antik m?s?r s?rlar? (ebook)-2789785918431

ANTIK M?S?R S?RLAR? EBOOK

 • Formato: EPUB - DRM
 • Editorial: ARTCIVIC
 • Año edición: 2017
 • ISBN: 2789785918431
Bir zamanlar "Ezoterik Kültür"ün en önde gelen kalelerinden biri olan Antik M?s?r, Dünya co?rafyas?nda yer alm?? en gizemli toplumlardan biridir.M?s?r, kadin ça?larda çok say?da ki?iyi e?iten ve yeti?tiren bir okuldu... Bir zamanlar yeryüzünü ayd?nlatm?? olan "Osirisin I????", bugün terkedilmi? mabetlerde art?k sönmü? durumdad?r. Atlantisli bilge Thotun binlerce y?l önce söylemi? oldu?u kehanet niteli?indeki ?u sözleri, bugün tam anlam?yla gerçekle?mi? bulunmaktad?r:Ey M?s?r! Gelecek ku?aklara senden hat?ra olarak sadece inan?lmaz masallar kalacakt?r ve seninle ilgili olarak geriye, ta?lara oyulmu? kelimelerden ba?ka bir ?ey kalmayacakt?r...Evet... Ta?lara oyulmu? bir tarih... Bu ta? sayfalar?n üzerine i?lenmi? hiyeroglifler arkeologlar ve tarihçilere bugün çözümlenebilmi?tir. Ama bütün bunlara ra?men ortada yine de, önemli bir sorun kalm??t?r:Bu gizemli tarihin ve kültürün s?rlar?na nüfuz etmek...??te bunu yapabilmek için, tarihin geçmi? dönemlerine geri dönüyor ve bir zamanlar M?s?rdaki mabetlerin içinde ya?ananlar? gözümüzün önünde canland?rmaya ba?l?yoruz... Kitab?n sayfalar?n? açt???n?zda, M?s?rda gerçekle?tirilen "Gizli Ö?reti"ye, mabetlerin içine girerek, bizzat kendiniz rahiplerin aras?nda ya?ayarak ?ahit olacaks?n?z...

-0.95€

Datos del producto

 • Editorial: ARTCIVIC
 • ISBN: 2789785918431
 • Año edición: 2017
 • Formato: EPUB - DRM Tagus

Resumen

Bir zamanlar "Ezoterik Kültür"ün en önde gelen kalelerinden biri olan Antik M?s?r, Dünya co?rafyas?nda yer alm?? en gizemli toplumlardan biridir.M?s?r, kadin ça?larda çok say?da ki?iyi e?iten ve yeti?tiren bir okuldu... Bir zamanlar yeryüzünü ayd?nlatm?? olan "Osirisin I????", bugün terkedilmi? mabetlerde art?k sönmü? durumdad?r. Atlantisli bilge Thotun binlerce y?l önce söylemi? oldu?u kehanet niteli?indeki ?u sözleri, bugün tam anlam?yla gerçekle?mi? bulunmaktad?r:Ey M?s?r! Gelecek ku?aklara senden hat?ra olarak sadece inan?lmaz masallar kalacakt?r ve seninle ilgili olarak geriye, ta?lara oyulmu? kelimelerden ba?ka bir ?ey kalmayacakt?r...Evet... Ta?lara oyulmu? bir tarih... Bu ta? sayfalar?n üzerine i?lenmi? hiyeroglifler arkeologlar ve tarihçilere bugün çözümlenebilmi?tir. Ama bütün bunlara ra?men ortada yine de, önemli bir sorun kalm??t?r:Bu gizemli tarihin ve kültürün s?rlar?na nüfuz etmek...??te bunu yapabilmek için, tarihin geçmi? dönemlerine geri dönüyor ve bir zamanlar M?s?rdaki mabetlerin içinde ya?ananlar? gözümüzün önünde canland?rmaya ba?l?yoruz... Kitab?n sayfalar?n? açt???n?zda, M?s?rda gerçekle?tirilen "Gizli Ö?reti"ye, mabetlerin içine girerek, bizzat kendiniz rahiplerin aras?nda ya?ayarak ?ahit olacaks?n?z...

0

Valoración Media

Todavía no ha sido valorado

Valoraciones usuarios

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Recomendaciones usuarios

 • 0% No ha sido todavía recomendado
Haz tu recomendación

Opiniones "ANTIK M?S?R S?RLAR? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en la comunidad de Casa del Libro, regístrate