atalar?m?z?n gök tanr? dini (ebook)-9789758312733

ATALAR?M?Z?N GÖK TANR? DINI EBOOK

 • Formato: EPUB - DRM
 • Editorial: ARTCIVIC
 • Año edición: 2017
 • ISBN: 9789758312733
Bir zamanlar Orta Asyada ya?ananlar, atalar?m?z?n bilinmeyen gizli tarihini olu?turmu? bir süreçtir. Bugün bile hâlâ gizemini koruyan o günlerde ya?ananlar, Eski Türk Mitolojisini olu?turan baz? efsanelerle günümüze kadar gelebilmi?tir.Ergenekondan Ç?k??, Yarad?l?? ve O?uz Ka?an gibi efsanelerde atalar?m?z?n o dönemde ya?ad?klar? mitolojik bir dille anlat?lm?? durumdad?r. Ancak ne yaz?k ki, bu efsaneler üzerinde ezoterik temelli bir ara?t?rma bilimsel çevrelerce yap?lmam??t?r.Bu efsaneler ayn? zamanda atalar?m?z?n dinsel inançlar? hakk?nda da önemli bilgilerle doludur. Gök Tanr? Dininin kozmik ba?lant?lar? ve inisiyatik içeri?i bu mitolojilerin içinde bulunmaktad?r. Söz konusu efsanelerin içindeki ezoterik semboller aç?kl??a kavu?turuldu?unda, hem atalar?m?z?n o dönemler ya?ad?klar?, hem da atalar?m?z?n dinsel inançlar?n?n temelleri gün ?????na ç?kabilmektedir.Atalar?m?z? hiçbir zaman yaln?z b?rakmayan Gök-Kurt ve ?amanizm öncesi Gök-Tanr? Dininin a??rl?kl? olarak ele al?nd??? bu kitapta, efsanelerle gelece?e iletilen mesajlar? da ilgiyle okuyaca??n?z? dü?ünüyoruz...Gök -Tanr? Dininden ?amanizme ve ?amanizmden de Anadolu Müslümanl???na intikal eden bu büyük kültür birikimi, Ergun Candan?n sade anlat?m?yla sizlerle bulu?uyor.

-0.95€

Datos del producto

 • Editorial: ARTCIVIC
 • ISBN: 9789758312733
 • Año edición: 2017
 • Formato: EPUB - DRM Tagus

Resumen

Bir zamanlar Orta Asyada ya?ananlar, atalar?m?z?n bilinmeyen gizli tarihini olu?turmu? bir süreçtir. Bugün bile hâlâ gizemini koruyan o günlerde ya?ananlar, Eski Türk Mitolojisini olu?turan baz? efsanelerle günümüze kadar gelebilmi?tir.Ergenekondan Ç?k??, Yarad?l?? ve O?uz Ka?an gibi efsanelerde atalar?m?z?n o dönemde ya?ad?klar? mitolojik bir dille anlat?lm?? durumdad?r. Ancak ne yaz?k ki, bu efsaneler üzerinde ezoterik temelli bir ara?t?rma bilimsel çevrelerce yap?lmam??t?r.Bu efsaneler ayn? zamanda atalar?m?z?n dinsel inançlar? hakk?nda da önemli bilgilerle doludur. Gök Tanr? Dininin kozmik ba?lant?lar? ve inisiyatik içeri?i bu mitolojilerin içinde bulunmaktad?r. Söz konusu efsanelerin içindeki ezoterik semboller aç?kl??a kavu?turuldu?unda, hem atalar?m?z?n o dönemler ya?ad?klar?, hem da atalar?m?z?n dinsel inançlar?n?n temelleri gün ?????na ç?kabilmektedir.Atalar?m?z? hiçbir zaman yaln?z b?rakmayan Gök-Kurt ve ?amanizm öncesi Gök-Tanr? Dininin a??rl?kl? olarak ele al?nd??? bu kitapta, efsanelerle gelece?e iletilen mesajlar? da ilgiyle okuyaca??n?z? dü?ünüyoruz...Gök -Tanr? Dininden ?amanizme ve ?amanizmden de Anadolu Müslümanl???na intikal eden bu büyük kültür birikimi, Ergun Candan?n sade anlat?m?yla sizlerle bulu?uyor.

0

Valoración Media

Todavía no ha sido valorado

Valoraciones usuarios

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Recomendaciones usuarios

 • 0% No ha sido todavía recomendado
Haz tu recomendación

Opiniones "ATALAR?M?Z?N GÖK TANR? DINI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en la comunidad de Casa del Libro, regístrate