ANKEBUT EBOOK

Historia de las religiones

Religión

Ciencias Humanas

Tasavvufta, "Kur'an'?n özü Fatiha Sûresi, Fatiha'n?n özü Besmele'dir. Besmele'nin de özünü ararsan 'Be' harfinin alt?ndaki noktad?r" denir. Hatta Hz. Ali bir sözünde ?öyle der: "?L?M B?R NOKTADAN ?BARETT? ONU CAH?LLER ÇO?ALTTI". Bu nedenle kitap, önce Besmele'nin yani ezbere kulland???m?z B?SM?LLAH?RRAHMAN?RRAH?M kelimesinin arkas?ndaki gerçekleri ortaya koyarak ba?lamaktad?r. Yani bir anlamda giderek büyüyen bir cahilli?in izini sürerek, mümkün oldu?unca saf gerçe?in perdesini aralamaya çal??maktad?r. Öyle ya Kur'an'? anlayacaksak, önce bu noktan?n nas?l bir ?ey oldu?unu anlamam?z gerekir. Kita…
Tasavvufta, "Kur'an'?n özü Fatiha Sûresi, Fatiha'n?n özü Besmele'dir. Besmele'nin de özünü ararsan 'Be' harfinin alt?ndaki noktad?r" denir. Hatta Hz. Ali bir sözünde ?öyle der: "?L?M B?R NOKTADAN ?BARETT? ONU CAH?LLER ÇO?ALTTI". Bu nedenle kitap, önce Besmele'nin yani ezbere kulland???m?z B?SM?LLAH?RRAHMAN?RRAH?M kelimesinin arkas?ndaki gerçekleri ortaya koyarak ba?lamaktad?r. Yani bir anlamda giderek büyüyen bir cahilli?in izini sürerek, mümkün oldu?unca saf gerçe?in perdesini aralamaya çal??maktad?r. Öyle ya Kur'an'? anlayacaksak, önce bu noktan?n nas?l bir ?ey oldu?unu anlamam?z gerekir. Kitap, daha sonra alt? sûrenin yani; Kur'an'?n ilk sûresi olan Alâk Sûresi, Tar?k Sûresi, ?brahim Sûresi, Neml Sûresi, Ra'd Sûresi ve Kehf Sûresi'nin aç?klamalar? ile devam etmektedir. Ayet ayet aç?klanan bu sûreler, harici yani ?ekli ya da cümlelerin çeviri anlamlar?n?n çok ötesinde bât?nî anlamlar içermekte, verilen bilgilerde anlam derinlikleri ön plânda tutularak, günümüz insan?na mümkün oldu?unca aç?k bilgiler verilmeye özen gösterilmektedir.?tiraz edenin bilmeden itiraz etti?i, körü körüne inanan?n da bilmeden kabul etti?i bu konuyu incelerken, Kur'an'?n iki görü? taraf?ndan da genel olarak okunmad??? gerçe?i ile kar?? kar??ya kal?yoruz. Bu çal??man?n, konunun temel kayna?? olan Kur'an-? Kerim'in okunmas?na ve dolay?s?yla da daha derinden anla??lmas?na büyük fayda sa?layaca??n? dü?ünüyoruz...

Inseparables, compra ANKEBUT (EBOOK) junto a:

RELIGION CATHARE - 9782262030032 - MICHEL ROQUEBERT
CULTURAS Y RELIGIONES EN DIALOGO - 9788497564809 - JUAN JOSE TAMAYO
HISTORIA DE LAS RELIGIONES DE LA EUROPA ANTIGUA - 9788437612751 - JOSE MARIA BLAZQUEZ

Información extra

Detalles del producto
Ficha técnica
Precio mínimo garantizado
Envío gratis a partir de 19 €
Recogida en librería gratis
Devoluciones gratis hasta 14 días
Recibe nuestras novedades en libros en tu email
Descuentos en libros, últimos títulos publicados y mucho más.
Espasa Calpe, S.A. y Tagus Books, S.L., tratarán tus datos personales para gestionar la relación contigo y para remitirte, por cualquier medio, información y comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios similares a los solicitados. Los datos sólo se cederán a empresas de nuestro grupo si nos das tu consentimiento y nunca a empresas ajenas al mismo. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a otros derechos, como se explica en nuestra política de privacidad.
MaevaRandom House MondadoriGrupo PlanetaImpedimenta