?EREF YEMINI (FELSEFE YÜZÜ?Ü 5. KITAB?) EBOOK

Estudios e historiografía

Historia y crítica de la Literatura

Filología

?EREF YEM?N? (Felsefe Yüzü 5. Kitab?), Thor Lejyondaki arkada?lar?yla Eski Kader K?l?c?n? bulmak ve Halkay? kurtarmak için ?mparatorlu?un engine ve vah?i do?as?nda destans? bir göreve at?l?yor. Yeni yerlere gittikçe, beklenmedik canavarlarla kar??la?t?kça ve omuz omuza ak?llara durgunluk verecek bir sava?ta sava?t?kça, Thorun arkada?l?klar? derinle?iyor. Hayallerinde bile canland?ramad?klar? egzotik diyarlarla, yarat?klarla ve insanlarla kar??la??yorlar ve yolculuklar?n?n her ad?m? giderek artan bir tehlikeyle bezeniyor. H?rs?zlar?n izini ?mparatorlu?un daha da derinlerine do?ru takip ederken hayatta kalabilmek için tüm becerilerini kullanmalar? gerekecek. Görevleri onlar? Yeralt? Dünyas?n?n, cehennemin yedi diyar?ndan bi…
?EREF YEM?N? (Felsefe Yüzü 5. Kitab?), Thor Lejyondaki arkada?lar?yla Eski Kader K?l?c?n? bulmak ve Halkay? kurtarmak için ?mparatorlu?un engine ve vah?i do?as?nda destans? bir göreve at?l?yor. Yeni yerlere gittikçe, beklenmedik canavarlarla kar??la?t?kça ve omuz omuza ak?llara durgunluk verecek bir sava?ta sava?t?kça, Thorun arkada?l?klar? derinle?iyor. Hayallerinde bile canland?ramad?klar? egzotik diyarlarla, yarat?klarla ve insanlarla kar??la??yorlar ve yolculuklar?n?n her ad?m? giderek artan bir tehlikeyle bezeniyor. H?rs?zlar?n izini ?mparatorlu?un daha da derinlerine do?ru takip ederken hayatta kalabilmek için tüm becerilerini kullanmalar? gerekecek. Görevleri onlar? Yeralt? Dünyas?n?n, cehennemin yedi diyar?ndan birinin merkezine, ya?ayan ölülerin hüküm sürdü?ü ve tarlalar?n kemiklerle çevrili oldu?u merkezine götürecek. Thorun her zamankinden de çok güçlerini kullanmas? gerekirken, bir yandan da kim oldu?unun ard?ndaki gerçe?i anlamak için çaba sarf ediyor. Halkada kalan Gwendolynin Silesian?n Bat?daki korunakl? kalesine, bin senedir Kanyonun kenar?nda ayakta kalm?? olan eski bir ?ehre Kraliyet Saray?n? yönlendirmesi gerekiyor. Silesian?n korunakl? duvarlar? her yüzy?lda her sald?r?dan kurtulmas?n? saplam??t?, ancak asla Andronicus gibi bir lider taraf?ndan idare edilen ve bir milyon askerinden olu?an ordusunun sald?r?s? gibi bir sald?r?yla yüz yüze kalmam??t?. Gwendolyn bir liderlik rolü üstlenirken, yan? ba??nda Sorg, Kolk, Brom, Steffen, Kendrick ve Godfrey ile kraliçe olman?n nas?l bir ?ey oldu?unu ö?reniyor ve ?ehri yakla?makta olan büyük sava?a kar?? savunmaya haz?rlan?yor. Bu arada, Gareth ç?lg?nl???n daha da derinlerine inerek onu Kraliyet Saray?nda bir suikasta kurban edecek olan bir darbeye kar?? gelmeye çal???yor ve çökmü? olan kalkan vah?i yarat?klar?n istilas?n? mümkün k?larken, Erec a?k? Alistairi ve Dükün Savaria ?ehrini kurtarmak için can? pahas?na sava??yor.

Inseparables, compra ?EREF YEMINI (FELSEFE YÜZÜ?Ü 5. KITAB?) (EBOOK) junto a:

MALA RACHA - 9788494708473 - JOSE ANTONIO COTRINA
LA MÁQUINA DEL TIEMPO (2ª ED.) - 9788477028802 - HERBERT GEORGE WELLS
UNA ODISEA ESPACIAL - 9788466343220 - ARTHUR C. CLARKE

Información extra

Detalles del producto
Ficha técnica
Precio mínimo garantizado
Envío gratis a partir de 19 €
Recogida en librería gratis
Devoluciones gratis hasta 14 días
Recibe nuestras novedades en libros en tu email
Descuentos en libros, últimos títulos publicados y mucho más.
Espasa Calpe, S.A. y Tagus Books, S.L., tratarán tus datos personales para gestionar la relación contigo y para remitirte, por cualquier medio, información y comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios similares a los solicitados. Los datos sólo se cederán a empresas de nuestro grupo si nos das tu consentimiento y nunca a empresas ajenas al mismo. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a otros derechos, como se explica en nuestra política de privacidad.
MaevaRandom House MondadoriGrupo PlanetaImpedimenta