Échale un vistazo
ku?lar aleminin bilgesi - feridettin attar (ebook)-9786054656097

KU?LAR ALEMININ BILGESI - FERIDETTIN ATTAR EBOOK

 • Formato: EPUB - DRM
 • Editorial: ARTCIVIC
 • Año edición: 2017
 • ISBN: 9786054656097
"Ku?lar dünyas?, mutlak varl???n muhte?em tasar?mlar?ndan biridir." Ve o dünyadaki kanatl? varl?klar?n da ya?amlar?, insanlar gibi iyilik ve güzelliklerin yan? s?ra çeli?kiler, ihtiraslar, bunal?mlar ve ac?larla doludur elbette ki… ??te görmedi?imiz, duymad???m?z ya da bilmedi?imiz ku?lar dünyas?n?n s?rlar?n?; özellikle Anadolu insan?n?n erenler s?n?f?na koydu?u ?ranl? ?air ve yazar Ferîdettin Attâr?n ola?anüstü öykülerinden alg?l?yoruz. Ferîdettin Attâr "Mant?kut-Tayr" yani "Ku?lar?n Dili" adl? gerçekten muhte?em eseriyle mistizmin de bir yol haritas?n? çizmi?tir sanki… Tasavvuf dü?üncesinin en yo?un biçimde yükseldi?i XIII. Yüzy?l?n burcuna dikilmi? bir an?t gibidir bu eser. Ve gelecek tüm zamanlar?n ?airlerini, yazarlar?n?, hatta tarikatlar?n mürid ile mür?itlerini dahi derinden etkilemi?; geli?im (tekamül) gerçe?inin hem alt yap?s?, hem de temel bilgisinin bir mutla?? haline ula?m??t?r. Bu muhte?em eserin yazar? Ferîdettin Attâr? ve di?er çal??malar?n? bir bütünlük içinde sizlere tan?tlarken, onun hakk?ndaki övgülü sözlemlerimizin hakkaniyetine, kitab?n içeri?ini nasiplendikten sonra erece?inize hiç ku?ku duymuyoruz. ?imdi buyurun, kitab?m?z?n sayfalar?n? aralayarak, dünyam?zda varolan bütün ku?larla birlikte Onun sembolü olan Simurga yani varolu?un yarat?c?s?na do?ru kanat ç?rpal?m!

3.75€

3.56€

3.56€

Inseparables, comprar "KU?LAR ALEMININ BILGESI - FERIDETTIN ATTAR (EBOOK)" junto con:

ku?lar aleminin bilgesi - feridettin attar (ebook)-9786054656097
bir zamanlar çok uzaklarda (ebook)-9786054849215
BIR ZAMANLAR ÇOK UZAKLARDA (EBOOK)

Cómpralos hoy por

ku?lar aleminin bilgesi - feridettin attar (ebook)-9786054656097
giden bir kedinin ard?ndan (ebook)-9786055904401
GIDEN BIR KEDININ ARD?NDAN (EBOOK)

Cómpralos hoy por

ku?lar aleminin bilgesi - feridettin attar (ebook)-9786054656097
?nan?lmaz oykuler i. bolum: kaçiklar (ebook)-9786058509474
?NAN?LMAZ OYKULER I. BOLUM: KAÇIKLAR (EBOOK)

Cómpralos hoy por

Datos del producto

 • Editorial: ARTCIVIC
 • ISBN: 9786054656097
 • Año edición: 2017
 • Formato: EPUB - DRM Tagus

Resumen

"Ku?lar dünyas?, mutlak varl???n muhte?em tasar?mlar?ndan biridir." Ve o dünyadaki kanatl? varl?klar?n da ya?amlar?, insanlar gibi iyilik ve güzelliklerin yan? s?ra çeli?kiler, ihtiraslar, bunal?mlar ve ac?larla doludur elbette ki… ??te görmedi?imiz, duymad???m?z ya da bilmedi?imiz ku?lar dünyas?n?n s?rlar?n?; özellikle Anadolu insan?n?n erenler s?n?f?na koydu?u ?ranl? ?air ve yazar Ferîdettin Attâr?n ola?anüstü öykülerinden alg?l?yoruz. Ferîdettin Attâr "Mant?kut-Tayr" yani "Ku?lar?n Dili" adl? gerçekten muhte?em eseriyle mistizmin de bir yol haritas?n? çizmi?tir sanki… Tasavvuf dü?üncesinin en yo?un biçimde yükseldi?i XIII. Yüzy?l?n burcuna dikilmi? bir an?t gibidir bu eser. Ve gelecek tüm zamanlar?n ?airlerini, yazarlar?n?, hatta tarikatlar?n mürid ile mür?itlerini dahi derinden etkilemi?; geli?im (tekamül) gerçe?inin hem alt yap?s?, hem de temel bilgisinin bir mutla?? haline ula?m??t?r. Bu muhte?em eserin yazar? Ferîdettin Attâr? ve di?er çal??malar?n? bir bütünlük içinde sizlere tan?tlarken, onun hakk?ndaki övgülü sözlemlerimizin hakkaniyetine, kitab?n içeri?ini nasiplendikten sonra erece?inize hiç ku?ku duymuyoruz. ?imdi buyurun, kitab?m?z?n sayfalar?n? aralayarak, dünyam?zda varolan bütün ku?larla birlikte Onun sembolü olan Simurga yani varolu?un yarat?c?s?na do?ru kanat ç?rpal?m!

0

Valoración Media

Todavía no ha sido valorado

Valoraciones usuarios

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Recomendaciones usuarios

 • 0% No ha sido todavía recomendado
Haz tu recomendación

Opiniones "KU?LAR ALEMININ BILGESI - FERIDETTIN ATTAR (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en la comunidad de Casa del Libro, regístrate