureza para que a súa esencia penetre e quede en nós, co seu clima, a súa vida salvaxe, a súa arquitectura tradicional e os seus habitantes. ... Leer resumen completo

24.25€

24.25€

(Tapa blanda)

TENIS DE MESA
Fecha Lanzamiento: 24/05/2001
LAVERDE EDICIONES LEA, 1996

10.22€

10.22€

(Tapa blanda)

HISTORIA DO RACING CLUB DE FERROL (T. I)(1919-1939)
Fecha Lanzamiento: 13/05/2005
JORGE MANUEL DEZA REY
EDICIONS EMBORA, 2004
 • 2 opiniones

20.00€

20.00€

(Tapa blanda)

TASTARABAS. ENCICLOPEDIA DE BRINQUEDOS TRADICIONAIS
Fecha Lanzamiento: 29/03/2013
XERAIS, 2013

Resumen del libro

TASTARABAS. ENCICLOPEDIA DE BRINQUEDOS TRADICIONAIS

80.00€

80.00€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:  
A ARTE DO BO PESCAR
Fecha Lanzamiento: 05/06/2012
JOSE MARIA VILAR VARELA
BAIA EDICIONS, 2012

Resumen del libro

A pesca con cana non e so unha actividade deportiva, que se debe aprender a practicar e a gozar, e case un modo de vida: combates o estres diario, gañas tranquilidade e saude co contacto coa natureza -neste caso, o mar e o seu contorno-, logras unha gran satisfaccion coas capturas realizadas e, finalmente co seu tratamento gastronomico. Estes son, sen dubida, alguns dos seus moitos alicientes.Esta guia representa, por unha banda, a plasmacion dos coñecementos adquiridos polo autor ao longo da sua dilatada experiencia e, por outra, o seu desexo de transmitirllos aos apenas iniciados nesta practica e a quen ainda non se deixaron atraer por ela.A guia, na que Jose Maria buscou deliberadamente utilizar unha linguaxe absolutamente didactica e directa para que cumpra o seu principal obxectivo, a divulgacion, consta de catro apartados: 1) cebos e engados, 2) artes e tecnicas, 3) o mar, os ventos e as mareas, e 4) a pesca das especies mais comuns das nosas costas.A arte do bo pescar, en definitiva, e unha obra que pon en valor esta actividade que forma parte tamen da cultura das nosas vilas e cidades mariñeiras. ... Leer resumen completo

9.50€

9.50€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  

Mostrando 1 a 30 de 37 resultados

Pág. 1 de 2