• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioLibrosGallego

Libros de Texto y Formación

Condición

 • Nuevos (1599)
 • 2ª Mano (829)

Libros por temática

 • Todas las temática
  • Libros de Texto y Formación
   • Bachillerato (107)
   • Ciclos formativos de grado medio (5)
   • Ciclos formativos de grado superior (3)
   • Cuadernos de vacaciones (6)
   • Educación infantil (530)
   • Educación primaria (654)
   • Educación secundaria (301)
   • Selectividad (3)

Recomendaciones de la comunidad

 • Para disfrutar (1)

Idiomas

Valoraciones

 • (3)

Precios

 • Menos de (114)
 • De a (324)
 • De a (156)
 • De a (982)
 • Más de (33)

Mostrando 1 a 30 de 1609 resultados

LINGUA E LITERATURA PROBAS DE SELECTIVIDADE 2012
Fecha Lanzamiento: 17/04/2012
XERAIS, 2012

Resumen del libro

Lingua e literatura. Probas de Selectividade 2012 e unha obra que pretende servirlle de axuda ao alumnado de Lingua e literatura galega de 2º de Bacharelato para preparar a Proba de acceso a universidade do ano 2012. Ofrecense, resoltas, as catro probas que se formularon o pasado ano nas convocatorias de xuño e setembro e, seguindo o mesmo modelo, seis textos mais con propostas alternativas que sirvan de practica para afrontar a Selectividade deste curso. Ademais tamen se aconsella de forma exemplificada sobre a correcta resolucion das actividades, incidindo sobre todo no referente as preguntas de sociolinguistica e literatura, asi como na analise de textos: ... Leer resumen completo

12.00€

12.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
LINGUA TIMONEL 5º PRIMARIA ED 2009 GALLEGO
Fecha Lanzamiento: 25/03/2009
VV.AA.
EDICIONES SM, 2009

Resumen del libro

Novoproxecto de Xerme Edicions para o tercer ciclo de Educacion Primaria. O proxecto ten como obxectivo que os nenos e as nenas adquiran aprendizaxes que son basicas para a vida; e dicir, que sexan capaces de aplicar o que aprendieron a situacion novas que atoparan na sua vida cotia, e que non coinciden exactamente coas pro postas ou contextos que estudaron. ... Leer resumen completo

32.10€

32.10€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
CADERNO MUSICA CELME 3º EDUCACION PRIMARIA ED 2014 GALLEGO
Fecha Lanzamiento: 05/05/2014
VV.AA.
EDICIONES SM, 2014

Resumen del libro

Libro de Texto:CADERNO MUSICA CELME 3º educacion primaria ed 2014 Cuaderno asociado GALLEGO

5.50€

5.50€

(Encuadernación sin determinar)

 • 2ª Mano desde:  

7.83€

7.83€

(Tapa blanda)

MUSICA 3º ESO (ED 2007)
Fecha Lanzamiento: 14/07/2007
VV.AA.
GALINOVA, 2007

21.68€

21.68€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
PRACTICAS DO DEBUXO TÉCNICO I
Fecha Lanzamiento: 29/07/2014
VV.AA.
REPROGALICIA EDICIONS, 2009

14.80€

14.80€

(Encuadernación sin determinar)

18.00€

18.00€

(Tapa blanda)

CIENCIAS DA NATUREZA 1
Fecha Lanzamiento: 28/05/2014
VV.AA.
RODEIRA, 2014

Resumen del libro

Libro de texto: CIENCIAS DA NATUREZA 1 Coleccion TALENTIA, Edicion 2014, Gallego

24.10€

24.10€

(Tapa blanda)

MUSICA 2º ESO. PROXECTO SECULO XXI
Fecha Lanzamiento: 30/08/2013
VV.AA.
GALINOVA

27.10€

27.10€

(Tapa blanda)

NOVO CABO FISTERRA 1. CADERNO PARA A DIVERSIDADE 1º ESO (GALICIA)
Fecha Lanzamiento: 19/06/2012
VV.AA.
VICENS-VIVES, 2011

Resumen del libro

Libro de Texto: IDIOMA GALEGO Primero Secundaria TEXTO GALICIA

21.10€

21.10€

(Encuadernación sin determinar)

A COMPOSICION FILOSOFICA
Fecha Lanzamiento: 18/03/2011
VV.AA.
XERAIS, 2011

Resumen del libro

A composicion filosofica. Probas de selectividade ofrecese como un complemento aos libros de texto da materia de Historia da Filosofia de 2º de bacharelato co obxectivo de preparar a proba de acceso a universidade.Achega un total de catorce modelos de exames resoltos que serven de guia sobre como afrontar o exercicio de com posicion filosofica segundo os criterios vixentes nas probas de acceso aos estudos universitarios (PAAU).O manual tamen inclue consellos sobre como enfrontarse a redaccion da composicion, esquemas de axuda que facilitan a comprension dos textos obxecto de analise e notas e comentarios con aclaracions utiles para o alumnado. ... Leer resumen completo

12.50€

12.50€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
XEOGRAFIA. LIBRO Y SEPARATA XEOGRAFIA DE GALICIA 2º BACHILLERATO (GALICIA)
Fecha Lanzamiento: 19/06/2012
VV.AA.
VICENS-VIVES, 2012

Resumen del libro

TEXTO GALICIA

44.50€

44.50€

(Encuadernación sin determinar)

 • 2ª Mano desde:  
NEON 3. GALICIA. CADERNO DE COMPETENCIAS BASICAS FISICA Y QUIMICA (3º SECUNDARIA)
Fecha Lanzamiento: 19/06/2008
VV.AA.
VICENS-VIVES, 2008

Resumen del libro

Libro de Texto: IDIOMA GALEGO Tercero Secundaria C.TEXTO ALUMNO GALICIA

11.30€

11.30€

(Tapa blanda)

SOCIAIS 1 ACTIVIDADES (AULA ACTIVA) PRIMERO DE PRIMARIA
Fecha Lanzamiento: 17/06/2014
VV.AA.
VICENS-VIVES, 2014

Resumen del libro

Libro de Texto: SOCIAIS 1 ACTIVIDADES (AULA ACTIVA) Curso: Primero de Primaria , Comunidad: Galicia

11.00€

11.00€

(Encuadernación sin determinar)

 • 2ª Mano desde:  
NATURAIS 1 ACTIVIDADES (AULA ACTIVA) PRIMERO DE PRIMARIA
Fecha Lanzamiento: 17/06/2014
VV.AA.
VICENS-VIVES, 2014

Resumen del libro

Libro de Texto: NATURAIS 1 ACTIVIDADES (AULA ACTIVA) Curso: Primero de Primaria , Comunidad: Galicia

11.00€

11.00€

(Encuadernación sin determinar)

 • 2ª Mano desde:  
NOVO BIOS 2º GALICIA
Fecha Lanzamiento: 10/06/2013
VV.AA.
VICENS-VIVES, 2014

Resumen del libro

Libro de Texto: IDIOMA GALEGO Segundo Secundaria TEXTO GALICIA

33.20€

33.20€

(Encuadernación sin determinar)

 • 2ª Mano desde:  
MATEMOLA 1 ED 2013 GALLEGO
Fecha Lanzamiento: 14/06/2013
VV.AA.
EVEREST, 2013

Resumen del libro

Este e primeiro caderno dos seis que forman a coleccion"Matemola", dirixida aos alumnos de Educacion Infantil; o seu obxectivo e establecer unha base solida para o desenvolvemento do pensamento loxico-matematico.Neste momento evolutivo, o neno sente a necesidade de observar, de explorar e de coñecer o seu medio. Para iso pr opoñemos, con este material, actividades que lle axuden a interpretar mellor esta realidade e a coñecela a traves de observacion e da representacion.Neste caderno iniciamos o proceso de adquisicion da nocion de"cantidade"a partir dos primeiros numeros da serie numerica e dos cuantificadores"un-moitos".O concepto de"numero"esta moi relacionado coas operacions de clasificacion e de seriacion que, a sua vez, constituen un dos aspectos fundamentais do pensamiento loxico. Por esa razon, introducimos actividades de clasificacion e de seriacion a partir dun atributo (cor: vermella, amarela, azul e verde; tamaño: grande-pequeno), co fin de iniciar o alumnado no proceso de abstraccion das propiedades dos obxectos.As actividades que se propoñen no apartado de Xeometria, estan encamiñadas a que o neno incorpore estas nocions abstractas e a que sexa quen de reproducilas e de identificalas (formas planas: circulo, cadrado; espazo: aberto e pechado).Co obxecto de que o neno coñeza, analice e se relacione mellor co seu medio, introducimos as nocions espaciais (arriba-abaixo; dentro-fora), as medidas de tempo (dia-noite; moito tempo-pouco tempo) e as de capacidade (cabe-non cabe).Ao final do caderno propoñemos un xogo individual de memoria e de atencion, para repasar alguns dos principais contidos traballados. ... Leer resumen completo

7.50€

7.50€

(Encuadernación sin determinar)

 • 2ª Mano desde:  
MATEMOLA 2 ED 2013 GALLEGO
Fecha Lanzamiento: 14/06/2013
VV.AA.
EVEREST, 2013

Resumen del libro

Este e o segundo caderno dos seis que forman a coleccion"Matemola", dirixida aos alumnos de Educacion Infantil; o seu obxectivo e establecer unha base solida para o desenvolvemento do pensamento loxico-matematico.Neste caderno incoroporamos o numero tres, ampliando deste xeito, e de maneira progresiva, o traballo da serie n umerica asi como a adquisicion da nocion de"cantidade". Para tratar doutro xeito esta nocion, establecemos cuantificacions globais de conxuntos de obxectos (poucos-moitos) e introducimos outro tipo de cuantificador (tantos como/a), que lle esixe ao neno establecer correspondencias.No tocante as actividades de Loxica, seguimos a propoñer seriacions e clasificacions a partir de criterios facilmente perceptibles, tales como a forma, a cor e o tamaño; ademais, neste caderno, engadimos cores novas (negra, branca e rosa) e unha forma xeometrica tamen nova (o triangulo). Non obstante, seguiremos a traballar o cadrado e mais o circulo, de maneira que o neno vaia afianzando e relacionando o nome de cada forma co seu correspondente trazo, e que sexa capaz de distinguir unha forma da outra a partir de debuxos ou de obxectos reais.Continuamos ampliando o desenvolvemento espacial a traves das nocions (enriba-debaixo; lonxe-preto), presentando sempre obxectos e situacions que sexan coñecidas polo neno. Asi mesmo traballamos as medidas do tempo (amodo-a presa) e as de capacidade (cheo-baleiro); damoslle especial importancia a capacidade de observacion e de analise do seu medio.Para rematar, presentamos un xogo de repasar, xeito ludico, os principais contidos matematicos que se desenvolveron ao longo do caderno. ... Leer resumen completo

7.50€

7.50€

(Encuadernación sin determinar)

 • 2ª Mano desde:  
MATEMOLA 3 ED 2013 GALLEGO
Fecha Lanzamiento: 14/06/2013
VV.AA.
EVEREST, 2013

Resumen del libro

Este e o terceiro caderno dos seis que forman a coleccion"Matemola", dirixida aos alumnos de Educacion Infantil; o seu obxectivo e establecer unha base solida para o desenvolvemento do pensamento loxico-matematico.Ampliamos o traballo da serie numerica ata o 5, insistindo en contar obxectos, no grafo, na relacion entre cant idade e grafo, e na resolucion das series ascendentes e descendentes. Todas estas actividades han axudar o neno no proceso de abstraccion da nocion de"cantidade".Este proceso vaise ver reforzado co traballo dos cuantificadores, que presenta situacions nas que o alumnado debe establecer comparacions cuantitativas entre dous conxuntos de elementos, recorrendo a contaxe destes.Para continuar co desenvolvemento da capacidade de clasificacion e de seriacion, ampliamos estas actividades introducindo o uso de dous atributos. Nesta caderno incluimos duas cores novas: a laranxa e a marron. Neste sentido, o alumnado avanza no proceso de organizacion da realidade, feito que lle permite ir coñecendoa mellor.No que respecta a Xeometria, insistimos no traballo das tres formas planas basicas (circulo, cadrado e triangulo), procurando que as poidan recoñecer e identificar no seu medio.Co fin de lle seguir axudando ao neno no proceso de coñecemento do seu medio, introducimos nocions espaciais novas (a un lado-ao outro lado; diante-detras), que lle van permitir localizar e situar os obxectos no espazo.Co mesmo obxectivo, ofrecemos neste caderno os atributos de lonxitude (longo-curto) e de peso (lixeiro-pesado), presentando actividades nas que o neno debera realizar unhas primeiras estimacions a partir da observacion de determinadas calidades dos obxectos.Para a adquision da nocion de"tempo", compre partir de vivencias proximas ao neno. Neste caderno, para traballar os conceptos"maña","tarde","noite", propoñemos situacions cotias que son ben coñecidas por todos os nenos. ... Leer resumen completo

7.50€

7.50€

(Encuadernación sin determinar)

 • 2ª Mano desde:  
ESTRATEXIA 2º ESO EDUCACION FISICA GALICIA
Fecha Lanzamiento: 04/07/2013
VV.AA.
TEIDE, 2012

Resumen del libro

Libro de Texto: ESTRATEXIA E.FISICA 2 ESO GAL. GALEGO

19.60€

19.60€

(Encuadernación sin determinar)

 • 2ª Mano desde:  
LINGUA TIMONEL 6º PRIMARIA ED 2009 GALLEGO
Fecha Lanzamiento: 23/04/2008
VV.AA.
EDICIONES SM, 2008

Resumen del libro

Novoproxecto de Xerme Edicions para o tercer ciclo de Educacion Primaria. O proxecto ten como obxectivo que os nenos e as nenas adquiran aprendizaxes que son basicas para a vida; e dicir, que sexan capaces de aplicar o que aprendieron a situacion novas que atoparan na sua vida cotia, e que non coinciden exactamente coas pro postas ou contextos que estudaron. ... Leer resumen completo

32.10€

32.10€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
FALAMOS DE DEUS + O LIBRO DE XESUS (2º CURSO, EDUCACION PRIMARIA)
Fecha Lanzamiento: 24/04/2003
EDICIONES SM, 2003

Resumen del libro

Hablamos de Dios es el título que identifica la nueva propuesta curricular de Ediciones SM y Editorial PPC para el área de REligión Católica en el primer ciclo de Educación Primaria.- Once unidades didácticas programadas por trimestres.- Cada unidad didáctica sigue un proceso que desarrolla la observación, la información, l a relación, la reflexión, la comprensión, la expresión y la memorización.- Las unidades didácticas comprenden un conjunto de maeriales y ejercicios que canalizan la dinámica pedagógica y activan el trabajo del alumno.- El libro de Jesús es un recurso complementario que ponemos en mnos del alumno para satisfacer su curiosidad, ampliar su ultura religiosa, reforzar su comprensión del mensaje cristiano e incentivar su acogida de los valores cristianos. ... Leer resumen completo

13.45€

13.45€

(Tapa blanda)

7.60€

7.60€

(Tapa blanda)

7.60€

7.60€

(Tapa blanda)

FOL FORMACION E ORIENTACION LABORAL GRAO MEDIO (SERIE FUTURO)
Fecha Lanzamiento: 30/09/2010
OBRADOIRO, 2009

Resumen del libro

Libro de Texto: FOL GRADO MEdicion IO GALL + DVD Edicion 2009 Idioma GALLEGO

35.45€

35.45€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
CAD. LECTOESCRITURA 1 MONTESSORI (GAL)
Fecha Lanzamiento: 06/05/2010
RODEIRA, 2011

Resumen del libro

Libro de Texto: LECTOESCRITURA 1 PAUTA MONTESSORI Coleccion TIC-TAC, Edicion 2010, castellano

8.35€

8.35€

(Encuadernación sin determinar)

MUSICA GALICIA 1º (EDUCACION PRIMARIA): PROXECTO EN CLAVE DE SOL (2007)
Fecha Lanzamiento: 01/03/2005
EDICIONES SM, 2005

Resumen del libro

El proyecto En clave de solpara el área de Musica es un nuevo enfoque de repleto de canciones cercanas a los alumnos y con gran variedad de actividades para descubrir la música de forma amena y entretenida.Cada unidad incluye:- Una actividad motivadora- Educación auditiva y audición de una pieza musical o cuento sonorizado- Propuestas de lenguaje musical con especial atención al ritmo y a la entonación- Canción con una activadad asociada- Actividades de expresión instrumental y corporal- Actividades de repaso. ... Leer resumen completo

22.50€

22.50€

(Tapa blanda)

7.60€

7.60€

(Tapa blanda)

LECTURAS TRAMPOLIN : O TREN DOS CONTOS 1º (EDUCACION PRIMARIA) (2007)
Fecha Lanzamiento: 19/06/2007
EDICIONES SM, 2005

Resumen del libro

El proyecto Trampolin se basa en tres pilares fundamentales para que la adquisicion de las competencias basicas sean verdaderamente eficaz: - Desarrollo de habilidades lectoras para leer y comprender textos de diferentes tipologias - Mejora y mantenimiento de la atencion para poder adquiriri conocimientos y para comprender los mensajes tanto orales como escritos. - Potenciacion del razonamiento logico como medio para interpretar y comprender mejor las situaciones del entorno y tambien como la mejor estrategia para encontrar soluciones ... Leer resumen completo

19.20€

19.20€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
MUSICA GALICIA 2º (EDUCACION PRIMARIA): PROXECTO EN CLAVE DE SOL (2007)
Fecha Lanzamiento: 01/03/2005
EDICIONES SM, 2005

Resumen del libro

El proyecto En clave de sol para el area de Musica es un nuevo enfoque de repleto de canciones cercanas a los alumnos y con gran variedad de actividades para descubrir la musica de forma amena y entretenida.Cada unidad incluye:- Una actividad motivadora- Educacion auditiva y audicion de una pieza musical o cuento sonorizado - Propuestas de lenguaje musical con especial atencion al ritmo y a la entonacion- Cancion con una activadad asociada- Actividades de expresion instrumental y corporal- Actividades de repaso ... Leer resumen completo

22.50€

22.50€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  

Mostrando 1 a 30 de 1609 resultados