• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
InicioLibrosEn papelGallego

Literatura

tipos de productos

Valoraciones

 • (3)
 • (6)
 • (1)

Precios

 • Menos de (38)
 • De a (222)
 • De a (227)
 • De a (169)
 • Más de (9)
AIRES DA MIÑA TERRA
Fecha Lanzamiento: 11/05/2001
VV.AA.
XERAIS, 1990

Resumen del libro

Manuel Curros Enríquez (1851-1908) é a grande voz civil do XIX, figura sobranceira do Rexurdimento, e Aires da miña terra, publicado por primeira vez en 1880, un dos libros máis populares das nosas letras.A súa poesía directa, realista, case sempre ó servicio dunha causa, ??castigo prós verdugos?? e consolo prós escravos, a cadou en vida grandes aplausos, pero tamén o anatema da excomunión. Viviu e morreu tomando partido. O seu verso, coma o de Pondal ou Rosalía, forma parte da nosa memoria máis consciente. ... Leer resumen completo

11.30€

11.30€

(Tapa blanda bolsillo)

CON POLVORA E MAGNOLIAS (6ªED)
Fecha Lanzamiento: 18/05/2001
VV.AA.
XERAIS, 1989

Resumen del libro

Con pólvora e magnolias (1976) é unha referencia obrigada na nosa lírica contemporánea. Unha certa perspectiva temporal salienta cada vez máis a significación deste libro, que marcou un fito, unha mudanza radical e necesaria na poesía galega dos últimos anos.Amor e desamor, paixón pola vida e afirmación de vellos e inconmov ibles soños constitúen a base principal deste poemario renovador, intenso, poderoso. ... Leer resumen completo

8.80€

8.80€

(Tapa blanda)

O ACHADO DO CASTRO (5ª ED.)
Fecha Lanzamiento: 22/05/2001
SOTELO BLANCO EDICIONS

Resumen del libro

"Premio Xiria de Creacio&@769;n Teatral 1987."

 • 1 opinion

7.20€

7.20€

(Tapa blanda)

A SEGUNDA LINGUA
Fecha Lanzamiento: 31/03/2013
FUND. CAIXA GALICIA, 2013

Resumen del libro

Asegura que os titulares teñen un gusto a conversa de ascensor, sinala barcos depositados sobre o tendal do horizonte. Ao meter segunda acompasa o motor ao rexistro e cóntache que cada vez con máis frecuencia debe manter conversas en idiomas estranxeiros.

14.70€

14.70€

(Tapa blanda)

OBRA COMPLETA (ED. BILINGÜE)
Fecha Lanzamiento: 09/05/2011
LIBROS DEL SILENCIO, 2011

Resumen del libro

Poeta homenajeado del dÍa das letras galegas 2011: reunimos por primera vez de forma íntegra la obra completa de lois pereiro en edición bilingüe.

Guardado por:
 • 2 personas

28.00€

28.00€

(Tapa blanda)

ARRAIANOS (8ª ED)
Fecha Lanzamiento: 21/10/2004
XERAIS, 2004

Resumen del libro

A lectura de Arraianos ponnos a ollada e a imaxinación sobre un territorio, nas concas do Limia e do Arnoia, contra as serras do Xurés e Laboreiro, para moitos descoñecido; un mundo a trasmán, separado de todo, tanto de Galicia como de Portugal, habitado por xente distinta e misteriosa que sente a fronteira administrativa c omo un absurdo, incapaz sen embargo de borrar a conexión histórica e cultural entre os dous lados da raia. A recreación literaria deste espacio humano e xeográfico, adquire perspectiva e profundidade no percorrido da ficción a través de tempos e momentos históricos diferentes: a rebeldía romántica do Exclaustrado de Diabelle contra a cesión do Couto Mixto á Coroa española a mediados do XIX; a imposición ideal das autoridades republicanas en Ourense sobre os sublevados o 18 de xullo do 36; a violencia asasina das cuadrillas falanxistas nos primeiros anos da posguerra ou a persecución e captura de militantes galegos antifranquistas nos anos sesenta. Ó servicio dunha relativa unidade temática, pretendida na común referencia espacial do conxunto, Méndez Ferrín emprega técnicas narrativas -ritmos, puntos de vista, construccións- moi diversas, ademais de facer un uso intencionado de formas dialectais do galego arraiano ou mesmo portugués estándar. Un arraiano, de Vilanova dos Infantes, non podía ser de outra forma, lévanos deica terras escravas onde a xente mira con ollos vacunos e avultados. Xente coa que, por algunha razón, é preciso ter moito coidado. ... Leer resumen completo

(1 valoracion)
Guardado por:
 • 3 personas

16.65€

16.65€

(Tapa blanda)

 • Ebook en la Casa del Libro:
NA NOITE ESTRELECIDA
XERAIS, 2009

Resumen del libro

?Na noite estrelecida? (1926) é a recreación poética, desde Galicia, dos vellos mitos artúricos e bretóns: Merlín, a espada Escalibur, Galahaz, a antiga Caledonia, o vaso marabilloso do Santo Grial... Espléndido canto da memoria dun tempo soñado, de feliz tradición nas nosas letras, onde Galicia se incorpora á bretemosa xeo grafía dos mundos celtas. ... Leer resumen completo

8.80€

8.80€

(Tapa blanda bolsillo)

 • 2ª Mano desde:
ORALMENTE POLA BOCA
XERAIS, 1997

Resumen del libro

Volve un escritor que xa demostrara tempo atrás, con imaxinación e ironía, as fendas e recantos máis escuros da nosa contemporaneidade, do que vivimos a cotío, do que imaxinamos ou daquilo que lemos nos xornais. Volve o Cid caracterizado pola contención estilística, por prescindir dos requintados e tortuosos adobíos lingüís ticos, pola busca da comunicación directa e espontánea e polo procurado e consciente proveito que obtén ao artellar un discurso literario eminentemente oral que, maila a aparente sinxeleza, amosan unha coidada construcción que deriva nuns relatos coidadosamente improvisados. ¿Que vén significar, pois, este Oralmente por la Boca no corpus narrativo do autor? Estes relatos veñen insistir no afondamento dos lugares comúns que o autor adoita empregar pero, ao noso xuízo, conlevan implicitamente unha maior madureza, un chisco máis de reflexividade, unha dose máis elevada de autocrítica e vagar constructivo. Constituíndo, pois, un perfecto elo coa súa obra anterior, este libro de relatos gusta de afondar, se cabe con máis atención, nas ambigüidades, nos dobres sentidos, na percepción do real tamizada ás veces por un fino veo que difumina esa realidade ata chegar a nos preguntar onde está o límite, onde a fronteira. Mais sobre todo, prefigura moi conscientemente un lector ao que se lle esixe unha participación activa, un labor de (re-) construcción, de (re-) interpretación daquilo que se relata dirixido a cubrir lagoas, indeterminacións, baleiros..., feito, ao noso xuízo, que coloca a Cid nese grupo de autores preocupados non só polo contar áxil, rápido e ben, senón por un contar que obriga a pensar e reflexionar, un valor engadido aínda pouco común. Así pois, desde esa sorte de manifesto evidencialista que prologa o volume baixo o título de Extenuación ata o Agardando a Monroi, singular exercicio de imaxinación paratextual, dispóñense un total de oito relatos que se articulan conxugando con acerto e alternativamentea primeira e terceira persoa e que constrúen atmosferas que pouco a pouco camiñan cara ao máis escuro ou o inesperado. Aí agroman personaxes dominados polas dúbidas e as veleidades do azar, pola paixón, a incerteza, a violencia, a morte e o absurdo. Un volume, en fin, que testemuña a liña progresiva e de autoesixencia adoptada polo autor. Literatura de e para adultos, desacougada, e desacougante, diante da que ninguén ha quedar in ... Leer resumen completo

12.15€

12.15€

(Tapa blanda)

NACE UN CAMPION
EDITORIAL GALAXIA, S.A., 1999

Resumen del libro

Andi non sabe nadar. Todos os seus colegas da clase se burlan del, porque pola súa culpa van perder unha estupenda viaxe a Tenerife. Pero Andi non lle ten que facer. Sente verdadeiro medo á auga. E se afoga...? Nace un campión é unha reedición, en novo formato, da novela de Ursula Heinze que xa ten engaiolado a miles de lec tores. Con este libro has descubrir que os verdadeiros campións fanse co esforzo e coa constancia. Ocupouse de poñerlle imaxes a esta edición o coñecido ilustrador lugués Xan López Domínguez, un dos máis destacados do panorama galego. ... Leer resumen completo

6.91€

6.56€

(Tapa blanda)

CANTARES GALLEGOS
XERAIS, 2008

Resumen del libro

Rosalía de Castro (1837-1885) é a voz emblemática da nosa literatura, símbolo do Rexurdimento cultural no século XIX, e Cantares Gallegos, publicado por vez primeira o 17 de maio de 1863, representa o primeiro grande paso cualitativo cara á madurez poética de Galicia.Inspirada nas raíces do seu pobo, nos ritmos e fórmulas t radicionais, na fala viva, nos costumes e nas xentes que a autora sentía arredor de si, este libro vai máis alá e encarna, dende sempre, a esencia máis íntima do sentimento galego. ... Leer resumen completo

Guardado por:
 • 2 personas

13.00€

13.00€

(Tapa blanda)

NIMBOS
Fecha Lanzamiento: 27/03/2014
GALAXIA, 2014

Resumen del libro

Limiar e edición de Luis González TosarNimbos viu a luz en 1961 e, desde aquela, figura entre os poemarios considerados xa clásicos da literatura galega do século XX.Poemas como"Penélope", son referencia capital da nosa literatura. Tal significación mereceu que a Real Academia Galega determinase dedicarlle o Día das Letras Galegas do ano 2014. ... Leer resumen completo

9.40€

9.40€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
V PREMIO DIARIO CULTURAL DE TEATRO RADIOFONICO
VV.AA.
XERAIS, 2011

Resumen del libro

As novelas radiofónicas ou mesmo o teatro radiado tiveron a súa época dourada antes da chegada da televisión. Moita xente adoita identificar os xéneros da novela e mais do teatro radiofónicos cos melodramas sentimentais do tipo do último éxito deste xénero que se produciu en España nos comezos dos setenta, Lucecita, emitido pola cadea SER. Mais a novela e o teatro radiofónicos teñen no seu haber verdadeiros fitos na historia da cultura do século XX e dos novos medios, como a célebre emisión d´A guera dos mundos, de Orson Welles, en 1938. A Radio Galega recupera esta tradición do teatro radiofónico e neste sentido non merece esta iniciativa, que xa vai polo quinto ano de premios, máis ca parabéns. O libro reúne os autos (entendido o termo auto como peza breve de teatro, tanto relixiosa como profana) gañador e finalistas do V Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico. A obra premiada, “Paraísos”, de Xosé Manuel Pacho Blanco, emprega o tópico (entendido tópico non de xeito pexorativo, senón como motivo ou recurso literario que se repite ao longo da historia) do teatro dentro do teatro, pois unha obra de teatro radiada vese interrompida pola noticia dun suposto accidente-atentado contra o Rei, que o fere gravemente e que ata causará a súa morte. A obra seguirá desenvolvéndose, mais cada pouco será interrompida sobre as noticias breves acerca da evolución da saúde do Rei..... ... Leer resumen completo

16.05€

16.05€

(Tapa blanda)

OS RELOXOS PREGUICEIROS DE NEBOA
XAVIER LAMA LOPEZ
XERAIS, 2011

Resumen del libro

Na cidade de Néboa vívese unha aparente rebelión de todos os reloxos, que deixan de contar o tempo. A alcaldesa Sabela Depresa e centos dos seus concidadáns teñen pesadelos cos reloxos, con moreas de reloxos que se lles aparecen nas noites invernais, ment

14.25€

14.25€

(Tapa blanda)

BALEA2
EDICIONS POSITIVAS S.L., 2011

Resumen del libro

"Este libro existe gracias a meu ben querido amigo e poeta Celso Fernández Sanmartín, que xuntando a nenos de a cinco e a vellos de a 100 nunha residencia de anciáns, tiveron a ben escribirme e mandarme debuxos de baleas.Con eses debuxos e esas experiencias tentei escribir un libro que fora para todos: poemas de adultos par a nenos e poemas de nenos para adultos coa intención de que a lectura fora conxunta, as explicacións e entendementos recíprocos, e de que as risas, se as houber, foran compartidas. Do que si estou certo, é de que todos estes textos nunca estarán á altura do acontecido eses días, e de que, etesa eu onde estea, e pasen os anos que pasen, eu sempre vivirei alí, con eles:habitando entre cetáceos." ... Leer resumen completo

8.00€

8.00€

(Tapa blanda)

NIMBOS
Fecha Lanzamiento: 05/12/2006
GALAXIA, 2006

Resumen del libro

Obra reveladora da extraordinaria forza expresiva do seu autor, que ilumina a carga que o poema leva dentro.

9.40€

9.40€

(Tapa blanda)

RETROVISOR
ANTIA OTERO
XERAIS, 2010

Resumen del libro

(Retro)visor parte desa feble liña que separa o real da ficción coa vontade de construír un espazo de identidade onde a voz se sinta cómoda. Non en van, este é un poemario confesional, aínda que configura unha confesión prometida que nunca dá chegado. Con imaxes de Win Wenders como telón de fondo e creando un lugar de silen cio cheo de palabras, (Retro)visor constrúese a partir da hibridación de diferentes disciplinas, onde o código poético entrelaza un discurso de longo monólogo, de extenso poema intimista con forma de road-movie. Desde o cotián, apreixado nun fotograma de Paris-Texas, a confesión realiza aquí unha viaxe pola estrada interior para chegar á reflexión vital e ao pensamento. ... Leer resumen completo

14.60€

14.60€

(Tapa blanda)

AMOR AMEN
Fecha Lanzamiento: 21/11/2008
XERAIS, 2008

Resumen del libro

Na ruindade a pé do asfalto, na vida deshabitada a pé da rúa, pálpase o medo á soidade, ao abandono, ao engano. Cando fracasa o entendemento, o odio prende nos fentos secos da rutina e medra un desamor incendiario, abafante, verdugo. Amor amén, o primeiro poemario de Iolanda Zúñiga, a autora de Vidas post-it, é un monologo fragmentado, un berro que fala das lesions multiples, dos golpes amargos, das fracturas a peito aberto, que se enquistan provocando adiccion. Amor amén é unha ofrenda arida aos desamores idiotas, torpes, suicidas, que fecundan as nosas biografias fabricando, do futuro, desencanto. ... Leer resumen completo

14.60€

14.60€

(Tapa blanda)

MAR AO NORDE; CANTIGA NOVA QUE SE CHAMA RIVEIRA; POEMAS DO SI E N ON (POESIA 1932-1933)
Fecha Lanzamiento: 01/02/2004
GALAXIA, 2004
Guardado por:
 • 2 personas

13.40€

13.40€

(Tapa blanda)

A ILLA DAS MULLERES LOUCAS
Fecha Lanzamiento: 19/04/2004
GALAXIA, 2004

Resumen del libro

Poesía de amor e morte a través dunha linguaxe configurada por sons, imaxes e voces. O espazo mítico dunha illa serve a Pexegueiro para iniciar unha pescuda que o ha levar, a través dunha voz marcadamente feminina a baleirar de sentido as trampas da existencia. Este libro é a expresión dunha nova forma de poesía, que provén e se dirixe ao inconsciente, poesía que nos sacode e desacouga pero que tamén nos ofrece refuxio. En A illa das mulleres loucas as fronteiras entre pasado, presente e futuro unifícanse e esvaécense. Amósase neste libro unha nova dimensión do tempo, a da liberdade da palabra. ... Leer resumen completo

10.70€

10.70€

(Tapa blanda)

FOLLAS NOVAS
Fecha Lanzamiento: 21/03/2002
GALAXIA, 2002

Resumen del libro

Intimismo e denuncia da inxustiza no libro no que Rosalía asume a voz do pobo galego. Crítica social e intimismo conviven nos poemas de Follas novas. Uns abordan cuestións como o paso do tempo, a morte e Deus, dende unha visión sombría da existencia humana. Outros denuncian situacións de marxinación: as mulleres, os orfos, os emigrantes, os labregos. Neste poemario atópanse algúns dos versos máis célebres de Rosalía, distribuídos nas cinco partes das que consta o libro: "Vaguedás", "Do íntimo", "Varia", "Da terra" e "As viudas dos vivos e as viudas dos mortos". ... Leer resumen completo

Guardado por:
 • 2 personas

12.10€

12.10€

(Tapa blanda)

CANTARES GALLEGOS
Fecha Lanzamiento: 04/05/2013
XERAIS, 2013

Resumen del libro

Rosalía de Castro contribuíu como ningún outro autor ou autora do seu tempo na xénese e afirmación do sistema literario galego contemporáneo. A publicación de Cantares gallegos en 1863 supuxo un remuíño decisivo na súa obra, pero tamén un golpe estratéxico de enorme transcendencia para o futuro das letras galegas. Era o pri meiro libro escrito integramente en galego e nel se contiñan as claves da alegoría nacional da Galicia contemporánea, logo redimensionadas en Follas novas, obra coa que acabou por selar o vigor e a fortaleza do incipiente sistema. A importancia deste libro e desta data é subliñada historicamente cando a Real Academia Galega decide escoller o 17 de maio, en coincidencia co centenario da súa publicación, para instaurar o Día das Letras Galegas. Anxo Angueira, profesor da Universidade de Vigo, escritor e ensaísta, ademais dos seus estudos sobre Méndez Ferrín (A espiral no espello. Bretaña, Esmeraldina e o sistema literario galego) vén centrando as súas investigacións no Rexurdimento (Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Fernández Morales) e nas súas orixes (o Padre Sarmiento). Esta edición de Cantares gallegos ofrece, ademais dun longo estudo introdutorio, un detallado repertorio de notas sobre os textos e pormenorizados comentarios de cada un dos poemas. ... Leer resumen completo

20.00€

20.00€

(Tapa blanda)

 • Ebook en la Casa del Libro:
DUN LAGO ESCURO
Fecha Lanzamiento: 26/03/2014
XERAIS, 2014

Resumen del libro

A nadadora é a metáfora das mulleres e homes que atravesamos un lago escuro como o tempo que vivimos. A nadadora, de costas, fixa a súa atención na luz do ceo, prefire ignorar que por baixo da tona da auga hai un fondo escuro en que podrecen os cadáveres, en que se ocultan as verdades pestilentes. Este poemario é unha refle xión aceda sobre a implicación e a aceptación, sobre o descoñecemento e o desinterese. Os poemas do libro fálannos da mentira, do dano, da descomposición social. As imaxes, surrealistas, como soños xeroglíficos, anúnciannos a realidade. E a auga é auga sólida sobre a que transitamos en equilibrio, torrentes de auga para varrer o refugallo que nos inunda; augas quietas que nos afogan. Existe a verdade? Quen e como a constrúe? Ou vivimos na mentira dunha realidade aparente? ... Leer resumen completo

12.50€

12.50€

(Tapa blanda)

POESIA GALEGA COMPLETA
Fecha Lanzamiento: 12/05/2014
GALAXIA, 2014

Resumen del libro

Esta edición está patrocinada pola Área de Cultura da Deputación de LugoXosé María Díaz Castro é autor dunha obra máis ampla do que adoita considerarse, pero durante moito tempo a prevalencia creativa de Nimbos fixo que se obviase calquera outra produción súa.Por tanto, hai un Díaz Castro alén de Nimbos que ficaba por descu brir. Compilar toda esoutra produción poética en galego -édita e inédita- e dála a luz a canda o seu referencial poemario é o obxecto deste volume. ... Leer resumen completo

29.00€

29.00€

(Tapa blanda)

11.00€

11.00€

(Tapa blanda)

METAMORFOSES: ESTUDIO INTRODUTORIO: DICCIONARIO DE NOMES (2 VOLS. ) (ED. BILINGÜE GALEGO-LATIN)
GALAXIA, 2004

Resumen del libro

Unha obra fundamental da tradición literaria ocidental. Dirixida polo profesor M. C. Díaz y Díaz, unha autoridade nas letras clásicas .Desde a Idade Media ao Renacemento Ovidio non deixa de estar presente na tradición literaria europea. Esta edición galega das Metamorfoses preséntase en dous volumes, o primeiro inclúe unha extensa introdución á obra e vida do autor. amáis dun interesantísimo Diccionario de nomes, no que se dan as claves de múltiples referencias que aparecen no texto, o segundo tomo é o dedicado ao texto de Ovidio, que se publica en edición bilingüe, coma todos os títulos desta colección ... Leer resumen completo

54.00€

54.00€

(Tapa blanda)

ATLANTICO, ATLANTICO
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, 2004

7.21€

7.21€

(Tapa blanda)

VAGAR DE AMOR E SOMBRA
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, 2004

7.21€

7.21€

(Tapa blanda)

ENXEÑOSO FIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA (4 VOLS.)(O.C.)
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
XUNTANZA EDITORIAL S.A., 1992

346.73€

346.73€

(Encuadernación en fibra de piel)

MINIMALIA: 20 PEZAS DE TEATRO BREVE
UNIVERSIDADE DA CORUÑA, 2004

Resumen del libro

A traxectoria dramática de Euloxio R. Ruibal (Ordes, 1945) é hoxe en día unha das máís consolidadas e recoñecidas no panorama teatral galego, pois desde que en 1973 gañou a primeira edición do Premio Abrente coa obra Zardigot, a súa produción teatral amosa os camiños seguidos polo teatro galego neste seu último proceso de r econstrución. Recollemos neste volume vinte pezas breves de Euloxio R. Ruibal, organizadas por orde cronolóxica segundo a data da súa primeira publicación, pois, agás a penúltima das obras aquí compiladas, Ondiñas do mar salgada, escrita ad hoc para esta publicación e inspirada na catástrofe do petroleiro Prestige, as pezas foron publicadas en diversos espazos, non sempre de fácil acceso. ... Leer resumen completo

14.00€

14.00€

(Tapa blanda)

Mostrando 1 a 30 de 665 resultados

Pág. 1 de 23
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • siguiente
 • 20