DÜ? ?LE GERÇEK ARAS?NDA EBOOK

Narrativa de ciencia ficción

Géneros literarios

Literatura

Hayat?n anlam? nedir? Mutlu ve özgür bir çocukluk, iyi bir e?itim, kariyer, güç ve iktidar m?? Yoksa a?kla kurulan bir ili?kide seçilen iyi bir e?, uyum içinde sürdürülen mutlu bir evlilik ve sa?l?kl? yeti?tirilen çocuklar m?? Ya da nereden gelip nereye gitti?imizi çözüp sadece o do?rultuda ya?amak m?? Sahi nereden gelip nereye gidiyoruz? Do?udan bat?ya, bat?dan do?uya veya kuzeye... Nereye gidersek gidelim, hayat hep bir aray?? de?il mi zaten? Ali Sarp da aray??lar?n?n pe?inde giden bir gençtir. Ankara’da ba?lad??? e?itim hayat?n? 12 Mart Muht?ras?’ndan sonra ?sveç’te sürdüren Ali, yeti?ti?i do?u k&…
Hayat?n anlam? nedir? Mutlu ve özgür bir çocukluk, iyi bir e?itim, kariyer, güç ve iktidar m?? Yoksa a?kla kurulan bir ili?kide seçilen iyi bir e?, uyum içinde sürdürülen mutlu bir evlilik ve sa?l?kl? yeti?tirilen çocuklar m?? Ya da nereden gelip nereye gitti?imizi çözüp sadece o do?rultuda ya?amak m?? Sahi nereden gelip nereye gidiyoruz? Do?udan bat?ya, bat?dan do?uya veya kuzeye... Nereye gidersek gidelim, hayat hep bir aray?? de?il mi zaten? Ali Sarp da aray??lar?n?n pe?inde giden bir gençtir. Ankara’da ba?lad??? e?itim hayat?n? 12 Mart Muht?ras?’ndan sonra ?sveç’te sürdüren Ali, yeti?ti?i do?u kültürünün etkisiyle bat?ya uyum konusunda uzun süre bocalar. ?çine dü?tü?ü kültürel çat??man?n ortas?nda, ülkesine dair ezberletilen tarihsel bilgilere, kad?n erkek ili?kilerine; a?ka, sevgiye, sadakat ve k?skançl??a varana de?in, o güne kadar bildi?i her ?eyi gözden geçirmesi gerekmektedir. E?itimini sürdürmesinin zorluklar?n?n yan?na bat? toplumunun normal sayd???, ama do?uda anormal görülen olgularla da yüzle?mek zorundad?r ayn? zamanda. Tabii ?rkç?l?kla da. Bu çeli?kili ve çat??mal? ortamda tutkulu bir a?k da filizlenir öte yandan. Arkada?l?klar, dostluklar kurulur, an?lar ve tan?kl?klar da uç verir böylece. Tarihsel bir arka planda, tan?kl?klar?n ve keskin bir gözlemin ?????nda, usta i?i bir kurguyla gözler önüne serilen bir çat??ma. Do?uyla bat? aras?ndaki uzla?maz kar??tl?klar, kültürleraras? çeli?kiler, kad?n erkek ili?kileri, uyum, k?skançl?k, a?k ve mitoloji... Dü? ile Gerçek Aras?nda, Zeus’un hüküm sürdü?ü ?da’n?n do?usundan Odin’in hükümranl???na uzanan karanl?k bir yol. Bir yan?yla mistik, ezoterik bir yan?yla alabildi?ine gerçekçi bir roman; Yavuz Çekirge’nin kaleminden. 

Inseparables, compra DÜ? ?LE GERÇEK ARAS?NDA (EBOOK) junto a:

OLIVER TWIST - 9789751006653 - CHARLES DICKENS
EL ASCENSO DE ENDYMION (SAGA LOS CANTOS DE HYPERION 4) - 9788466658065 - DAN SIMMONS
ENDYMION (SAGA LOS CANTOS DE HYPERION 3) - 9788466658058 - DAN SIMMONS

Información extra

Detalles del producto
Ficha técnica
Precio mínimo garantizado
Envío gratis a partir de 19 €
Recogida en librería gratis
Devoluciones gratis hasta 14 días
Recibe nuestras novedades en libros en tu email
Descuentos en libros, últimos títulos publicados y mucho más.
Espasa Calpe, S.A. y Tagus Books, S.L., tratarán tus datos personales para gestionar la relación contigo y para remitirte, por cualquier medio, información y comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios similares a los solicitados. Los datos sólo se cederán a empresas de nuestro grupo si nos das tu consentimiento y nunca a empresas ajenas al mismo. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a otros derechos, como se explica en nuestra política de privacidad.
MaevaRandom House MondadoriGrupo PlanetaImpedimenta