Échale un vistazo
?eref yemini (felsefe yüzü?ü 5. kitab?) (ebook)-9781632914668

?EREF YEMINI (FELSEFE YÜZÜ?Ü 5. KITAB?) EBOOK

 • Formato: EPUB - SIN DRM
 • Editorial: LUKEMAN LITERARY MANAGEMENT
 • Año edición: 2012
 • ISBN: 9781632914668
?EREF YEM?N? (Felsefe Yüzü 5. Kitab?), Thor Lejyondaki arkada?lar?yla Eski Kader K?l?c?n? bulmak ve Halkay? kurtarmak için ?mparatorlu?un engine ve vah?i do?as?nda destans? bir göreve at?l?yor. Yeni yerlere gittikçe, beklenmedik canavarlarla kar??la?t?kça ve omuz omuza ak?llara durgunluk verecek bir sava?ta sava?t?kça, Thorun arkada?l?klar? derinle?iyor. Hayallerinde bile canland?ramad?klar? egzotik diyarlarla, yarat?klarla ve insanlarla kar??la??yorlar ve yolculuklar?n?n her ad?m? giderek artan bir tehlikeyle bezeniyor. H?rs?zlar?n izini ?mparatorlu?un daha da derinlerine do?ru takip ederken hayatta kalabilmek için tüm becerilerini kullanmalar? gerekecek. Görevleri onlar? Yeralt? Dünyas?n?n, cehennemin yedi diyar?ndan birinin merkezine, ya?ayan ölülerin hüküm sürdü?ü ve tarlalar?n kemiklerle çevrili oldu?u merkezine götürecek. Thorun her zamankinden de çok güçlerini kullanmas? gerekirken, bir yandan da kim oldu?unun ard?ndaki gerçe?i anlamak için çaba sarf ediyor. Halkada kalan Gwendolynin Silesian?n Bat?daki korunakl? kalesine, bin senedir Kanyonun kenar?nda ayakta kalm?? olan eski bir ?ehre Kraliyet Saray?n? yönlendirmesi gerekiyor. Silesian?n korunakl? duvarlar? her yüzy?lda her sald?r?dan kurtulmas?n? saplam??t?, ancak asla Andronicus gibi bir lider taraf?ndan idare edilen ve bir milyon askerinden olu?an ordusunun sald?r?s? gibi bir sald?r?yla yüz yüze kalmam??t?. Gwendolyn bir liderlik rolü üstlenirken, yan? ba??nda Sorg, Kolk, Brom, Steffen, Kendrick ve Godfrey ile kraliçe olman?n nas?l bir ?ey oldu?unu ö?reniyor ve ?ehri yakla?makta olan büyük sava?a kar?? savunmaya haz?rlan?yor. Bu arada, Gareth ç?lg?nl???n daha da derinlerine inerek onu Kraliyet Saray?nda bir suikasta kurban edecek olan bir darbeye kar?? gelmeye çal???yor ve çökmü? olan kalkan vah?i yarat?klar?n istilas?n? mümkün k?larken, Erec a?k? Alistairi ve Dükün Savaria ?ehrini kurtarmak için can? pahas?na sava??yor.

3.99€

3.79€

3.79€

Inseparables, comprar "?EREF YEMINI (FELSEFE YÜZÜ?Ü 5. KITAB?) (EBOOK)" junto con:

?eref yemini (felsefe yüzü?ü 5. kitab?) (ebook)-9781632914668
bir ?eref hayk?r??? (felsefe yuzu?u 4. kitap) (ebook)-9781632914231
BIR ?EREF HAYK?R??? (FELSEFE YUZU?U 4. KITAP) (EBOOK)

Cómpralos hoy por

?eref yemini (felsefe yüzü?ü 5. kitab?) (ebook)-9781632914668
silahlarin teslimi (felsefe yuzu?u 8. kitap) (ebook)-9781632915085
SILAHLARIN TESLIMI (FELSEFE YUZU?U 8. KITAP) (EBOOK)

Cómpralos hoy por

?eref yemini (felsefe yüzü?ü 5. kitab?) (ebook)-9781632914668
ate? ulkesi (felsefe yuzu?u 12. kitab?) (ebook)-9781632915870
ATE? ULKESI (FELSEFE YUZU?U 12. KITAB?) (EBOOK)

Cómpralos hoy por

Datos del producto

 • Editorial: LUKEMAN LITERARY MANAGEMENT
 • ISBN: 9781632914668
 • Año edición: 2012
 • Formato: EPUB - SIN DRM Tagus

Resumen

?EREF YEM?N? (Felsefe Yüzü 5. Kitab?), Thor Lejyondaki arkada?lar?yla Eski Kader K?l?c?n? bulmak ve Halkay? kurtarmak için ?mparatorlu?un engine ve vah?i do?as?nda destans? bir göreve at?l?yor. Yeni yerlere gittikçe, beklenmedik canavarlarla kar??la?t?kça ve omuz omuza ak?llara durgunluk verecek bir sava?ta sava?t?kça, Thorun arkada?l?klar? derinle?iyor. Hayallerinde bile canland?ramad?klar? egzotik diyarlarla, yarat?klarla ve insanlarla kar??la??yorlar ve yolculuklar?n?n her ad?m? giderek artan bir tehlikeyle bezeniyor. H?rs?zlar?n izini ?mparatorlu?un daha da derinlerine do?ru takip ederken hayatta kalabilmek için tüm becerilerini kullanmalar? gerekecek. Görevleri onlar? Yeralt? Dünyas?n?n, cehennemin yedi diyar?ndan birinin merkezine, ya?ayan ölülerin hüküm sürdü?ü ve tarlalar?n kemiklerle çevrili oldu?u merkezine götürecek. Thorun her zamankinden de çok güçlerini kullanmas? gerekirken, bir yandan da kim oldu?unun ard?ndaki gerçe?i anlamak için çaba sarf ediyor. Halkada kalan Gwendolynin Silesian?n Bat?daki korunakl? kalesine, bin senedir Kanyonun kenar?nda ayakta kalm?? olan eski bir ?ehre Kraliyet Saray?n? yönlendirmesi gerekiyor. Silesian?n korunakl? duvarlar? her yüzy?lda her sald?r?dan kurtulmas?n? saplam??t?, ancak asla Andronicus gibi bir lider taraf?ndan idare edilen ve bir milyon askerinden olu?an ordusunun sald?r?s? gibi bir sald?r?yla yüz yüze kalmam??t?. Gwendolyn bir liderlik rolü üstlenirken, yan? ba??nda Sorg, Kolk, Brom, Steffen, Kendrick ve Godfrey ile kraliçe olman?n nas?l bir ?ey oldu?unu ö?reniyor ve ?ehri yakla?makta olan büyük sava?a kar?? savunmaya haz?rlan?yor. Bu arada, Gareth ç?lg?nl???n daha da derinlerine inerek onu Kraliyet Saray?nda bir suikasta kurban edecek olan bir darbeye kar?? gelmeye çal???yor ve çökmü? olan kalkan vah?i yarat?klar?n istilas?n? mümkün k?larken, Erec a?k? Alistairi ve Dükün Savaria ?ehrini kurtarmak için can? pahas?na sava??yor.

0

Valoración Media

Todavía no ha sido valorado

Valoraciones usuarios

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Recomendaciones usuarios

 • 0% No ha sido todavía recomendado
Haz tu recomendación

Opiniones "?EREF YEMINI (FELSEFE YÜZÜ?Ü 5. KITAB?) (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en la comunidad de Casa del Libro, regístrate