InicioLibros Idiomas

Gallego

Condición

Idiomas

 • Gallego(35)
 • Español(9)

Encuadernaciones

 • Tapa blanda  (25)
 • Tapa dura  (15)
 • Otras encuadernaciones  (3)
 • Bolsillo  (1)

Estados Libros

 • Muy Bueno  (2)
 • Como Nuevo  (3)

Precios

 • Menos de   (2)
 • De a   (2)
 • De a   (9)
 • De a   (29)
 • Más de   (2)

Autores

 • VV.AA. (24)
 • 0 (5)
 • ELISABETE RAMOS (2)
 • FRANCISCO XAVIER FRIAS CONDE (2)
 • XOSE RAMON FREIXEIRO MATO (2)

Editoriales

 • EDICIONS DO CUMIO   (10)
 • XERAIS   (7)
 • BAIA EDICIONS   (3)
 • GALERADA   (2)
 • XUNTA DE GALICIA.SERVICIO CENTRAL   (2)

Mostrando 1 a 44 de 44 resultados

DICIONARIO XERAIS DE PRIMARIA
VV.AA.
XERAIS, 2012

Resumen del libro

Linguaxe sinxela, viva e actualDeseño grafico concibido para facilitar a lectura e a vision global de cada entradaEntradas a cor e maior tamaño, para facilitar a busca e centrar a atencionTamen a cor as categorias gramaticais, as abreviaturas e as expresions14.000 voces directasMais de 28.000 voces indirectas a traves das f amilias de palabrasMais de 26.000 definicions, axeitadas a idade e contidos requiridos aos alumnos de primariaMais de 26.000 exemplos para facer mais didactica a comprension do significado de cada definicionConten os 600 erros lexicos mais frecuentes, remitindo a forma correctaMais de 10.000 sinonimosMais de 5.000 antonimosInclue as familias de palabrasInclue as expresions mais frecuentes42 modelos de verbos conxugadosConten observacions nas entradas que asi o requirenInclue as indicacions gramaticais mais importantes: o xenero, o numero, o acento, as contraccions23 laminas a cor, 9 delas dobres, relacionadas co mundo mais proximo ao alumno: a casa, a cociña, a sala de estar, o cuarto de baño, a cidade, o xardin, a ruaUn instrumento educativo, en definitiva, creado para a comunidade escolar seguindo as directrices e obxectivos didacticos da Reforma Educativa. ... Leer resumen completo

21.20€

21.20€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:
UN FUTURO PARA A LINGUA
VV.AA.
XUNTA DE GALICIA.SERVICIO CENTRAL, 2002

3.00€

3.00€

(Tapa blanda bolsillo)

ALCUÑOS DE REDONDELA
FRANCISCO X. SOBRAL CRESPO
CARDEÑOSO, 2003

15.00€

15.00€

(Tapa blanda)

O GALEGO SEGUNDO A MOCIDADE
MANUEL ET AL. GONZALEZ GONZALEZ
REAL ACADEMIA GALEGA, 2003

17.00€

17.00€

(Tapa blanda)

DICCIONARIO GALEGO-EUSCARO, EUSKARA-GALIZIERA
ISAAC FERNANDEZ FERNANDEZ
UNIVERSIDAD DE VIGO, 2010

Resumen del libro

(...)Muy sencillo de manejar y con apéndices en los dos idiomas, el volumen está enfocado a ayudar a las personas que por primera vez se quieren adentrar en cualquiera de estas lenguas y pone de relieve, como señalaba el autor que el euskera “siendo como es una lengua aislada, léxicamente es una lengua muy románica, e ncontrando incluso palabras que se dicen igual en ambos idiomas, caso, por ejemplo, de la palabra ballena”. ... Leer resumen completo

13.00€

13.00€

(Tapa blanda)

DICIONARIO MODERNO INGLES-GALEGO
VV.AA.
2.0 EDITORA, 2012

25.00€

25.00€

(Tapa dura)

DICIONARIO XERAIS DE USOS, FRASES E SINONIMOS CASTELAN - GALEGO
VV.AA.
XERAIS, 2007

Resumen del libro

Cando a palabra castelá da entrada ten un único sgnificado, tras a caracterización gramatical figura a palabra ou palabras galegas equivalentes sen ningún tipo de definición. Non obstante, nos casos en que a correspondencia das formas galegas e as castelás pode resultar ambigua ou problemática inclúese tamén unha breve expl icación entre parénteses. ... Leer resumen completo

32.65€

32.65€

(Tapa dura)

11.20€

11.20€

(Tapa blanda)

MANUAL E EXERCICIOS DE GALEGO URXENTE
XERAIS, 2006

Resumen del libro

O Manual e Exercicios de Galego Urxente, preparado polos profesores X. Ramon Pena e Manuel Rosales, actualizado segundo as Normas Ortograficas e Morfoloxicas da Lingua Galega de 2003, esta estruturado en dous grandes bloques: o Manual (onde se expoñen os contidos teoricos) e os Exercicios (para levar a practica o exposto me diante procedementos). O Manual dividese en catro apartados principais:Ortografia e Morfosintaxe, especie de prontuario gramatical onde aparecen expostas e resoltas as ocasions e empregos mais frecuentes dos diferentes apartados que atinxen a ortografia e a morfosintaxe do galego.Lexico, con ampla informacion acerca do uso correcto e incorrecto dun certo numero de voces e expresions frecuentes que suscitan dubidas a hora de falarmos e escribirmos.Toponimos e Xentilicios frecuentes e dubidosos.Locucions e Expresions Latinas de uso frecuente co seu significado na nosa lingua.Ademais, ofrecense tres apendices: palabras de ortografia dubidosa, usos do signo de puntuacion, e paradigmas gramaticais, que complementan a gramatica practica do primeiro apartado do manual.Os exercicios constan de varias propostas para levar a practica os contidos do manual: Ortografia, Morfosintaxe, Lexico-semantica, Expresion e Pasatempos. Este ultimo apartado dos pasatempos, un xeito mais ludico de aprender lingua, conta con solucionario ao final do libro. ... Leer resumen completo

16.70€

16.70€

(Tapa blanda)

GRAMATICA DA LINGUA GALEGA IV.(2ª EDICION)
A NOSA TERRA, 2007
Guardado por:
 • 2 personas

12.00€

12.00€

(Tapa dura)

A LINGUA GALEGA ENTRE 1875 E 1916
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, 2004

12.02€

12.02€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
AULA DE GALEGO 4 (CURSO DE GALEGO)
VV.AA.
XUNTA DE GALICIA.SERVICIO CENTRAL, 2008
Guardado por:
 • 2 personas

18.00€

18.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
DICIOPEDIA DO SECULO 21 (3 TOMOS + MEDALLA)
VV.AA.
EDICIONS DO CUMIO, 2006

Resumen del libro

Enciclopedia galega e universal en 3 volumes que inclúe tamén un completo dicionario da lingua galega con máis de 80.000 entradas. 45.000 biografías, topónimos e nomes propios. 4.500 fotografías a cor. 850 planos e mapas. 425 debuxos e gráficos.

300.00€

300.00€

(Tapa dura)

DICCIONARIO DE DICCIONARIOS DO GALEGO MEDIEVAL (INCLUYE CD)
ERNESTO GONZALEZ SEOANE
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOS, 2013

18.00€

18.00€

(Tapa blanda)

AULA DE GALEGO 3 (CURSO DE GALEGO)
VV.AA.
XUNTA DE GALICIA.SERVICIO CENTRAL, 2009

Resumen del libro

Aula de Galego 3 é un manual para o ensino e aprendizaxe do galego baseado no enfoque comunicativo e por tarefas, adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas no nivel B2.

18.00€

18.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
GRAMATICA PRACTICA DA LINGUA GALEGA
VV.AA.
BAIA EDICIONS, 2010

Resumen del libro

A Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e Expresión destínase a todas aquelas persoas que desexen ampliar, consolidar e sistematizar o seu coñecemento explícito do galego e resolver dúbidas de tipo teórico-práctico a nivel oral e escrito. Está concibida como un manual de apoio para as aulas, se ben pode utilizar se como un instrumento de autoformación.Trátase dunha guía que ofrece unha visión xeral das disciplinas lingüísticas tradicionais (?Fonética e Fonoloxía?, ?Morfoloxía?, ?Sintaxe?, ?Semántica?), e, alén diso, fornece información de tipo comunicativo (?Comunicación e Linguaxe?, ?Lingüística Textual?) que axuda a entender o feito lingüístico no seu conxunto desde unha perspectiva integradora. Así, inclúe aspectos que, en xeral, están ausentes das gramáticas, como a relación entre lingua e sociedade (?Lingua, comunidade lingüística, variación e mudanza?), a vehicularización da oralidade a través da escrita (?Representación gráfica da lingua oral?) ou as tipoloxías textuais. ... Leer resumen completo

(1 valoracion)
Guardado por:
 • 1 persona

30.00€

30.00€

(Tapa blanda)

VENCELLO (LIBRO)
VV.AA.
GALERADA, 2007

18.00€

18.00€

(Tapa blanda)

COMPENDIO DE GRAMATICA GALEGA BASICA
UNED. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, 2014

Resumen del libro

Este manual de gramatica esta pensado para aqueles que queren ter unha primeira abordaxe a lingua galega, tendo tanto un coñecemento minimo dela canto nulo, a partir doutra lingua romanica. Tentase combinar o rigor coa simplicidade, na forma dunha gramatica de uso e consulta do galego contemporaneo.

15.00€

15.00€

( )

COMO SER REINTEGRACIONISTA SEN QUE A FAMILIA SAIBA
EDUARDO SANCHES MARAGOTO
EDICIONS DO CUMIO, 2013

Resumen del libro

O manual que te axudara a mellorar o galego e a confluir co portugues sen necesidade de mudares a ortografia.As principais diverxencias sintacticas dos textos galegos que circulan por ai poderian resolverse dentro das duplas escollas ofrecidas pola normativa oficial. Ora ben, para aplicar as opcions converxentes non basta c onsultar as gramaticas e os dicionarios galegos, tamen e preciso coñecer o portugues moderno, o cal non esta por agora ao alcance da maioria das persoas. Con este libro poderas distinguir o que vai ao encontro do portugues e o que non dentro das multiplas posibilidades que ofrece o modelo de galego que xa coñeces.28 unidades morfosintacticas.2 unidades lexicais.75 exercicios moi practicos.Prologo de Xose Ramon Freixeiro Mato.Conto en edicion bilingue galego/xapones e 6 cantigas populares en Xapon coas suas correspondentes partituras.O libro ven acompañado dun CD coas cantigas nas suas versions galega e xaponesa. ... Leer resumen completo

14.94€

14.94€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
COMPENDIO DE GRAMATICA GALEGA
URCO EDITORA, 2013

Resumen del libro

Eduardo Rego, sociologo e profesor da Universidade da Coruña, manifestaba sobre a politica urbanistica: Lo que se ha seguido hasta hoy es un modelo de desarrollo insostenible, basado en especial en la especulacion urbanistica y en los servicios orientados a la creacion de grandes superficies. Ese modelo esta asociado a un l iderazgo que se ejercio en la ciudad y a una serie de intereses que rentabilizaron las decisiones que se adoptaban desde el Ayuntamiento. Mas que tener diplomacia, la cualidad de Francisco Vazquez era la de ser el representante de un monopolio de poder local. (La Opinion, 3-1-2010).Nunha conferencia na sede coruñesa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Mario Lopez Rico definia o Plan Xeral de Ordenacion Urbana (PXOU) de 1998 como un traxe a medida da especulacion. Denunciaba tamen a politica de favorecer a uns poucos oligopolios de oferta; a obra nova esta en moi pouquiñas mans e hai que tomar medidas para liberar o solo. (El Ideal Gallego, 7-7-2009).O presidente da delegacion coruÑesa do COAG, Manuel de la Iglesia, tamen manifestaba: Los planes responden a las tendencias sociales. El anterior Plan permitia una edificabilidad excesiva y regulaba la ciudad desde el punto de vista economico de los promotores inmobiliarios. (La Opinion, 28-12-2008).A revision do vello Plan de urbanismo, baseada na proposta presentada polo arquitecto catalan Joan Busquets, supuxo un cambio importante respecto a situacion anterior e a asuncion de moitas das teses presentadas durante anos polo BNG.Francisco Vazquez marchaba a Roma en 2006, pero deixaba atras unha serie de irregularidades ou supostas ilegalidades urbanisticas. Seguramente estas actuacions, que o tempo aclarara o seu alcance, foron unha das razons que mais pesaron para que o PSOE decidise o seu desterro cun destino como embaixador no Vaticano ... Leer resumen completo

15.00€

15.00€

( )

 • 2ª Mano desde:
DICIONARIO ESCOLAR DA LINGUA GALEGA
VV.AA.
EVEREST, 2010

Resumen del libro

Nas ultimas decadas foron numerosas as propostas lexicograficas en lingua galega que sairon do prelo, moitas delas en forma de dicionario. Poren, un novo proxecto destas caracteristicas debe cumprir, polo menos, duas premisas fundamentais: por unha banda, debe seguir o ronsel dos mellores corpus publicados; e, pola outra, t en que se esforzar en achegar aspectos novos ou pouco traballados polos anteriores para non ser, simplemente, un dicionario mais.O Dicionario escolar da lingua galega segue as tendencias marcadas polos compendios academicos, pero tamen ten en conta o plasmado noutras compilacions de grande interese. Neste sentido, pretende ser unha peza mais no mosaico lexicografico en galego. A maiores, realizouse un notable traballo en aspectos pouco ou nada considerados ata o de agora; por exemplo, os seguintes:-Division silabica das entradas.-Principais rexencias preposicionais dos verbos.-Entradas problematicas por forma ou por contido (neoloxismos, abreviaturas, expresions...).-Acepcions novas ou non recollidas con anterioridade.-Grandes"grupos semanticos"(profesions, xentilicios, latinismos...).-Fraseoloxia mais destacada do idioma.En sintese, unhas 30 000 voces definidas en 1 256 paxinas de texto, 120 000 sinonimos e milleiros de observacions ao pe da acepcion, multitude de cadros ilustrativos de tipo gramatical e varios apendices normativos. Esta combinacion de tradicion e modernidade pretende ofrecer un resultado util e acorde cos destinatarios deste dicionario: os estudantes dos ultimos cursos de Primaria e da ESO, que usan o galego como lingua de traballo, e que precisan aclarar formas e significados dos vocablos e das expresions desta lingua. ... Leer resumen completo

22.00€

22.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
DOMINAR A ORTOGRAFIA
BOIRA, 2013

Resumen del libro

Este caderno basease nunha rama aplicada da psicoloxia: a programacion neurolinguistica ou PNL. Ao utilizala, aprendese o xesto mental que fan as persoas con boa ortografia. Unha vez aprendido, pasase a escribir correctamente e sen esforzo. A sua utilizacion reduce os erros ortograficos entre un 50 % e un 80 % nuns tres meses se e usado uns vinte minutos cada dia. Este caderno pode ser completado na casa ou na aula a partir dos oito anos de idade. Tratase dun metodo totalmente innovador e moito mais eficaz ca os tradicionais: comprobao! Obsequiate coa oportunidade e mellora espectacularmente!! ... Leer resumen completo

10.00€

10.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
DICIONARIO CUMIO PETO DA LINGUA GALEGA
VV.AA.
EDICIONS DO CUMIO, 2011

Resumen del libro

Máis de 9000 entradas; con sinónimos e antónimos que amplían o vocabulario do dicionario; duplas entradas normativas (carpintaría/carpintería, amábel/amable); indicacións de uso: informal, familiar, vulgar, figurado etc.; con observacións sobre vocabulari..

9.50€

9.50€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:
DICIONARIO CUMIO PEQUENO DA LINGUA GALEGA
VV.AA.
EDICIONS DO CUMIO, 2011

Resumen del libro

Máis de 23 000 entradas; con novas incorporacións, locucións e acepcións; con sinónimos e antónimos que amplían o vocabulario do dicionario; abundantes exemplos que completan as definicións; observacións sobre léxico, gramática e uso que introducen inform..

17.50€

17.50€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:
DICIONARIO CUMIO PRIMARIA DA LINGUA GALEGA
VV.AA.
EDICIONS DO CUMIO, 2011

Resumen del libro

Máis de 13 000 entradas; con novas incorporacións, locucións e acepcións; con sinónimos, antónimos e familias de palabras que amplían o vocabulario do dicionario; duplas entradas normativas (carpintaría/carpintería, amábel/amable); indicacións de uso: inf..

19.50€

19.50€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
DICIONARIO CUMIO SECUNDARIA-BACHARELATO DA LINGUA GALEGA
VV.AA.
EDICIONS DO CUMIO, 2011

Resumen del libro

Máis de 30 000 entradas; con novas incorporacións, locucións e acepcións; con etimoloxía desenvolvida; con sinónimos, antónimos e familias de palabras que amplían o vocabulario do dicionario; abundantes exemplos que completan as definicións; observacións..

27.50€

27.50€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:
GRAN DICIONARIO CUMIO DA LINGUA GALEGA
VV.AA.
EDICIONS DO CUMIO, 2011

Resumen del libro

Máis de 44 000 entradas; con novas incorporacións, locucións e acepcións; con etimoloxía desenvolvida; abundantes exemplos que completan as definicións; observacións sobre vocabulario, gramática e uso que introducen información útil sobre a palabra ou alg..

39.50€

39.50€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:

30.00€

30.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:

26.90€

26.90€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:
DICIONARIO BILINGUE CUMIO
VV.AA.
EDICIONS DO CUMIO, 2012

29.50€

29.50€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:
SUPERDICIONARIO CASTELAN - GALEGO
VV.AA.
EDICIONS MORGANTE, 2012

Resumen del libro

O Dicionario de uso Castelan-Galego constitue un instrumento para guiar a aqueles que a diario traballan coa lingua galega. Esta obra lexicografica toma como base para a sua elaboracion o Dicionario Castelan-Galego da Real Academia Galega, mais presenta un valor engadido: o incremento de entradas e acepcions ata os 27.000 a rtigos, a inclusion de 17.000 locucions e 2.500 toponimos, e o seu sometemento a un uso real e intensivo ao longo de cinco anos de intenso traballo tradutoloxico con distintos materiais literarios, cientificos, educativos e tecnicos na nosa editorial.As solucions linguisticas que achegamos, contrastadas no seu momento co Termigal, o CORGA, o VOLGA, asi como con distintas obras lexicograficas, dan forma a unha ferramenta eminentemente practica que quere servir de axuda a quen traduce frecuentemente do castelan ao galego, ou ten un maior dominio expresivo en castelan, e quere acadar unha competencia semellante na nosa lingua. ... Leer resumen completo

36.00€

36.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
DICCIONARIO ESENCIAL GALEGO-CASTELAN / CASTELLANO-GALLEGO VOX
VV.AA.
VOX / BIBLIOGRAF, 2009

Resumen del libro

Una obra ideal para el estudio y la consulta general. Totalmente actualizada y adaptada a la normativa ortográfica. • 39 000 entradas • 43 000 traducciones • Numerosos ejemplos de uso e indicadores de contexto • Abundante fraseología en ambas lenguas • Trascripción fonética de todas las entradas gal legas • Conjugación de los verbos regulares e irregulares de ambas lenguas • Práctica gramática gallega • Apéndice con los estados del mundo y sus gentilicios Introducción de neologismos gallegos con la colaboración del Observatorio de Neoloxía de la Universidade de Vigo. ... Leer resumen completo

 • 1 opinion

13.95€

13.95€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
DICIONARIO FRASEOLOXICO SIGLO XXI CASTELAN-GALEGO
VV.AA.
EDICIONS DO CUMIO, 2007

19.90€

19.90€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:
IMAXINARIO: DICCIONARIO EN IMAGENES: GALLEGO
EDICIONES SM, 2007

Resumen del libro

El diccionario ideal para las primeras edades. Con un diseño divertido, Imaginario es un libro-atril con ilustraciones, adivinanzas, juegos y preguntas para que los más pequeños aprendan y reconozcan las 1 000 palabras básicas del Gallego.

24.55€

24.55€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
PORTUGALIZAR
XERAIS, 2006

Resumen del libro

Como o seu propio subtitulo indica, Portugalizar e un manual practico de portugues, preparado por Elisabete Pais de Jesus Ramos (profesora de lingua portuguesa da Universidade de Vigo), enfocado cara a aprendizaxe desta lingua por parte dos galegofalantes. Este libro e o resultado dun traballo para intentar mellorar pedagox icamente o ensino de lingua portuguesa no ambito universitario galego. A obra esta estruturada en tres partes segundo o grao de dificultade dos contidos (nivel basico, nivel medio e nivel superior), o que lle concede unha gran versatilidade a hora de ser empregado tanto por persoas que se acheguen por vez primeira a esta lingua como por quen busque afondar en determinadas cuestions gramaticais de maior dificultade. En Portugalizar os contidos son tratados dun xeito moi practico e visual, tendo en conta o publico galego a que vai dirixido o manual e destacando aqueles aspectos diferenciais que presentan os dous idiomas, para facilitar a aprendizaxe. Portugalizar non se limita a ofrecer conceptos e procedementos para fornecer un coñecemento teorico da lingua portuguesa, senon que tamen pretende dotar ao usuario de competencias a nivel oral e escrito para poder manexarse linguisticamente en diversos ambitos e contextos cotians de uso. ... Leer resumen completo

23.15€

23.15€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
MANUAL PRACTICO DE GALEGO (EDIC.2006)
BAIA EDICIONS, 2006

Resumen del libro

O Manual práctico de galego forma parte da colección que Baía Edicións dedica a poñer en mans das persoas interesadas en coñecer o noso idioma uns manuais de fácil comprensión, ao tempo que proporcionar uns textos para aqueles que precisen dunha forma rápida e segura resolver dúbidas a respecto da escrita do galego.O presen te manual resulta un material didáctico moi eficaz para os cursos de iniciación e perfeccionamento do idioma galego promovidos polas nosas autoridades educativas e culturais tanto no noso país como naqueles territorios con poboacións de tradición galegofalante, para os cursos de formación de adultos en lingua galega, para a preparación de oposicións ás distintas administracións actuantes en Galiza, como repaso dos coñecementos adquiridos e complemento dos traballos de lingua para os últimos cursos da ESO, Bacharelato e Formación Profesional, e un texto de consulta inmediata para as persoas que xa fan do galego o seu medio vehicular de comunicación. O manual, que se adapta ás Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego aprobadas pola Real Academia Galega en sesión plenaria do 12 de xullo de 2003, estrutúrase en dúas partes: unha de teoría, para coñecer os porqués, e outra máis práctica, cunha ampla proposta de exercicios. A súa solución recóllese ao final do manual, coa intención de axilizar a comprobación da exactitude das respostas dadas. (...) ... Leer resumen completo

24.00€

24.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
DICIONARIO XERAIS DE SECUNDARIA E BACHARELATO
VV.AA.
XERAIS, 2014

Resumen del libro

Acorde coa norma ortografica vixentePensado e redactado para estudantes de secundaria e bacharelato, de 12 a 18 anos, seguindo as directrices da Reforma Educativa.Un formato manexable cun deseño concibido para facilitar a localizacion das entradas e doutros aspectos da informacion que figuran salientados nunha cor diferente ao resto do texto.31.500 entradas e mais de 60.000 definicions acordes coas necesidades do alumnado, con incorporacion das voces mais recentes xeradas polas novas tecnoloxias.Mais de 50.000 exemplos de uso que ilustran os posibles contextos das distintas acepcions ou amplian informacion enciclopedica.Escolma dos erros lexicos mais frecuentes (2.300) e remision as formas correctas e normativas.Mais de 30.000 sinonimos e 5.000 antonimos especificos por acepcion.5.800 expresions e frases feitas.Relacion de 4.700 familias lexicas.Informacion fonetica en estranxeirismos e palabras homofonas.46 modelos verbais, que incluen os paradigmas de cada conxugacion, os verbos irregulares e os regulares con algunha particularidade morfoloxica.19 cadros gramaticais con informacion clara e ordenada sobre pautas de acentuacion, oracions comparativas, uso do infinitivo conxugado, formacion do plural, perifrases verbais, signos de puntuacion etc., asi como unha ampla listaxe dos toponimos e ... ... Leer resumen completo

35.00€

35.00€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
GALEGO SECULO 21: NOVA GUIA DA LINGUA GALEGA
GALAXIA, 2010

Resumen del libro

Nova edición actualizada segundo a nova normativa da Real Academia Galega Ortografía - Morfoloxía - Léxico - Interferencias lingüísticas - Conxugacións verbais - Usos pronominais - Características fonéticas - Aclaracións semánticas

17.90€

17.90€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:
GRAN DICIONARIO XERAIS DA LINGUA (2 VOL.)
VV.AA.
XERAIS, 2009

Resumen del libro

Xose Maria Carballeira Anllo (Autor/a), Carme Hermida Gulias (Autor/a), Primitivo Iglesias Sierra (Autor/a), Carme Ares Vazquez (Autor/a), Xose Maria Lema Suarez (Autor/a), Rosa Lopez Fernandez (Autor/a) e Xose Maria Carballeira Anllo (Coordinador/a)

115.00€

115.00€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:
VACILACIONS, INTERFERENCIAS E OUTROS 'PECADOS' DA LINGUA GALEGA
XOSE GRAÑA NUÑEZ
IR INDO EDICIONS, S.A., 1993

9.62€

9.62€

(Tapa blanda)

 • 2ª Mano desde:

11.90€

11.90€

(Tapa dura)

 • 2ª Mano desde:

Mostrando 1 a 44 de 44 resultados

Pág. 1 de 1
 • 1

Comprar libros de Gallego

Ofrecemos a todos los públicos la oportunidad de leer libros gracias a precios excepcionales, lo que explica por qué Casadellibro.com es el número 1 para la compra de libros de Gallego online. Compara nuestra biblioteca virtual de Gallego y verás.
Te guiamos en las últimas novedades, las mejores novelas, así como las selecciones de libros románticos, eróticos, infantil, juvenil, novela negra, libros de autoayuda, novela contemporánea, libros sobre Madrid, recetas de cocina, historia de España y libros en inglés para regalar.