osmanl? tarihi 1 - çad?rdan saraya (ebook)-9789758845118

OSMANL? TARIHI 1 - ÇAD?RDAN SARAYA EBOOK

 • Formato: EPUB - DRM
 • Editorial: ARTCIVIC
 • Año edición: 2017
 • ISBN: 9789758845118
Osmanl? ?mparatorlu?u'nun kurulu? (1299) yeri olan Sö?üt küçük bir Selçuklu uç beyli?i iken; Osman Gazi'nin Bizans Tekfurlar?'n?n topraklar?na yapt??? ak?nlarla sürekli geni?letilmi? ard?ndan gelenler de devam ettikleri ak?nlar ve gösterdikleri ince siyasetle bu geni?lemeyi sürekli k?lm??lard?r. "Ankara Sava??" her ne kadar sekteye u?ratm??sa da bu geli?meyi Osmanl? toparlanmay? bilmi?tir. ?ktidar? en uzun süre elinde bulunduran hanedan olmay? ba?aran ve dünya üzerinde en uzun hüküm süren imparatorluklardan biri olan Osmanl?, sürekli incelenen bir tarih konusudur. Elinizdeki kitap, Osmanl?'n?n küçücük beylikten nas?l muhte?em bir imparatorluk kurdu?unu, padi?ahlar?n hayatlar? çerçevesinde olaylar? kronolojik s?ra ile takip eden, sava?lar-bar??lar-önemli ki?iler-kültür-mimari gibi yaz?labilecek her konuyu i?lemi?tir.Kullan?lan kaynak eserler ve yazar?n yorumlar? sat?r aralar?nda i?lenmi? ve tarih ders kitab? kimli?inden ç?kar?lm?? roman gibi anlat?lm??t?r.

-0.95€

-0.95€

Datos del producto

 • Editorial: ARTCIVIC
 • ISBN: 9789758845118
 • Año edición: 2017
 • Formato: EPUB - DRM Tagus

Resumen

Osmanl? ?mparatorlu?u'nun kurulu? (1299) yeri olan Sö?üt küçük bir Selçuklu uç beyli?i iken; Osman Gazi'nin Bizans Tekfurlar?'n?n topraklar?na yapt??? ak?nlarla sürekli geni?letilmi? ard?ndan gelenler de devam ettikleri ak?nlar ve gösterdikleri ince siyasetle bu geni?lemeyi sürekli k?lm??lard?r. "Ankara Sava??" her ne kadar sekteye u?ratm??sa da bu geli?meyi Osmanl? toparlanmay? bilmi?tir. ?ktidar? en uzun süre elinde bulunduran hanedan olmay? ba?aran ve dünya üzerinde en uzun hüküm süren imparatorluklardan biri olan Osmanl?, sürekli incelenen bir tarih konusudur. Elinizdeki kitap, Osmanl?'n?n küçücük beylikten nas?l muhte?em bir imparatorluk kurdu?unu, padi?ahlar?n hayatlar? çerçevesinde olaylar? kronolojik s?ra ile takip eden, sava?lar-bar??lar-önemli ki?iler-kültür-mimari gibi yaz?labilecek her konuyu i?lemi?tir.Kullan?lan kaynak eserler ve yazar?n yorumlar? sat?r aralar?nda i?lenmi? ve tarih ders kitab? kimli?inden ç?kar?lm?? roman gibi anlat?lm??t?r.

0

Valoración Media

Todavía no ha sido valorado

Valoraciones usuarios

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Recomendaciones usuarios

 • 0% No ha sido todavía recomendado
Haz tu recomendación

Opiniones "OSMANL? TARIHI 1 - ÇAD?RDAN SARAYA (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en la comunidad de Casa del Libro, regístrate