Échale un vistazo
ku?lar aleminin bilgesi - feridettin attar (ebook)-9786054656097

KU?LAR ALEMININ BILGESI - FERIDETTIN ATTAR EBOOK

 • Formato: EPUB - DRM
 • Editorial: ARTCIVIC
 • Año edición: 2017
 • ISBN: 9786054656097
"Ku?lar dünyas?, mutlak varl???n muhte?em tasar?mlar?ndan biridir." Ve o dünyadaki kanatl? varl?klar?n da ya?amlar?, insanlar gibi iyilik ve güzelliklerin yan? s?ra çeli?kiler, ihtiraslar, bunal?mlar ve ac?larla doludur elbette ki… ??te görmedi?imiz, duymad???m?z ya da bilmedi?imiz ku?lar dünyas?n?n s?rlar?n?; özellikle Anadolu insan?n?n erenler s?n?f?na koydu?u ?ranl? ?air ve yazar Ferîdettin Attâr'?n ola?anüstü öykülerinden alg?l?yoruz. Ferîdettin Attâr "Mant?ku't-Tayr" yani "Ku?lar?n Dili" adl? gerçekten muhte?em eseriyle mistizmin de bir yol haritas?n? çizmi?tir sanki… Tasavvuf dü?üncesinin en yo?un biçimde yükseldi?i XIII. Yüzy?l?n burcuna dikilmi? bir an?t gibidir bu eser. Ve gelecek tüm zamanlar?n ?airlerini, yazarlar?n?, hatta tarikatlar?n mürid ile mür?itlerini dahi derinden etkilemi?; geli?im (tekamül) gerçe?inin hem alt yap?s?, hem de temel bilgisinin bir mutla?? haline ula?m??t?r. Bu muhte?em eserin yazar? Ferîdettin Attâr'? ve di?er çal??malar?n? bir bütünlük içinde sizlere tan?tlarken, onun hakk?ndaki övgülü sözlemlerimizin hakkaniyetine, kitab?n içeri?ini nasiplendikten sonra erece?inize hiç ku?ku duymuyoruz. ?imdi buyurun, kitab?m?z?n sayfalar?n? aralayarak, dünyam?zda varolan bütün ku?larla birlikte O'nun sembolü olan Simurg'a yani varolu?un yarat?c?s?na do?ru kanat ç?rpal?m!

3.49€

3.32€

3.32€

Inseparables, comprar "KU?LAR ALEMININ BILGESI - FERIDETTIN ATTAR (EBOOK)" junto con:

ku?lar aleminin bilgesi - feridettin attar (ebook)-9786054656097
burçlarla ?lgili her ?ey (ebook)-9788892547971
BURÇLARLA ?LGILI HER ?EY (EBOOK)

Cómpralos hoy por

ku?lar aleminin bilgesi - feridettin attar (ebook)-9786054656097
zaman zindan ?çinde (ebook)-2789785970309
ZAMAN ZINDAN ?ÇINDE (EBOOK)

Cómpralos hoy por

ku?lar aleminin bilgesi - feridettin attar (ebook)-9786054656097
tatl? k?z (ebook)-9781633398443
TATL? K?Z (EBOOK)

Cómpralos hoy por

Datos del producto

 • Editorial: ARTCIVIC
 • ISBN: 9786054656097
 • Año edición: 2017
 • Formato: EPUB - DRM Tagus

Resumen

"Ku?lar dünyas?, mutlak varl???n muhte?em tasar?mlar?ndan biridir." Ve o dünyadaki kanatl? varl?klar?n da ya?amlar?, insanlar gibi iyilik ve güzelliklerin yan? s?ra çeli?kiler, ihtiraslar, bunal?mlar ve ac?larla doludur elbette ki… ??te görmedi?imiz, duymad???m?z ya da bilmedi?imiz ku?lar dünyas?n?n s?rlar?n?; özellikle Anadolu insan?n?n erenler s?n?f?na koydu?u ?ranl? ?air ve yazar Ferîdettin Attâr'?n ola?anüstü öykülerinden alg?l?yoruz. Ferîdettin Attâr "Mant?ku't-Tayr" yani "Ku?lar?n Dili" adl? gerçekten muhte?em eseriyle mistizmin de bir yol haritas?n? çizmi?tir sanki… Tasavvuf dü?üncesinin en yo?un biçimde yükseldi?i XIII. Yüzy?l?n burcuna dikilmi? bir an?t gibidir bu eser. Ve gelecek tüm zamanlar?n ?airlerini, yazarlar?n?, hatta tarikatlar?n mürid ile mür?itlerini dahi derinden etkilemi?; geli?im (tekamül) gerçe?inin hem alt yap?s?, hem de temel bilgisinin bir mutla?? haline ula?m??t?r. Bu muhte?em eserin yazar? Ferîdettin Attâr'? ve di?er çal??malar?n? bir bütünlük içinde sizlere tan?tlarken, onun hakk?ndaki övgülü sözlemlerimizin hakkaniyetine, kitab?n içeri?ini nasiplendikten sonra erece?inize hiç ku?ku duymuyoruz. ?imdi buyurun, kitab?m?z?n sayfalar?n? aralayarak, dünyam?zda varolan bütün ku?larla birlikte O'nun sembolü olan Simurg'a yani varolu?un yarat?c?s?na do?ru kanat ç?rpal?m!

0

Valoración Media

Todavía no ha sido valorado

Valoraciones usuarios

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Recomendaciones usuarios

 • 0% No ha sido todavía recomendado
Haz tu recomendación

Opiniones "KU?LAR ALEMININ BILGESI - FERIDETTIN ATTAR (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en la comunidad de Casa del Libro, regístrate