• Todos
 • Libros
 • eBooks
 • Películas
 • Dispositivos Tagus
 • Accesorios
InicioLibrosGallego

Historia

Condición

Filtrar por temática

Idiomas

 • Todos los Idiomas

Precios

 • todos los Precios
  • De a   (219)

Mostrando 1 a 60 de 219 resultados

ESCOLANTES E ESCOLAS DE FERRADO
Fecha Lanzamiento: 27/11/2001
XERAIS, 2001

Resumen del libro

As escolas de ferrado chamabanse asi porque inicialmente se pagaba un ferrado anual de centeo, millo ou trigo pola escolarizacion de cada neno ou nena. estas escolas, que persistiran ata os inicios da decada de 1970, instalabanse en locais improvisados, dispuñan dun mobiliario e material rudimentario e limitabanse normalmen te ao ensino das destrezas basicas ?ler, escribir e contar?, seguindo procedementos didacticos tradicionais. Os seus encargados, os escolantes, tiñan unha formacion literaria limitada, pois as mais das veces so fixeran estudios primarios, e carecian de formacion pedagoxica. Compaxinaban o ensino co traballo da terra e outros oficios. Malia todas estas carencias, subliñadas pola administracion escolar e a pedagoxia, as escolas de ferrado cumpriron unha importante funcion, pois nelas aprendeu a ler e a escribir unha boa parte da poboacio rural galega. O libro remata con dous anexos, nos que se reconstrue a traxectria dun escolante de longo percorrido, Jose Miranda Fernandez e dun mestre republicano, Arximiro Rico Taboada. ... Leer resumen completo

 • 1 opinion

23.05€

23.05€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
HISTORIA SOCIAL DA LINGUA GALEGA
Fecha Lanzamiento: 01/02/1999
GALAXIA, 1999

Resumen del libro

Estudo que pretende reconstruir o proceso de interrelación entre lingua e sociedade en Galicia a través do tempo Fundamentado nun sólido marco conceptual e metodolóxico que cuestiona tópicos e doutrinarismos, este libro fai un percorrido no que repasa o papel e a situación da lingua galega en cada periodo da Historia. O aut or achéganos unha visión novidosa e enriquecedora do noso pasado desde a óptica da Sociolingüística. ... Leer resumen completo

Guardado por:
 • 2 personas

28.90€

28.90€

(Tapa dura)

A CIVILIZACION MEGALITICA: DOLMENS E MENHIRES
Fecha Lanzamiento: 23/05/2001
TOXOSOUTOS, 2001

16.00€

16.00€

(Tapa blanda)

O CORSARIO: VIDA E TEMPOS DE JUAN GAGO DE MENDOZA
Fecha Lanzamiento: 15/11/2005
XERAIS, 2005

Resumen del libro

Juan Gago de Mendoza, o señor do Chirleu, foi un dos capitáns e armadores corsarios galegos que máis destacou durante a guerra de guerrillas que se librou no mar contra os ingleses a finais do século XVIII e principios do XIX. Posteriormente, tamén se sinalou organizando en terra a guerrilla contra os franceses, como comand ante das alarmas do Morrazo, durante a Guerra da Independencia. Nacido en 1761 na Casa da Brea, na feligresía de San Tomé de Piñeiro, no camiño entre Marín e Bueu, protagoni-zou, xunto con seus irmáns (José Bernardo, Manuel e Antonio) e a bordo de distintas embarcacións (a basca Guerra, a pinaza Vencedora, o quechemarín Prodigioso, o falucho Triunfo, a lancha Terrible ou a em-blemática goleta Peregrina Brillante) algún dos episodios máis apaixonantes do corso galego, como a caza á que foi sometido pola corbeta inglesa Kinisfin. Froito dunha investigación rigorosa e moi documenta-da, Alberto Fortes ofrece un trepidante relato, onde a presenza constante do mar e a reconstrución da biografía épica do Señor do Chirleu e dos membros da súa familia permite descubrir ao lector de hoxe a historia descoñecida do corso no sur das rías galegas. ... Leer resumen completo

Guardado por:
 • 2 personas

16.65€

16.65€

(Tapa blanda)

HISTORIA DE GALICIA
Fecha Lanzamiento: 15/04/2004
GALAXIA, 2004

Resumen del libro

A Historia representou un papel fundamental na formación da cultura galega. É esencial para entender a sociedade actual. Ramón Villares debrúzase sobre o noso pasado para procurar nel as principais claves da Galicia de hoxe. Concibido cunha forma de ollar nova, máis complexa e rica, atenta tamén á historia da cultura e aos coñecementos que a investigación his tórica nos achegou nos últimos vinte anos, este libro engade como novidade unha visión das diferentes épocas desde o outeiro das sete grandes cidades galegas: o Lugo romano, a Compostela de Xelmírez, a Pontevedra dos mareantes e mercadores, o Ferrol ilustrado, a Coruña liberal, o Vigo industrial e o Ourense da xeración Nós. ... Leer resumen completo

(3 valoraciones)
Guardado por:
 • 4 personas

20.30€

20.30€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:  

21.63€

21.63€

(Tapa blanda)

UNHA HISTORIA URBANA: COMPOSTELA (1595-1780)
Fecha Lanzamiento: 09/03/2005
ANDRES A. ROSENDE VALDDES
NIGRATREA, 2004

Resumen del libro

Entre as aproximacións que se fixeron á arquitectura e ao urbanismo de Santiago durante este período crucial dos séculos XVII e XVIII, posiblemente, ningunha resulte tan estimulante e esclarecedora como a que leva a cabo Andrés A. Rosende Valdés no presente estudo. O autor parte de que é necesario unha aproximación desprexu ízada ao fenómeno urbano compostelán e para iso propón situarnos nos momentos nos que as cousas todavía non chegaron a ser, non só para rescatar o que de aventura e suspense ten todo proceso histórico, senon, sobre todo, para evitar extraer conclusións á marxe da propia dinámica dos feitos. A obra ten como obxectivo explicar, a través dun seguimento rigoroso, exhaustivo e sistemático dos datos, os cambios operados na trama tendo en conta os principais elementos que por entón definían unha poboación como urbana. Desta forma, se consigue delinear unha imaxe inédita de Compostela, xa sexa como escenario da trasfega cidadá, recordando oportunamente a función dos espazos máis emblemáticos; xa como realidade física, analizando as intervencións producidas nela, moitas das cales foron de tal envergadura e poder de sedución que se acabaron identificando có perfil da cidade e a súa memoria histórica. ... Leer resumen completo

30.00€

30.00€

(Tapa blanda)

CARCERE DE VENTAS
MERCEDES NUÑEZ
PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS, 2005

Resumen del libro

Literatura grande en edición pequena e manexábel.

17.00€

17.00€

(Tapa dura bolsillo)

A CHANCELARIA ARCHIEPISCOPAL DE BRAGA (1071-1244)(II PREMIO HISTO RIA MEDIEVAL DA GALIZA 2004)
TOXOSOUTOS, 2005

Resumen del libro

Finalista del Premio Historia Medieval de Galicia 2004.El jurado consideró de gran importancia este estudio por la aportación que supone la investigación del funcionamiento de la chancelaria del arzobispado de Braga, que puede servir de ejemplo para el estudio de otras sedes episcopales y arzobispales de la península.

16.50€

16.50€

(Tapa blanda)

MEMORIA DOS AMIGOS: AGUSTIN SIXTO SECO 1926-2004
VV.AA.
GALAXIA, 2005

Resumen del libro

Un gozoso conxunto de semblanzas de figuras moi importantes na vida do gran escritor ourensán. Neste libro Otero Pedrayo debuxa finamente os contornos sentimentais, intelectuais e humanos de personaxes que tiveron unha gran significación na súa vida. Publicado por primeira vez en 1952, este fermoso canto á amizade é un dos títulos menores máis admirados de Otero Pedrayo. ... Leer resumen completo

25.90€

25.90€

(Tapa blanda)

NOIA: RIBEIRAS DE MAR ENXOITO
VV.AA.
DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA, 2003

28.00€

28.00€

(Tapa dura)

CAMIÑO ANDADO
Fecha Lanzamiento: 03/12/2003
GALAXIA, 2003

Resumen del libro

A vida de Francisco Fernández del Riego, alimentada dunha paixón e dunha fidelidade: Galicia e a súa cultura. Autobiografía, pero tamén crónica dun tempo, dunha xeración e dunha esperanza, o protagonista deste libro asume a experiencia dos anos para percorrer, agora na memoria, o camiño andado. Desde o despertar da Repúblic a e o pulo do galeguismo ata o labor cultural para reconstruír na clandestinidade aquel alento esvaído. Desde a sublevación militar, que esborrallou o futuro, ata as posibilidades que abriu a chegada da democracia. Experiencia do pasado, sen renunciar ao porvir, que de seguro ha resultar proveitosa para as novas xeracións. ... Leer resumen completo

20.60€

20.60€

(Tapa blanda)

ALVARO DE LAS CASAS, BIOGRAFIA E DOCUMENTOS
Fecha Lanzamiento: 01/11/2003
GALAXIA, 2003

Resumen del libro

Álvaro de las Casas, unha personalidade polémica. É esta a primeira biografía completa do fundador das mocidades de Ultreya. O historiador Uxío-Breogán Diéguez partiu dunha pormenorizada investigación sobre o material documental e bibliográfico existente para trazar este retrato histórico dun home de personalidade polémica e ata o de agora só parcialmente coñecida. O percorrido vital de Álvaro de las Casas (Ourense 1901-Barcelona 1950) é coñecido sobre todo pola súa estreita vinculación coas mocidades de Ultreya, organización xuvenil que foi un dos berces do galeguismo a comezos do século XX, e pola súa militancia polémica nas fileiras do partido galeguista, no que representou unha tendencia caracterizada por certo extremismo. Este traballo de Uxío-Breogán permite descubrir cuestións ata o de agora pouco estudadas, achegándonos a biografía do personaxe desde diferentes e novas perspectivas: a súa relación coa Casa Real en Madrid ou a etapa final, pero fundamental para completarmos o seu retrato, en Sudamérica. ... Leer resumen completo

20.60€

20.60€

(Tapa blanda)

MEDICINA E HUMANISMO. HOMENAXE A DOMINGO GARCIA-SABELL
Fecha Lanzamiento: 30/12/2003
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOS, 2003

20.00€

20.00€

(Tapa dura)

AS COMUNICACIONS ROMANAS NA PROVINCIA DA CORUÑA
BENITO SAEZ TABOADA
LAVERDE EDICIONES LEA, 2003

15.00€

15.00€

(Tapa blanda)

16.00€

16.00€

(Tapa blanda)

16.00€

16.00€

(Tapa blanda)

O SORRISO DE DANIEL (ED. TRILINGUE)
VV.AA.
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, 2004

30.00€

30.00€

22.00€

22.00€

(Tapa blanda)

30.00€

30.00€

(Tapa blanda)

18.00€

18.00€

(Tapa blanda)

HISTORIA DE ESPAÑA: SELECCION DOCUMENTAL
Fecha Lanzamiento: 04/10/2004
BAIA EDICIONS, 2004

Resumen del libro

O conxunto de documentos que se propoñen nesta publicación -308 en total, entre textos, mapas, gráficas, imaxes, fragmentos literarios- pretenden facilitar o coñecemento de primeira man dalgún dos aspectos máis destacados da historia de España. Partindo da idea de que o traballo con documentos históricos debe ser práctica h abitual nas clases de historia, elaboráronse estes materiais pensados especialmente a facilitar o adestramento na técnica de comentario de textos históricos. ... Leer resumen completo

15.00€

15.00€

(Tapa blanda)

TEORIA DE LUGO: GUIA URBANA DE ESPAZOS AMENOS
A NOSA TERRA, 2004

Resumen del libro

Esencia e sentido nos textos, remarcada pola beleza do seu contexto. Fermosos libros, en calquera dos sentidos.

22.00€

22.00€

(Tapa dura)

DA MIÑA ACORDANZA: MEMORIAS
Fecha Lanzamiento: 01/05/2002
GALAXIA, 2002

Resumen del libro

As memorias dunha das figuras fundamentais do galeguismo da posguerra, que Ramon Piñeiro dictou nos seus ultimos anos a Carlos Casares.

30.60€

30.60€

(Tapa dura)

HISTORIA DE OURENSE
VIA LACTEA EDITORIAL, 1996

23.44€

23.44€

(Tapa dura)

HISTORIA DE LUGO
Fecha Lanzamiento: 24/06/2002
FELIPE ET AL. ARIAS VILAS
VIA LACTEA EDITORIAL, 2001

21.04€

21.04€

(Tapa dura)

ARQUEOLOXIA DE GALICIA: ITINERARIOS POLO PASADO
Fecha Lanzamiento: 07/11/2006
L.X. CARBALLO ARCEO
NIGRATREA, 2006

Resumen del libro

Carballo Arceo, Xulio Os xacementos arqueolóxicos, salvo algunha excepción, son aínda os grandes descoñecidos do turismo cultural; en parte motivado polo receo ao descoñecido, e en parte é provocado tamén pola percepción raiana co esotérico que teñen os restos do pasado máis remoto para algunhas persoas. Compre romper con e sa tendencia, sen pretender —nin desexalo, polos propios riscos que leva— que a visita aos xacementos arqueolóxicos se converta nun turismo de masas. Esta guía non vai dirixida aos profesionais ou afeccionados á arqueoloxía, senón, sobre todo, ao viaxeiro e excursionista que ten a necesidade de iniciarse en itinerarios alternativos e de coñecer cousas novas. O viaxeiro ou visitante tipo do xacemento arqueolóxico pode ser aquel que gusta da natureza, do silencio dos montes, de eludir o turismo de masas, que ten inquedanzas polo pasado, e que pretende compensar o modelo de turismo cultural dominante con alternativas menos coñecidas. ... Leer resumen completo

30.00€

30.00€

(Tapa dura)

29.81€

29.81€

(Tapa blanda)

17.00€

17.00€

(Tapa blanda)

HOMENAXE A BOROBO
EDICIOS DO CASTRO, 2003

20.00€

20.00€

(Tapa blanda)

18.00€

18.00€

(Tapa blanda)

MONCHO VALCARCE: O CURA DAS ENCROBAS (INCLUYE DVD)
BRAIS DO CASTRO
NOVOS VIEIROS, 2003

30.00€

30.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:  
SINAIS DUNHA CULTURA
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, 2003

17.00€

17.00€

(Tapa blanda)

GALLAECIA Nº 22
VV.AA.
EDICIOS DO CASTRO, 2003

29.50€

29.50€

(Tapa blanda)

GALEGOS EN MEXICO (1878-1936)
Fecha Lanzamiento: 13/05/2003
SOTELO BLANCO EDICIONS, 2003

Resumen del libro

Velaquí un estudio sobre a presencia galega en México desde a época colonial, a insurrección independentista e a convulsa descolonización decimonónica ata o comezo da Guerra Civil española.

17.00€

17.00€

(Tapa blanda)

VILAMARIN NO NOVO MILENIO
VV.AA.
DIP. PROV. DE OURENSE, 2003

15.00€

15.00€

(Tapa blanda)

GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA (T. II)
SILVERIO CAÑADA
EL PROGRESO-DIARIO DE PONTEVEDRA, 2003

20.00€

20.00€

(Guaflex)

23.05€

23.05€

(Tapa blanda)

A PAIXON EA SEMANA SANTA EN GALICIA (LIBRO+ DIAPOSITIVAS)
BAIA EDICIONS, 2002

Resumen del libro

No almanaque, no ciclo anual, existe un equilibrio entre momentos que poderiamos dicir de introversión e extroversión, isto é, de divertimento e de recollemento, de intuición solta e de fonda reflexión. O tempo de Coresma e de Semana Santa responde a este último. Preparatoria para adentrarnos nun tempo primaveral, no que o florecer anuncia froitos e semente. ... Leer resumen completo

21.50€

21.50€

(Tapa blanda)

MEMORIAS DO FRANQUISMO: A EPOCA DO WOLFRAM EN LOUSAME, A CORPORAC ION DE NOIA EN MEIRAS
Fecha Lanzamiento: 30/09/2002
XERARDO AGRAFOXO
TOXOSOUTOS, 2002

24.00€

24.00€

(Tapa blanda)

VIDA E O TEMPO DE DIEGO XELMIREZ, A
Fecha Lanzamiento: 01/04/1993
R.A. FLETCHER
GALAXIA, 1993

Resumen del libro

A vida e o tempo de Diego Xelmírez

24.90€

24.90€

(Tapa blanda)

XELMIREZ, XENIO DO ROMANICO
Fecha Lanzamiento: 20/12/2009
GALAXIA, 1993

Resumen del libro

Xenio do romanico

17.20€

17.20€

(Encuadernación en tela)

CASTELAO: UNHA HISTORIA DO NACIONALISMO GALEGO
Fecha Lanzamiento: 23/05/2001
EDICIONS DO CUMIO, 2001

19.00€

19.00€

(Tapa blanda)

OS MISTERIOSOS CAMIÑOS DE COMPOSTELA
Fecha Lanzamiento: 23/05/2001
TOXOSOUTOS, 2001

15.00€

15.00€

(Tapa blanda)

17.00€

17.00€

(Tapa blanda)

A CIDADE MEDIEVAL GALEGA
A NOSA TERRA, 1999

Resumen del libro

Volumes monográficos con grande aportación de datos sobre períodos e temas concretos. Pola cantidade e mentalidade dos autores o producto final combina unidade e pluralidade de interpretación. Un traballo que conta co entusiasmo de todos porque nel tratamos de rescatar a “memoria histórica” da nosa nación, impre scindíbel tanto para calquera proxecto colectivo como para unha convivencia en liberdade. ... Leer resumen completo

17.00€

17.00€

(Tapa blanda)

21.00€

21.00€

(Tapa blanda)

18.00€

18.00€

(Tapa blanda bolsillo)

ARQUITECTURAS DA PROVINCIA DA CORUÑA (XIV VOLS.)
VV.AA.
DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA, 1997

22.84€

22.84€

(Tapa dura)

VIGO. DA ANTIGA CIDADE AMURALLADA O CASCO VELLO ACTUAL
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, 2008

Resumen del libro

O antigo conxunto arquitectónico vigués danouse en gran parte co paso dos anos pero, como se pode observar neste libro, aínda quedan moitas marabillas por conservar e restaurar. Cara a este obxectivo enfocou o autor o traballo, baseándose no feito de que antes de realizar calquera tipo de intervención sobre o casco vello có mpre un previo coñecemento da súa conformación arquitectónica, construtiva e urbanística a través da historia e ata os nosos días. ... Leer resumen completo

21.00€

21.00€

(Tapa blanda)

NOIA NO CAMBIO DE SECULO
Fecha Lanzamiento: 02/08/2008
XERARDO AGRAFOXO
TOXOSOUTOS, 2008

22.00€

22.00€

(Tapa blanda)

O LECER DAS AUGAS. HISTORIA DOS BALENARIOS EN GALICIA (1700-1936)
Fecha Lanzamiento: 25/02/2011
ELVIRA LINDOSO TATO y LUIS ALONSO ALVAREZ
GALAXIA, 2011

Resumen del libro

"A peripecia historica dos balnearios galegos, reconstruida e contada con precision erudita e elegancia literaria"

39.00€

39.00€

(Tapa dura)

GALEGOS DE OURENSE
VV.AA.
DIP. PROV. DE OURENSE, 2012

18.00€

18.00€

(Tapa dura)

OS SANTOS TITULARES DE PARROQUIA EN GALIZA
SOTELO BLANCO EDICIONS, 2012

Resumen del libro

Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. O presente libro versa sobre a orixe histórica e a singularidade dos entes sacros que presiden as nosas parroquias. Antropólogos, historiadores e sociólogos teñen insistido na importancia da parroquia en Galicia como unidade de convivencia social e como referente para a identidade l ocal. Nesta última dimensión os santos titulares de parroquia xogan un papel de importancia en momentos como as celebracións festivas… ... Leer resumen completo

18.00€

18.00€

(Tapa blanda)

LUGO. A CIDADE DOS TESOUROS ENCANTADOS
Fecha Lanzamiento: 03/10/2014
LOIS DIEGUEZ
ENGAIOLARTE, 2014

Resumen del libro

Unha proposta literaria imaxinativa que formula unha vision moi persoal da cidade lucense, estimulando ao lector a contemplala con ollos novos e camiñar a descuberta das mutiples alfaias que encerra.

29.90€

29.90€

(Tapa dura)

UN CANTO E UNHA LUZ NA NOITE
Fecha Lanzamiento: 21/05/2012
RICARDO GURRIARAN
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, 2012

15.00€

15.00€

(Tapa blanda)

PRISCILIANO NA CULTURA GALEGA. UN SIMBOLO NECESARIO
Fecha Lanzamiento: 15/02/2010
GALAXIA, 2010

Resumen del libro

Velaquí un percorrido pola historia dun símbolo necesario para a construción da identidade galega. Achegamento científico á figura de Prisciliano, este libro aborda a súa relevancia para a cultura galega, sobre todo desde o século XIX ata os nosos días. Neste libro imos "reencontrármonos con nós mesmos, isto é, coa historia que nos fixo e da que vimos". Coa súa lectura "achamos resposta a varias interrogantes que outros textos anteriores sobre Prisciliano nos suscitaron. Para ese camiño cóntase aquí cun magnífico guía, perito en moitos camiños e autor de moitas páxinas documentadas sobre a historia particular do cristianismo galego". (Do "Adro" de Mª Pilar García Negro) ... Leer resumen completo

26.20€

26.20€

(Tapa blanda)

XENTE DE ORDE. CONSENTIMENTO CARA AO FRANQUISMO EN GALICIA
ANA CABANA IGLESIA
TRESCTRES EDITORES, 2010

17.00€

17.00€

Mostrando 1 a 60 de 219 resultados

Pág. 1 de 4